Spring til hovedindhold

Den store guide til Månedsopsparing

Vi har samlet alle spørgsmål i denne guide, som giver dig det samlede overblik over Månedsopsparingen lige fra beskatning til hvor, du kan ændre og finde oplysninger om din egen Månedsopsparing.

Den 8. oktober 2023 kommer der en ændring i Månedsopsparingen. Ændringen betyder, at Månedsopsparinger, som investerer i ETF’er eller danske investeringsforeninger, bliver omfattet af et gebyr på 10 kr. om måneden. Har du en Månedsopsparing i ikkebørshandlede fonde, som fx Nordnet One eller Nordnet Indeksfonde, påvirker denne ændring ikke din Månedsopsparing.

Du kan læse vores tidligere blogindlæg om ændringen her, hvor du blandt andet kan læse om, hvordan du ser, om din Månedsopsparing er omfattet af ændringen eller ej.

I denne guide kan du få overblik over, hvad du skal gøre, hvis du vil ændre din Månedsopsparing, hvordan de forskellige investeringer bliver beskattet, og hvor du finder overblik over lige netop din Månedsopsparing i app eller via hjemmesiden.

Jeg er tilfreds med min Månedsopsparing, og ønsker ikke at ændre noget

Hvis du i dag har en Månedsopsparing, der enten investerer i ETF’er eller danske investeringsforeninger, vil du altså fra den 8. oktober 2023 skulle betale 10 kr. om måneden, når der handles via din Månedsopsparing.

Hos Nordnet mener vi, at 10 kr. om måneden fortsat er en lav pris for en service, der giver dig mulighed for at investere i et meget bredt udvalg – på en let og simpel måde. Gebyret på 10 kr. gælder pr. Månedsopsparing, uanset antallet af ETF’er eller danske investeringsforeninger i ordningen. Du kan derfor købe op til fire forskellige ETF’er eller danske investeringsforeninger til kun 10 kr. om måneden.

Til sammenligning koster handel med en dansk investeringsforening 0,10% i kurtage, eller minimum 29 kr. Handel med en tysk ETF koster som standard 0,15% i kurtage eller minimum 12 EUR/99 kr.

Derudover handler Månedsopsparingen automatisk for dig, og du skal ikke selv foretage dine investeringer måned efter måned.

Investerer man fast, som Månedsopsparingen lægger op til, vil det enkelte gebyr på 10 kr. også blive procentvist mindre, som værdien af ens investeringer stiger.

Gebyret bliver helt automatisk trukket fra den konto, din Månedsopsparing er tilknyttet. Det sker umiddelbart 1-2 bankdage efter, Månedsopsparingen har handlet – og det vil kunne ses i dine transaktioner og notaer.

Er du således tilfreds med din nuværende Månedsopsparing, som investerer i enten ETF’er eller danske investeringsforeninger, og ønsker du fortsat at gøre brug af dette, behøver du altså ikke at foretage dig yderligere.

Husk, at gebyret på 10 kr. ikke gælder for Månedsopsparinger, der investerer i fonde, der ikke er børshandlede.

Regneeksempel

En Månedsopsparing, der handler for 800 kr. om måneden, fordelt med 200 kr. i 4 forskellige danske investeringsforeninger: 10 kr. om måneden eller 120 kr. om året.

Almindeligt køb af 200 kr. i hver af disse 4 danske investeringsforeninger: 29 kr. i minimumskurtage x 4 = 116 kr. om måneden eller 1.392 kr. om året.

Jeg vil gerne undgå at betale gebyr på 10 kroner

Vil du undgå at betale gebyr hver måned, kan du investere i fonde, der ikke er børshandlede gennem din Månedsopsparing. Du kan se hele udvalget her. Gebyret på 10 kr. pr. Månedsopsparing gælder ikke ordningerne, der investerer i disse fonde.

En af dine muligheder er at investere i Nordnets indeksfonde. Her kan du finde fonde, der eksempelvis følger det danske, europæiske eller globale indeks. Du kan også vælge at investere i Nordnet One-fondene, som indeholder både aktier og obligationer.

Du kan ændre din Månedsopsparing, når du vil. Ønsker du fortsat at investere ved hjælp af en Månedsopsparing, og har du i dag en Månedsopsparing i ETF’er eller danske investeringsforeninger, skal du slette din nuværende ordning og derefter oprette en ny, som i stedet investerer i fonde.

Jeg er stadig i tvivl om, hvad jeg skal gøre

Det kan måske virke uoverskueligt at skulle tage stilling til, om du skal foretage en ændring eller ej i din Månedsopsparing. Der findes nemlig ikke en endegyldig eller fordelagtig løsning, som gør sig gældende for alle. Hvad du kan have med i dine overvejelser, er beskatningen af de investeringer, du vælger. Det er dog op til dig at vurdere.

