Spring til hovedindhold

Klager.


Vi vil have de mest tilfredse brugere​.

Vi ønsker at tilbyde tjenester, som er enkle, gennemskuelige og nemme at bruge. Synspunkter og eventuelle klager ser vi som en værdifuld kilde til forbedring af vores produkter og processer.

Har du synspunkter, eller er du utilfreds med vores tjenester eller den behandling, du har fået som kunde, skal du i første omgang kontakte vores kundeservice. Ved handelsrelaterede spørgsmål henvender du dig til vores mæglere.

Find kontaktinformation her

  • Din mening er vigtig for os

  • Vi tilstræber at svare inden 14 dage

  • Det koster ikke noget at klage

Klager.

Hvis du, efter at have været i kontakt med vores kundeservice, stadig er utilfreds, har du mulighed for at indsende din klage til den klageansvarlige hos Nordnet. Den klageansvarlige er virksomhedens kommunikationschef. Det er altid gratis at indsende og få en klage behandlet hos Nordnet.

Klager vedrørende produkter og tjenester leveret af Nordnet kan indsendes på flere forskellige måder. Du har mulighed for at indsende din klage som en besked, når du er logget ind på Nordnets hjemmeside eller app. Du kan også bruge denne klageformular, som underskrives digitalt med MitID. Derudover kan du vælge at indsende din klage gennem almindelig post. Klagen skal i så fald sendes til følgende adresse:

Nordnet Bank
Klageansvarlig
Postboks 2307
1026 København

For at vi bedst muligt kan behandle din klage, vil vi opfordre dig til at beskrive den så præcist som muligt. Her er nogle eksempler på, hvad du med fordel kan inkludere:

  • Kontonummeret på den konto, din klage vedrører.

  • En beskrivelse af hændelsesforløbet, herunder relevante tidspunkter.

  • Dokumentation i form af transaktionsnotaer, korrespondance mv.

  • Eventuelt krav om økonomisk kompensation.


Hvornår og hvordan behandles din klage?

Når vi har modtaget din klage, får du en bekræftelse via beskedfunktionen på vores hjemmeside, som du kan tilgå, når du er logget ind. Har du indsendt din klage med posten, får du svar per brev til returadressen.

Vi tilstræber at besvare klager hurtigst muligt, og målsætningen er at svare inden 14 dage. Hvis sagen kræver længere behandlingstid, informerer vi dig herom.

Under sagsbehandlingen undersøger vi det hændelsesforløb, din klage angår. Hvis der i den forbindelse opstår opklarende spørgsmål, kontakter vi dig skriftligt. Når vi har gennemgået og vurderet sagen, modtager du et skriftligt svar. Svaret vil indholde en begrundelse for vores afgørelse. Vi sender svaret via beskedfunktionen på Nordnets hjemmeside. Har du indsendt din klage med posten, får du svar per brev til returadressen.

Mulighed for genbehandling

Hvis du er utilfreds med vores afgørelse, kan du sende en anmodning om at få din klage genbehandlet. Den skal indsendes på samme måde som beskevet ovenfor.

En genbehandling indebærer, at vi gennemgår din klage en gang til. Det er en forudsætning for at få genbehandlet en klage, at du kan forelægge ny information, som ikke tidligere har været inkluderet i klageforløbet. Hvis vi vurderer at den information, der bliver forelagt, ikke indeholder nye oplysninger med betydning for sagen, vil vi meddele dig dette.

Ekstern vejledning og mulighed for efterprøvning

Hvis vi ikke har kunnet imødekomme din klage, har du mulighed for at få din sag vurderet uden for Nordnet ved at henvende dig til Det finansielle ankenævn Eksternt link, åbner i nyt vindue. eller til de almindelige domstole.

Derudover har du mulighed for at indgive en klage online via EU’s Online Dispute Resolution platform her. Det er især relevant, hvis du er en forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Finanstilsynets vejledning om klager

Læs mere om, hvad der anses som en klage, og hvilken fremgangsmåde, der anbefales i Finanstilsynets regler og retningslinjer for klagehåndtering nedenfor.

Finanstilsynets klagerådgiver