Spring til hovedindhold

Sharpe ratio

Hvad er sharpe ratio?

Sharpe ratio bruges til at se, hvordan en portefølje af aktiver har udviklet sig i forhold til risikoen. På den måde kan man sammenligne forskellige porteføljer med hinanden. Jo højere sharpe ratio desto bedre har porteføljen været til at skabe afkast i forhold til den risiko, du har taget.

Sharpe ratio beregnes ved at måle porteføljens afkast minus den risikofrie rente og herefter dividere med den historiske risiko. Risiko, når det kommer til investering, måles i standardafvigelse. Det vil sige, hvor meget porteføljen flyttede sig fra den gennemsnitlige værdi. Jo mere en portefølje svinger i værdi, jo højere er risikoen for investoren, når den svinger negativt i pris.

Hvad er en god sharpe ratio?

Jo højere afkast og jo lavere risiko, målt ved standardafvigelse, desto større sharpe ratio, hvilket er at foretrække.

Formel for sharpe ratio

Formlen for at udregne sharpe ratio ser således ud:

Sharpe ratio = Afkast-risikofri rente / (Risikoen i porteføljen (standardafvigelse))

Sharpe ratio på fonde?

En fond er en portefølje af aktiver, og gennem sharpe ratio kan du netop sammenligne de forskellige fonde i forhold til, hvor gode de har været til at skabe afkast ud fra den risiko, du har taget.

For at give et sandt billede skal du sammenligne fonde, som har det samme investeringsfokus, når du leder efter en så høj sharpe ratio som muligt.