Podcast

To mænd på en mission. Målet er at skabe et sted, hvor private investorer kan blive bedst opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Følg med, når Per Hansen og Helge Larsen uge efter uge tager tendenser og temaer under den finansielle lup i #Investeringspodcasten.
Alle episoder

Får Emerging Markets et comeback?

Investeringer i Emerging Markets har bestemt ikke været noget at grine af! Mens investorerne i 00'erne tiljublede de nye økonomier og fik BRIK-termen helt ind under investeringshuden, så har tiden efter finanskrisen været usædvanlig hård. Har du investeret i Brasilien eller Rusland, så har du tabt store aktiesummer. Samtidig har du løbet en væsentlig større risiko, end hvis pengene blot havde været anbragt i Danmark, Europa eller eksempelvis USA. En investering i Emerging Markets har dermed skuffet - ikke kun i afkast, men også i risikodimensionen.

Episode 7 – Kan du læse analytikerens tanker?

Når et selskabs værdi skal estimeres, så bruges der ofte beregninger og udtalelser fra analytikere. Men er investorernes tanker og interesser i det generelle tilfælde sammenfaldende med analytikernes, når investorerne skal finde de mest interessante aktier? I episode 7 af For pengenes skyld får du mulighed for at kigge bag analysegardinet.

Episode 6 – Kan man låne sig til rigdom?

Når investering for lånte midler kommer på tale, så deles vandene som regel. Det skyldes i en vis udstrækning den måde, lånefinansieret investering sker på. Lånefinansering kan være en aktiv investeringsmedspiller, hvis du sørger for at minimere dine risici.

Episode 5 – Aktierobotterne kommer!

Maskinerne og robotterne vinder stigende indpas flere steder – og aktiemarkederne er ingen undtagelse. Algoritmehandel er et oftere benyttet udtryk. Maskiner der handler med andre maskiner og/eller med mennesker er en udvikling, som har konsekvenser for, hvad der kommer til at stå på prislappen på den enkelte aktie, men det kan også få andre betydninger.

Investeringsforeninger er nutiden, men ETF’er er fremtiden

Selv om ETF'erne er billige og passive på den fede måde og noget nær slavisk følger udviklingen i de respektive indeks, så er de danske investorer i høj grad trofaste mod de danske investeringsforeninger.

Skal du købe olieaktier?

Vi har fået et ønske om at lade olie være et emne i For pengenes skyld. Det opfylder vi i episode 3, da investorerne i høj grad er i skal/skal ikke købe olieaktier-mode.

Anden episode af For pengenes skyld er i luften

I episode 2 tager Per og Jacob emnerne Shorthandel, rederiet Torm og den forberedte investor op. Du får svaret på, hvad shorthandel er, og du får input til, hvordan du som investor skal forholde dig til shorthandel. Du kan også høre om rederiet Torm og det massive kursfald, som investorerne har været vidne til. Og sidst i episoden taler Per og Jacob om, hvorfor det er vigtigt at være godt forberedt i forhold til sin strategi og sine investeringer – særligt i en situation, hvor kurserne skifter så markant som i den seneste periode.

Første episode af For pengenes skyld – Fokus på Kina

Nu er vi endelig klar med det første afsnit af For pengenes skyld – podcasten, hvor du får svar på dine spørgsmål om investering og opsparing. Lyt til podcasten.

Temaet i den første episode er Kina. De seneste uger har Kina været meget tydelig i investorernes bevidsthed. Verdens børser blev sat i svingninger af de store udsving, som de kinesiske aktier har haft inden for det seneste år. Først stigninger på 150 % og senere en nedtur på 40 %.