Lagerbeskatning vs. realisationsbeskatning? Aktieindkomst vs. kapitalindkomst?

Det kan være, du har præferencer for, hvornår dine investeringer skal beskattes – altså løbende beskatning via lagerbeskatning, eller først ved salg via realisationsbeskatning.

Derudover er spørgsmålet, om dine investeringer skal beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Beskatningen i aktieindkomst er 27/42%. Det afhænger af størrelsen på din årlige gevinst.

Aktieindkomst – satser for 2023:

  • 27% i skat af de første 58.900 kr. i aktieindkomst.
  • 42% i skat af aktieindkomst ud over de 58.900 kr.
  • Bemærk, at beløbsgrænsen er dobbelt op for ægtefæller. Er du gift er grænsen altså 117.800 kr.

Beskatningsprocenten for kapitalindkomst er ikke lige så fastlagt, og afhænger af din øvrige kapitalindkomst – heriblandt renteindtægter og -udgifter. Skatteloftet for kapitalindkomst er 42% – ligesom den høje sats for aktieindkomst (uden at forveksle dem med hinanden). Investeringer, der beskattes som kapitalindkomst, kan bl.a. være en fordel for børn under 18 år. De har et frikort, hvor grænsen i 2023 er 38.400 kr.. Hvis grænsen derfor ikke er udnyttet, kan man modregne kapitalindkomst i frikortet – og dermed spare skatten på investeringerne.

Har du renteudgifter, kan der også være en mulighed for at reducere disse, hvis du har investeringer, der beskattes som kapitalindkomst (med visse undtagelser). Fradragssatsen på renteudgifter er mellem 25-33% afhængig af din gæld og den tilhørende rente. Hvis dine investeringer kan fradrages i kapitalindkomsten og dine renteudgifter, så er det muligt at reducere din skattebetaling på renteudgifterne.

NB! Husk altid at forholde dig til, om det bedre kan svare sig at afdrage på gæld i stedet for at investere.

Sådan bliver du typisk beskattet på et almindeligt aktiedepot

Har du en Månedsopsparing på et almindeligt aktiedepot, og handler du i danske investeringsforeninger, der er aktiebaserede og udbetaler udbytter, så bliver sådanne investeringsforeninger beskattet i aktieindkomsten og efter realisationsbeskatning. Her kan du overveje, hvorvidt du vil ændre din Månedsopsparing til at investere i fonde, da disse typisk bliver beskattet i kapitalindkomsten og via lagerbeskatning.

ETF’er, som ikke er på Skattestyrelsens positivliste, bliver beskattet som kapitalindkomst og efter lagerprincippet. Ændrer du din Månedsopsparing til fremover at investere i fonde, vil der ikke være nogen ændring i, hvordan dine investeringer beskattes. Denne ændring kan du lave for at undgå at skulle betale 10 kr. om måneden.

Udover beskatningen kan du også vurdere, om du vil betale 10 kr. om måneden for din månedsopsparing i ETF’er og danske investeringsforeninger. Selvom vi synes, at 10 kr. om måneden for denne ydelse stadig er en lav pris, kan du som alternativ stadig oprette en Månedsopsparing i fonde, hvor der ikke skal betales 10 kr. om måneden ved handel. Det er måske særlig relevant, hvis du investerer for et lidt lavere beløb om måneden, hvor 10 kr. kan have en betydning. Med en Nordnet Månedsopsparing i fonde, kan man investere helt ned til 100 kr. om måneden – og uden at betale handelsomkostninger.

Sådan finder du information om din Månedsopsparing i appen:

Sådan finder du information om din Månedsopsparing på nordnet.dk:

Sådan kan du slette din Månedsopsparing:

  1. Find din Månedsopsparing som vist ovenfor. Hvis der står ‘ETF’ eller ‘ETF’er’ under type, skal du betale et gebyr fra den 8. oktober.
  2. Tryk på skraldespandsikonet.
  3. Ønsker du fortsat at investere via en Månedsopsparing, men vil du gerne undgå at betale et gebyr, kan du oprette en Månedsopsparing i fonde. Det gør du enten via En komplet løsning til din opsparing eller Find fonde på egen hånd.

Vælger du at foretage en ændring i din Månedsopsparing, skal du være opmærksom på, at der kan være forskel på, hvordan beskatningen er på forskellige typer af investeringer, som vi har gennemgået ovenfor. ETF’er, danske investeringsforeninger samt fonde kan beskattes på forskellige måder, og selv inden for hver investeringsmulighed kan der være forskellige beskatningsformer.

Opsummering: Se, hvordan du bliver beskattet

ETF’er bliver lagerbeskattet. Derudover bliver ETF’er som udgangspunkt beskattet i din kapitalindkomst, medmindre den er aktiebaseret og fremgår af Skattestyrelsens positivliste. Hvis ETF’en fremgår af positivlisten, betyder det, at den bliver beskattet som aktieindkomst.

