Spring til hovedindhold

Risikomærkning.


Finanstilsynets kategorier.

Finanstilsynet har inddelt alle investeringsprodukter i tre kategorier i forhold til risiko for tab, og hvor lette produkterne er at gennemskue.

Kategoriseringen er en overordnet kategorisering, som tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys. Som investor bør man være opmærksom på, at der kan være store forskelle på, hvor risikable produkterne inden for de forskellige kategorier er.

Inddeling af produkter hos Nordnet
Her har vi inddelt de produkter, som du kan investere i hos Nordnet i henhold til mærkningskategorierne fra Finanstilsynet.

RØD

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.


GUL

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.


GRØN

Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.


Risikomærkning af investeringsprodukter.

  • Kend risikoen, inden du investerer

  • Nordnets egen risikomærkning

  • Vi er klar til at svare på dine spørgsmål

Nordnets egen risikomærkning.

Vi risikomærker vores produkter

Ud over risikomærkningen fra Finanstilsynet, risikomærker Nordnet også en række produkter ud fra andre kriterier, eksempelvis grad af volatilitet. Nordnets egen risikomærkning skal ikke forveksles med Finanstilsynets risikomærkning, men kan ses som et komplement til den.

Eksempler på produkter og tjenester, hvor du finder yderligere
mærkning hos os:

  • Investeringsbeviser i screeneren her mærkes i henhold til Morningstars kriterier.

  • Internationale fonde (til pension) i screeneren for fonde mærkes i henhold til Morningstars kriterier.

  • Porteføljerapporten viser risikoniveauet i din portefølje målt ud fra dine værdipapirers volatilitet.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i forhold til risici og investering. Du når os på 70 20 66 85 eller ved at klikke på Kundeservice øverst til højre på siden.