Spring til hovedindhold

Relativ eller absolut afkast

Fonde vil gerne give et godt afkast, hvilket betyder, at de enten prøver at følge eller slå et indeks. En fond kan eksempelvis forsøge at følge eller slå det danske aktiemarked. Hvis aktiemarkedet stiger med 10 procent, og fonden stiger med 11 procent, så er det lykkedes fonden at slå markedet. Det samme gælder, hvis aktiemarkedet falder med -20 procent, mens fonden ”kun” falder med -18 procent. Fonden har derfor klaret sig to procentpoint relativt bedre end markedet

Hedgefonde har ofte ambitionen om at give et absolut afkast, hvilket indebærer, at de altid skal levere et positivt afkast, uanset om aktiemarkedet går op eller ned.

Ovenstående er kun to forskellige retninger i forhold til, hvad en fond kan ønske at levere afkastmæssigt. Faktisk er det langt fra alle fonde, som slår det indeks, de følger eller altid har et absolut positivt resultat.

Afkast: Alfa eller beta?

Når du kigger på det afkast, som fonden har genereret, kan du både kigge på alfa og beta afkastet. Disse afkast vurderer, hvor god en forvalter har været. Beta er det afkast, som skabes naturligt af markedet som helhed. Alfa er den del af afkastet, som genereres ud over aktiemarkedets afkast.

Hvordan markedet som helhed udvikler sig måles gennem et indeks, der er fondens benchmark. Afhængigt af hvad en fonds strategi er, sammenligner denne fond sig med forskellige indeks.

Alfa er det afkast, som fonden skaber ud over det marked/indeks, som det måler sig med. En passiv fond, som skal følge et indeks, har derfor kun et beta afkast. Hvis en fond har høje gebyrer, kan man muligvis retfærdiggøre dette, hvis fonden har formået at skabe et højt alfa afkast. Passive fonde, som kun har et beta afkast, kan dog også have gebyrer. Disse kan retfærdiggøres ved, at fonden giver dig som investor adgang til markeder, som ellers er svære at få adgang til.

Du skal altid tænke over, hvilken slags fond du vælger at opspare i. Du skal altså være opmærksom på, om det er en fond, som gerne vil skabe et alfa afkast, eller om det er en passiv fond, som går efter et beta afkast. En veldiversificeret portefølje med fonde kan bestå af fonde med både alfa og beta afkast.