Spring til hovedindhold

FATCA - en amerikansk lov.


Information om FATCA.

Danmark og USA har indgået en aftale om udveksling af skatterelevante oplysninger, baseret på den amerikanske skattelov FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Aftalen blev en del af dansk lovgivning den 1. juli 2014. Lovgivningen indebærer blandt andet, at vi som finansielt institut skal identificere og oplyse om finansielle konti, der tilhører såkaldte amerikanske personer. En amerikansk person er blandt andet:

  • En amerikansk statsborger eller en person hjemmehørende i USA

  • Et interessentskab eller selskab oprettet i USA eller i henhold til amerikansk føderal eller delstatslig lovgivning


Ifølge amerikansk lovgivning er en person skattepligtig i USA, hvis personen er hjemmehørende i USA, eksempelvis på grund af bosætning.

Sådan påvirkes du som kunde hos os

Som kunde hos os vil du mærke FATCA-reglerne i form af tillægsspørgsmål, når du foretager forskellige bankhandlinger. Nye kunder skal for eksempel svare på, om de er amerikanske statsborgere eller skattepligtige i USA. 

Hvis du er amerikansk statsborger, eller hvis du er født i USA eller skattepligtig i USA skal du udfylde blanketten Egenerklæring om skattemæssigt hjemstedEksternt link, åbner i nyt vindue.

Oplysning om visse typer af virksomhedskunder

Reglerne kræver også, at vi identificerer og oplyser om konti, som tilhører ikke-amerikanske, ikke-finansielle virksomheder, der betegnes som passive. Det er virksomheder, hvor indtægten fra andet end driften udgør mere end 50 procent, og hvor aktiverne hovedsageligt er finansielle.

SKAT skal have oplysninger om en sådan virksomheds konto, hvis én eller flere amerikanske personer udøver kontrol over virksomheden. Formålet er at forhindre, at amerikanere, der har placeret finansielle aktiver hos en juridisk person, undgår at rapportere det.

Læs mere på IRS's website.Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Bemærk: Hverken fysiske personer bosat i USA eller virksomheder registreret dér, kan blive kunder hos os. Det skyldes andre amerikanske regler end FATCA. Desværre kan vi heller ikke beholde nuværende kunder, der flytter til USA.

Lovens formål er at forhindre skatteunddragelse fra USA

  • Information om private kunders forbindelse til USA.

  • Information om selskabers virksomhed og ejere.

  • Reglerne gælder i Danmark fra og med den 1. juli 2014.