Spring til hovedindhold

Investeringsanbefalinger.


Om Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Formidling af investeringsanbefalinger.

Materiale, som bliver publiceret på Nordnets platform og er produceret af tredjeparter, kan i visse tilfælde udgøre investeringsanbefalinger. Altså information, som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Den slags materiale er produceret og leveret af den tredjepart, der er angivet i materialet og i den medfølgende informationstekst.

Nordnet har formidlet investeringsanbefalingen for første gang i forbindelse med publiceringen på Nordnets hjemmesider.

Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet og har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Det er dermed tredjeparten, og ikke Nordnet, der er ansvarlig for materialet, og hvorvidt materialet er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Om investeringsanbefalinger.

Materiale, som udgør investeringsanbefalinger, er ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor selv træffer dine investeringsbeslutninger ud fra et velovervejet grundlag. Fx ved at basere din investeringsbeslutning på din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet tager ikke ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade, der skyldes brug af materiale, som er produceret af tredjeparter, og som er tilgængeligt på Nordnets platform.

Nordnet betaler et honorar til tredjeparter, der leverer indhold til siden. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af adminstrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Risici.

Det er vigtigt at påpege, at aktiemarkedet kan gå både op og ned. Selvom investering i aktier og fonde har givet historisk godt afkast over tid, er det ingen garanti for fremtidigt afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de penge tilbage, du investerer.