Lagerbeskatning betyder, at en eventuelt værdistigning beskattes i forbindelse med årsskiftet – uanset om du har realiseret gevinst eller ej.

Realisationsbeskatning betyder, at afkastet først bliver beskattet, når du sælger dine værdipapirer, og når du modtager udbytte.

Udloddende aktiebaserede investeringsforeninger er danske investeringsforeninger, som betaler udbytter, og hvor størstedelen af investeringsforeningens beholdning er aktier. Denne type investeringsforeninger beskattes som aktieindkomst og efter realisationsprincippet. Du kan typisk kende de udloddende investeringsforeninger ved, at de har et “(Dist.)” i navnet.

Udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger er danske investeringsforeninger, som betaler udbytter og hvor størstedelen af investeringsforeningens beholdning er obligationer. For disse investeringsforeninger gælder det, at de bliver beskattet efter realisationsprincippet og i ens kapitalindkomst. De kan også beskattes i ens aktieindkomst, hvis de står på Skattestyrelsens positivliste.

Akkumulerende investeringsforeninger betaler ikke udbytter til sine aktionærer. Uanset om investeringsforeningens beholdning primært er i aktier eller obligationer, bliver afkast investeringsforeningen beskattet efter lagerprincippet og i ens kapitalindkomst. Det gælder for denne type investeringsforening, at de kan beskattes i aktieindkomst, såfremt de fremgår på Skattestyrelsens positivliste. Du kan typisk kende de akkumulerende investeringsforeninger ved, at de har et “(Acc.)” i navnet

Fonde beskattes typisk i ens kapitalindkomst, medmindre fonden fremgår af Skattestyrelsens positivliste. Derudover er fonde typisk lagerbeskattet, men der kan være undtagelser.

Særligt for pension Investerer du fra din pensionskonto hos Nordnet, herunder via Månedsopsparingen, er der andre forhold, der gør sig gældende mht. beskatning. På en pensionskonto beskattes du automatisk hvert år med PAL-skat (15,3%) i form af lagerbeskatning – uanset hvad du har investeret i.

Beskatning af pension foregår i sit eget lukkede miljø, og har dermed ikke noget med din øvrige aktie- eller kapitalindkomst at gøre.

Er der noget, du ikke har fået svar på? Så stil et spørgsmål herunder, så vil vi samle op og hjælpe dig bedst muligt.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
16 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Stephan
Stephan
2023-10-06 08:23

Hej. Bliver de 10 kr. trukket fra depotet d. 9 i måneden, eller skal der være 10 kr tilbage på depotet d. 8, så gebyret dækkes? Kan ikke helt forstå hvorfor i ikke automatisk trækker gebyret når der handles. Fx indbetaler man 5000 kr på depotet, så handles der for 4990 kr da de 10 kr automatisk er indregnet. Men som jeg læser det, så er det modsat?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Stephan
2023-10-06 12:44

Hej Stephan
De 10 kr. bliver trukket 1-2 bankdage efter din månedsopsparing har handlet. Som du selv påpeger, skal der helt korrekt være 10 kr. tilbage på kontoen efter ens månedsopsparing har handlet, således at der er dækning for gebyret.
Mvh
Sean Jensen

Stephan
Stephan
Svar til  Sean Jensen
2023-10-06 12:57

Ok. Det giver forsat ikke helt mening i mit hoved…Jeres månedsopsparing lægger selv en buffer på +/- 10 %. Så hvis indsætter 5000 kr. på depotet, og jeg sætter den til at handle for 4990 kr, så kan månedsopsparingen jo sagtens bruge alle pengene (som jeg forstår det). Og derved bliver jeg/man alligevel pålagt strafrenter, da depotet er tomt. Eller misforstår jeg totalt?

Niels
Niels
2023-10-06 08:25

Hvis man har en MÅNEDSOPSPARING, men som ikke handler en måned fordi der ikke er penge nok til at handle, bliver man så stadig trukket 10 kr. eller bliver man kun trukket hvis der rent faktisk sker en handel den pågældende måned? Det mangler jeg svar på i artiklen. Hilsen Niels

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Niels
2023-10-06 12:45

Hej Niels
Man betaler kun gebyret for månedsopsparingen, hvis handlerne jf. ens plan er gennemført enten helt eller delvist. Gebyret betales derfor ikke, hvis der slet ikke laves nogle handler i en given måned – f.eks. på grund af manglende saldo.
Mvh
Sean Jensen

Mogens Jørgensen
Mogens Jørgensen
2023-10-06 11:35

Hej. Hvis jeg i stedet selv vælger at investere hver måned sparer jeg vel de 10kr.
I bund og grund tager i vel 10kr. for at handlen af aktier/ETF sker automatisk fremfor at jeg alternativt manauelt selv går ind og gør det?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Mogens Jørgensen
2023-10-06 12:49

