Spring til hovedindhold

Sådan fungerer optionshandel

Forbinder du optioner med noget risikabelt og kompliceret? I så fald bør du læse med her, for der er faktisk få, der kender optionernes muligheder. De kan eksempelvis:

  • Skabe et afkast i ikke kun et opadgående marked, men også i et nedadgående eller stagnerende marked
  • Reducere risikoen og være en sikring imod fald
  • Skabe smarte kombinationer af optioner, som giver dig mulighed for at maksimere afkast
  • Skab en gearingseffekt – det betyder, at en lille indsats kan føre til et højt afkast
  • Planlægge aktiekøb eller aktiesalg ved hjælp af optioner – på den måde kan du muligvis få et større afkast

Hvad er optioner?

En option er synonymt med en ret. Det betyder, at indehaveren af en aktieoption har en ret, der er knyttet til en særlig aktie. Der er to typer af optioner: Call option og put option. En call option giver retten til at købe, mens en put option giver retten til at sælge. Du får altså retten til at købe eller sælge en underliggende aktie til en forudbestemt pris og i en forudbestemt periode.

Den forudbestemte pris kaldes for udnyttelsesprisen (der er mange forskellige udnyttelsespriser at vælge imellem), og den forudbestemte tid kaldes optionens løbetid. Denne kan være alt fra en uge til op til flere år.

Med andre ord er en option en aftale mellem to parter om en fremtidig transaktion. Aftalen afvikles i dag. Her bestemmes prisen, mens udvekslingen af aktier – altså selve handlen – foretages i fremtiden. Optioner svarer meget til futures, men der er den forskel, at der findes en præmie i optioner. Køberen (den som køber en call option eller put option) betaler for en præmie og har derfor ret til eventuelt at udnytte betingelserne for optionen.

I hver transaktion er der en modpart, der udsteder optionen. Udstederen eller sælgeren modtager præmien, men påtager sig også forpligtelsen til at gennemføre transaktionen, hvis køberen ønsker det.

Hvordan fungerer optioner?

Der findes fire grundlæggende positioner i optionshandel. Ved en call option har køberen ret til at købe den underliggende aktie i fremtiden. Sælgeren har derfor påtaget sig en forpligtelse til at sælge den underliggende aktie til køberen, hvis denne ønsker det. Sælgeren modtager en præmie for salget.

De to andre positioner tager udgangspunkt i en put option. Enhver, der køber en put option, betaler en præmie og har nu ret til at sælge den underliggende aktie til den forudbestemte pris. Sælgeren har således påtaget sig forpligtelsen til at købe dette aktiv, hvis køber vælger at gennemføre.

Hvad koster optionen? En præmie!

Det er præmien, du betaler for, når du køber en option, og det er præmien, du modtager, hvis du udsteder en option. Præmien er altså prisen på optionen, og den består af to komponenter: Time Value og Real Value.

Den reelle værdi er forskellen mellem den aftalte fremtidige pris, den såkaldte indfrielseskurs og de underliggende omkostninger på børsen. Hvis en call option giver retten til at købe den underliggende aktie for 100 kr., og kursen på børsen er 110 kr., vil optionen teoretisk set have en præmie på 10 kr.

Du kan udnytte optionen i en begrænset tidsperiode. Normalt er det op til seks måneder. Hvis der er meget tid tilbage, når du køber optionen, skal du betale mere for dens tidsværdi. Tidsværdien er altid nul på slutdagen.

Tidsværdien påvirkes også af volatilitet. Hvis der er høj volatilitet, vil præmien blive dyrere og vice versa.

En lavere præmie betyder ikke nødvendigvis, at det er en billigere option. Da optioner giver dig mulighed for at planlægge fremtidige handler, skal dine handler styres af, hvordan du tror, markedet vil udvikle sig i fremtiden.

Terminologi

ITM – In-the-money:

Hvis en option har en ”reel” værdi, er optionen “in-the-money”, og hvis vi ser på en call option med en udnyttelseskurs på 90 kr., og hvor aktiekursen er 100 kr., er optionen 10 kr. ”in-the-money”.

ATM – At-the-money:

Udtrykket “at-the-money” betyder, at udnyttelseskursen ligger i paritet med aktiekursen. Det betyder, at hvis en aktie er værd 100 kr., og optionens udnyttelseskurs er 100 kr., siges det, at optionen er ”at-the-money”.

OTM – Out-of-the-money:

Hvis en option er “out-of-the-money”, har den ingen reel værdi. Hvis vi tager udgangspunkt i ovennævnte aktiekurs, er en købsoption med en udnyttelseskurs på 110 kr. ”out-of-the-money”. Optionen mangler en reel værdi. Det betyder altså, at det ikke giver mening at anmode om en indløsning af din call option, der har en udnyttelseskurs på 110 kr., fordi aktierne er billigere på markedet.

Hvis du har brug for mere viden, kan du se spørgsmål og svar om optioner her.