Spring til hovedindhold

Hvad koster fonde?

Fonde koster normalt en lille procentdel i forvaltningsomkostninger. Denne omkostning betaler du uanset, om fonden stiger eller falder i værdi.

Forvaltningsomkostningen skrives som en procentdel per år. På den måde er det lettere at sammenligne fonde. Den faktiske omkostning opkræves med en 1/365-del hver dag ud fra din fondsværdi, og dette gøres i forbindelse med, at man sætter dagens kurs på fonden. På den måde kan du altid se, hvordan din fond udvikler sig efter omkostningerne. Når man ser på den historiske udvikling på en fonds kurs, så er det altid nettoafkastet, du ser – altså efter omkostningerne – hvilket gør det lettere at sammenligne fondenes faktiske udvikling.

Den omkostning, som du betaler, er til forvalterne i fonden. Det er dem, som vælger dine investeringer. For at vælge en god fond skal du dog ikke kun sammenligne omkostninger.

Eksempel:

Lad os sige, at du investerer 100 kroner i en fond d. 1. januar, og fonden har en omkostning på 1 procent. I løbet af året udvikler fonden sig ikke i værdi – hvilket er usædvanligt, men det siger vi for eksemplets skyld. Ved årets udgang vil du have 99 kroner i fondsværdi, da gebyret på 1 procent lidt efter lidt er trukket i løbet af året.

Findes der andre omkostninger?

Nogle fonde opkræver et købs- eller salgsgebyr hver gang, du køber eller sælger dine fondsandele. Nogle gange kan der også være en resultatbaseret omkostning, hvilket betyder, at der opkræves en procentdel af, hvor meget fonden er steget i værdi. Disse omkostninger er dog relativt udsædvanlige. Du kan se, om en fond har disse omkostninger under hver fonds side på Nordnet.

Passive eller aktive fonde?

I dag er der nogle fonde, som har lave eller slet ingen omkostninger. Disse kaldes passivt forvaltede fonde. Hos Nordnet har vi fem fonde med lave årlige omkostninger og ingen kurtage. Vi kan netop have disse lave omkostninger, da fondene er passive og derfor følger et indeks. Ambitionen er derved ikke at slå aktiemarkedet, men i stedet være tilfreds med det afkast, som aktiemarkedets gennemsnit skaber.

En aktiv fond forsøger i stedet at slå gennemsnittet på aktiemarkedet. Så det er op til dig, om du vil kombinere og investere i både aktive og passive fonde – eller om du vælger en af de to.