Spring til hovedindhold

Klager.


Vi vil have de mest tilfredse brugere​.

Vi ønsker at tilbyde tjenester, som er nemme at bruge, enkle og gennemskuelige. Synspunkter og eventuelle klager ser vi som en værdifuld kilde til forbedring af vores produkter og processer.

Har du synspunkter, eller er du utilfreds med vores tjenester, eller den behandling, du har fået som kunde, skal du i første omgang kontakte vores kundeservice.

Ved handelsrelaterede spørgsmål henvender du dig til vores mæglere. Du kontakter Nordnet på telefon 70 20 66 85, ved at sende os en besked efter at være logget ind på nordnet.dk eller via e-mail til nordnet@nordnet.dk.

Det skal du vide om klager

  • Din mening er vigtig for os

  • Vi tilstræber at svare inden 14 dage

  • Det koster ikke noget at klage

Klager.

Hvis du, efter kontakt med os, stadig er utilfreds, har du mulighed for at klage til den klageansvarlige hos Nordnet, som er koncernens kommunikationschef. Det koster ikke noget. For at vi kan behandle din klage på bedste måde, opfordrer vi dig til at beskrive dine klagepunkter så præcist som muligt. Det kan eksempelvis være ved at inkludere information om:

  • Nummer på den konto, klagen drejer sig om

  • Beskrivelse af hændelsesforløbet – inklusiv relevante tidspunkter

  • Bilag, i form af handelsnotaer, korrespondancer, mv.

  • Eventuelle krav på økonomisk erstatning


Klager angående produkter og tjenester som stilles til rådighed af Nordnet skal sendes via beskedfunktionen som du finder på Nordnets hjemmeside, når du er logget ind. Alternativt kan klager sendes med post til:

Nordnet Bank
Reklamationsansvarlig
Postboks 2307
1026 København

Hvornår og hvordan behandles din klage?

Når vi har modtaget din klage, får du en bekræftelse via beskedfunktionen på vores hjemmeside, som du kan tilgå, når du er logget ind. Har du indsendt din klage med posten, får du svar per brev til returadressen.

Vi tilstræber at besvare klager hurtigst muligt, og målsætningen er at svare inden 14 dage. Hvis sagen kræver længere behandlingstid, informerer vi dig herom.

Under sagsbehandlingen undersøger vi det hændelsesforløb, din klage angår. Hvis der i den forbindelse opstår opklarende spørgsmål, kontakter vi dig skriftligt. Når vi har gennemgået og vurderet sagen, modtager du et skriftligt svar. Svaret vil indholde en begrundelse for vores afgørelse. Vi sender svaret via beskedfunktionen på Nordnets hjemmeside. Har du indsendt din klage med posten, får du svar per brev til returadressen.

Mulighed for genbehandling

Hvis du er utilfreds med vores afgørelse, kan du sende en anmodning om at få din klage genbehandlet. Den skal indsendes på samme måde som beskevet ovenfor.

En genbehandling indebærer, at vi gennemgår din klage en gang til. Det er en forudsætning for at få genbehandlet en klage, at du kan forelægge ny information, som ikke tidligere har været inkluderet i klageforløbet. Hvis vi vurderer at den information, der bliver forelagt, ikke indeholder nye oplysninger med betydning for sagen, vil vi meddele dig dette.

Ekstern vejledning og mulighed for efterprøvning

Hvis vi ikke har kunnet imødekomme din klage, har du mulighed for at få din sag vurderet uden for Nordnet ved at henvende dig til Det finansielle ankenævn Eksternt link, åbner i nyt vindue. eller til de almindelige domstole.

Derudover har du mulighed for at indgive en klage online via EU’s Online Dispute Resolution platform her. Det er især relevant, hvis du er en forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Finanstilsynets vejledning om klager

Læs mere om, hvad der anses som en klage, og hvilken fremgangsmåde, der anbefales i Finanstilsynets regler og retningslinjer for klagehåndtering nedenfor.

Finanstilsynets klagerådgiver