Hej Mogens
Vælger du selv at investere i ETF’er og investeringsforeninger, og dermed ikke gør brug af månedsopsparingen, undgår du ganske rigtigt at skulle betale dette gebyr.
Når du selv handler betaler du dog i form af kurtage. Hvad man betaler i kurtage afhænger af ens kurtagemodel, men som udgangspunkt koster handel med en dansk investeringsforening 0,10% i kurtage, eller minimum 29 kr. Handel med en tysk ETF koster som standard 0,15% i kurtage eller minimum 12 EUR/99 kr.
Mvh
Sean Jensen

jesper
jesper
2023-10-07 22:57

Hej Nordnet.

I skriver på jeres side:
“For at kunne udbyde en Månedsopsparing i børshandlede fonde uden kurtage, er det nødvendigt, at udbuddet er begrænset.”
Vil det sige, at der kommer et større udvalg nu?

Thomas
Thomas
2023-10-10 17:03

Havde gjort præcis som I skriver i guiden oven for i guiden og alligevel fejlede jeres månedsopsparing :-(. Jeg havde for begge mine børn en Månedsopsparing i en dansk investeringsforen, som jeg d. 18. sep. slettede og derefter oprettede en ny, som i stedet blev sat til at investere i en Nordnet fond. Den var sat på samme beløb og sat til d. 8. i hver måned lige som den gamle. Der var penge på begge depoter d. 2. oktober, men alligevel blev der intet købt i går, hvor månedsopsparingen skulle have kørt. Giver ingen mening, når den gamle månedsopsparing… Læs mere

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Thomas
2023-10-11 10:48

Hej Thomas
Det er selvfølgelig beklageligt, såfremt dine børns månedsopsparinger ikke har handlet som ønsket.
Vi oplever generelt ikke nogle udfordringer med vores månedsopsparing i fonde, kontra månedsopsparingen i ETF’er og danske investeringsforeninger. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der helt konkret er sket i dit tilfælde, men jeg vil anbefale, at du kontakter vores kundeservice, enten via beskedfunktionen eller på telefon 70 20 66 85, så vi kan løse problematikken.
Mvh
Sean Jensen

Stefan
Stefan
Svar til  Thomas
2023-10-11 23:03

Jeg tror bare det er fordi der går nogle hverdage når du handler nordnets egne fonde, og ikke køber etf/investeringsforeninger som er børsnoteret.

Der går et par dage så kan du se dem på depotet, du kan også se de er under behandling i din ordre oversigt.

Martin
Martin
2023-10-12 12:47

Hej, 
Jeg forstår princippet bag lagerbeskatning, hvor man hvert år beskattes af den urealiserede aktiegevjnst. Når man på et tidspunkt så sælger værdipapirerne, formoder jeg, at det, man der beskattes af, kun er kursgevinsten i det indeværende år indtil salgsdatoen. Er det korrekt?
Mvh
Martin

Morten Danholm
Morten Danholm
2023-10-14 10:01

Hej,
Er det muligt at både min hustru og jeg har rådighed over én nordnet profil?
Vi er i tvivl om følgende:
Hvis min hustru investerer ‘vores’ penge, er det så fortsat fælles penge eller vil det stå som ‘hendes penge’. Spørgsmålet er gældende for investering samt månedsopsparing.

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Morten Danholm
2023-11-07 09:08

Hej Morten

Vi tilbyder desværre ikke fællesejet depoter eller engagement hos Nordnet, men man kan alternativt oprette hvert sit depot og herfra tildele hinanden fuldmagt til hinandens depoter.
På den måde vil I begge have overblikket over jeres økonomi, når I hver især logger ind på jeres konto.
Bemærk, at indberetningen udelukkende sker i ejerens navn på det pågældende depot, samt at det 100 % er kontoejeren, som juridisk også ejer beholdningen på depotet.
Mvh
Sean Jensen

Niclas
Niclas
2023-11-14 19:21

Er månedsopsparingen kurtagefrit for en børn? Der står nemlig: Hvad enten du investerer via den kurtagefri Månedsopsparing eller handler selv, er der ingen omkostninger for opbevaring af værdipapirer”, inde på jeres side om investering som børneopsparing?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Niclas
2023-11-27 10:56

Hej Niclas
En månedsopsparing, som investerer i ETF’er eller danske investeringsforeninger, er omfattet af gebyret, uanset om kontoen den er tilknyttet, ejes af en mindreårig eller af en myndig person. Gebyret gælder ikke Månedsopsparinger der handler i ikkebørshandlede fonde, hverken for mindreårige eller personer over 18 år.
Mvh
Sean Jensen