Spring til hovedindhold

Disclaimer – Nordnetbloggen

Ved at bruge eller downloade information fra Nordnetbloggen (“blog”), accepterer du at overholde de vilkår og betingelser, der er fastsat i disse vilkår og betingelser (“Vilkår”). Nordnet Bank AB (“Nordnet”) forbeholder sig ret til ved enhver tid og efter eget skøn at opdatere og ændre i disse Vilkår. Vær venligst opmærksom på dette ved regelmæssigt at læse Vilkårene.

Kunder uden for Danmark

Indholdet af materialet på bloggen er ikke rettet mod nogen person eller virksomhed hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australien eller et andet land, hvor offentliggørelsen eller tilgængelighed af materialet er forbudt eller på nogen måde er begrænset.

Ansvarsbegrænsning

Det, der bliver skrevet på bloggen, repræsenterer Skribentens personlige holdninger, og Nordnet deltager og bidrager på ingen måde til indholdet eller på anden måde samarbejder om indholdet med Skribenten. Dette gælder, selvom Skribenten er ansat hos Nordnet. Således er det Skribenten og ikke Nordnet, der er ansvarlig for blogindlæggets indhold og overholdelse af gældende love og bestemmelser. Nordnet påtager sig intet ansvar for indholdet på bloggen, hvad enten indholdet kommer fra medarbejdere i Nordnet, Skribenter der har indgået aftale med Nordnet eller fra besøgende på bloggen, der skriver kommentarer til blogindlæg fra disse Skribenter.

Visse links på bloggen fører til websteder, der leveres af enkeltpersoner eller organisationer, som Nordnet ikke har kontrol over. Nordnet er under ingen omstændigheder ansvarlig for sådanne links eller den eksterne hjemmesides indhold eller funktionalitet.

Materialet på bloggen må ikke indeholde investeringsrådgivning fra Nordnet i henhold til (2007:528) værdipapirmarkedslov (“LVM”). Materialet udgør ikke investeringsanalyser under LVM, eller investeringsanbefalinger ved lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter (“LHF”). Materialet på bloggen bør under ingen omstændigheder opfattes som investeringsrådgivning eller investeringsanalyse, eller at Nordnet forbereder eller udbreder investeringsanbefalinger eller investeringsanalyse

Enhver brug af oplysninger på bloggen, eksempelvis investeringer som følge af indholdet på bloggen, er på egen risiko. Nordnet fralægger sig ethvert ansvar for de resultater, der kan være forårsaget af, at en bruger på forskellige måder anvender den information, som præsenteres på bloggen. Nordnet er dermed på inden måde ansvarlig, hvis indhold, der præsenteres på bloggen, direkte eller indirekte medfører skade eller tab, tabt fortjeneste eller indkomst for brugeren eller enhver anden person bekendt med indholdet af bloggen.

Risici

Blogbrugere opfordres for eksempel til selvstændigt at analysere og kritisk undersøge materialet på bloggen med hensyn til pålideligheden af kilden og Skribentens fortolkninger og antagelser. Brugere bør især stille spørgsmålstegn ved et indlægs objektivitet, hvis Skribenten kan have økonomiske interesser i relation til de finansielle instrumenter eller udstedere, der er involveret i indlægget. Desuden kan en udsteder påvirke udformningen af et indlæg. Der er en risiko for, at oplysninger er urigtige eller indeholder fejl.

Investering i aktie- og kapitalmarkederne indebærer altid en risiko. Værdi og afkast kan øges eller mindskes, og investorer kan tabe den investerede kapital. Tidligere afkast og resultater er ikke en garanti for fremtidige resultater

Overvågning

Nordnet forbeholder sig ret til og har til en vis grad pligt til at overvåge og fjerne indhold på bloggen samt efter eget skøn at suspendere eller på anden måde begrænse brugen af bloggen. Brugeren skal være opmærksom på, at Nordnet ikke gennemgår indlæg på bloggen, og at Nordnet ikke tager noget ansvar for indholdet på bloggen.