Spring til hovedindhold

Vælg fonde

Hvilke fonde skal jeg vælge?

Som privat investor i Danmark har du et stort udvalg af fonde at vælge mellem, hvilket giver dig mange muligheder. Hvis du kender de forskellige typer af fonde, kan det hjælpe dig med at finde lige præcis den fond, som passer godt til dig.

Se vores udbud af fonde her, og få inspiration til valg af fonde her.

Aktiefond

En aktiefond fungerer så let, at den køber aktier for og til dig. Navnet på fonden giver tit en god indikation på, hvilke aktier fonden køber op i. Nordnet indeksfond Danmark køber eksempelvis bredt ind i aktier på det danske marked. En bioteknologifond vil i stedet købe aktier fra bioteknologiindustrien og så videre.

En aktiefond skal investere i mindst 16 forskellige aktier, og ofte består fonden af mange flere aktier end det. Aktiefonde er i dag det mest almindelige fondsalternativ for investorer hos Nordnet. Du skal dog huske, at aktiefonde – ligesom aktier – indebærer en risiko og både kan stige og falde i værdi.

Obligationsfonde

En obligationsfond indeholder forskellige typer af obligationer. Det kan være statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Som investor i en obligationsfond spreder du altså din risiko på flere obligationer – oftest i én af de ovenstående typer eller via en blandet obligationsfond, som mikser de forskellige typer.

Nogle gange taler man også om lang- og kortsigtede obligationsfonde, hvilket drejer sig om, hvor lang løbetid obligationerne i fonden har. Korte obligationsfonde består af obligationer med kort løbetid, hvilket betyder, at renten på obligationerne typisk vil være lavere. Ved lange obligationsfonde vil renten ofte være højere. Disse har samtidig en højere risiko, da løbetiden på obligationerne er længere.

Statsobligationer kan være danske statsobligationer, der anses for at være meget sikre. Der findes også udenlandske statsobligationer, men disse har ofte en højere risiko. Samtidig giver de dog også mulighed for et højere afkast.

Virksomhedsobligationer opdeles i Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Investment Grade er obligationer udstedt af virksomheder. Disse obligationer vurderes af de udenlandske kreditvurderingsbureauer til at have en lille sandsynlighed for misligholdelse af deres gældsforpligtelser. High Yield obligationer vurderes til at have en højere risiko og derved større udsving på investeringen og mulighed for højere afkast.

Indeksfond

En indeksfond er en aktiefond, som er passivt forvaltet og følger et bestemt indeks. I og med at fonden er passiv, kan omkostningerne holdes nede. En indeksfond er en investeringsfond, der investerer i en bred vifte af aktier i overensstemmelse med et benchmarkindeks. Derfor vil der være en automatisk stor risikospredning, da en indeksfond investerer i et helt marked i stedet for kun en enkelt aktie. Investeres der for eksempel i flere fonde, spredes risikoen yderligere.

Du kan også se denne video for at lære mere om Nordnets Indeksfonde.

Blandede fonde

En blandet fond består – ligesom navnet afslører – af en blanding mellem aktier og obligationer. Idéen er at medtage aktier, som er mere risikable, hvorved du får mulighed for et højere afkast. Disse kombineres med obligationer, som er mere sikre, men samtidig giver de sandsynligvis et lavere afkast.

Det varierer ofte i forhold til, hvordan fordelingen ser ud i de forskellige fonde, og det kan også ændre sig over tid. Hvis du køber en fond med en fordeling på 50/50, kan det ændre sig i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at du læser, hvad din fond investerer i, før du vælger at købe den.

Hedgefonde

Navnet på disse fonde stammer oprindeligt fra det engelske ord hedge, som betyder beskyttelse. Fonden vil derfor gerne beskytte investoren mod prisfald. I dag er der mange forskellige fonde, som specialiserer sig i forskellige temaer, men de behøver ikke nødvendigvis være prisbeskyttet. Dertil siger man tit, at hedgefonde er specialfonde, da de har friere regler for, hvad fonden kan købe af værdipapirer.

Hedgefonde forsøger normalt at skabe et positivt afkast uanset, om aktiemarkedet går op eller ned, hvilket kaldes et absolut afkast – men selv dette kan variere mellem de forskellige hedgefonde. Et eksempel på en strategi kan være long/short, hvilket går ud på, at fonden kan være lang (long) i en del af porteføljen. Det betyder, at den tror på, at aktierne bevæger sig op. Dertil kan den være kort (short) i den anden del af porteføljen, hvorved fonden tror på, at aktierne vil falde i værdi. Derved forsøger fonden at skabe afkast på både stigende og faldende aktier. Et andet eksempel er en arbitrage-fond, som forsøger at drage fordel af ukorrekte prisfastsættelser på markedet. Nogle investerer i stedet i multistrategi, hvilket betyder, at fonden investerer i mange forskellige strategier.

Hedgefonde har mange forskellige retninger og muligheder, og derfor er det vigtigt, at du læser op på, hvad den hedgefond, som du synes er spændende, investerer i.