Spring til hovedindhold

Key Information Document (KID).


Hvad er et faktaark (KID) for et PRIIP-produkt?

I januar 2018 blev der indført en ny EU-forordning om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter for ikke-professionelle investorer, de såkaldte PRIIP-produkter.

PRIIP står for Packaged Retail Investment and Insurance-based Products. Forordningen medfører blandt andet, at alle, som udvikler sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter, skal oprette et faktaark, som skal være tilgængeligt for ikke-professionelle kunder inden salget af pakkede produkter.

Faktaarket indeholder information, som skal hjælpe dig som investor med at træffe informerede investeringsbeslutninger og kunne sammenligne produktet med andre lignende produkter.

Om PRIIP-produkter og hvem omfatter PRIIP-forordningen?

Formålet med PRIIP-forordningen er at øge beskyttelse for ikke-professionelle investorer.

  • Inden du som investor indgår en aftale, skal du have et informeret grundlag i form af et faktaark. Faktarket giver dig en grundlæggende information om hvert enkelt produkt. Faktaarket indeholder information om, hvordan produktet fungerer, en risikoindikator, potentielle scenarier for gevinst og tab samt hvad produktet koster.

  • Informationen i faktaarket følger en fælles standard for at sikre informationens kvalitet og for at gøre det lettere at sammenligne forskellige produkter med hinanden (og især risici, potentielt afkast og omkostninger).

  • Faktaarket skal være tydeligt og let at læse. Informationen i faktaarket må maksimalt fylde tre A4-sider og skal være adskilt fra produktets øvrige markedsføringsmateriale. Faktaarket skal stilles til rådighed på det lokale sprog.

PRIIP-forordningen omfatter alle ikke-professionelle investorer. Med en ikke-professionel investor menes andre end professionelle kunder eller en ligeværdig modpart ifølge MiFID.Et PRIIP-produkt defineres som en investering, hvor det beløb, som skal tilbagebetales til den ikke-professionelle investor, kan variere på grund af eksponering mod referenceværdien eller udviklingen i en af flere aktiver, som ikke direkte købes af den ikke-professionelle investor. Følgende investeringer er omfattet:

  • Derivater

  • Strukturerede produkter

  • Børshandlede produkter/Gearede produkter

  • Værdipapirsfonde/UCITS-fonde (Per 31.december 2019)

  • Alternative investeringsfonde eller specialfonde, som sælges til ikke-professionelle investorer

  • Forsikringsbaserede investeringsprodukter

Ifølge forordningen har alle, som udvikler PRIIP-produkter, pligt til at fremstille et faktaark for hvert produkt. Faktaarket skal være til rådighed, inden salg til ikke-professionelle investorer.Som kunde hos Nordnet har du mulighed for, inden en eventuel investering, at læse faktaarket på det respektive produkts handelsside samt i forbindelse med at du afgiver en ordre.