Spring til hovedindhold

Rutiner mod hvidvaskning.


Bekæmpelse af hvidvask.

Formålet med hvidvasklovgivningen er at undgå hvidvask af penge, som stammer fra kriminel aktivitet. Nordnet er underlagt hvidvaskloven, og for at leve op til EU's 4. hvidvaskdirektiv skal vi kende vores kunder og formålet med deres forretninger hos os. Vi skal derfor gennemføre en kundekendskabsprocedure (KYC). Vi beder derfor vores kunder om legitimation (for eksempel kopi af pas m.v.) for at være sikker på, at kunderne er dem, som de udgiver sig for.

Nordnets forpligtelse til at overholde kundekendskabsprocessen løber i hele kundeforholdet. Proceduren skal gennemføres med passende intervaller. Derfor beder vi nogle gange om KYC-oplysninger - også selvom du tidligere har afgivet dem.

Kundekontrol for at undgå hvidvaskning

  • Information om dit kundeforhold

  • Information om dit selskab og ejerstruktur

  • Gyldig legitimation

Loven betyder, at vi skal lære dig bedre at kende, blandt andet for at forstå, hvorfor du er kunde hos os. Derfor skal vi fx spørge dig om:

  • Hvor dine penge kommer fra

  • Formålet med dine transaktioner og handler

  • Hvad din virksomhed laver, dens omsætning og ejerforhold (kun erhvervskunder)

Hvorfor skal jeg svare på disse spørgsmål?
Vi stiller spørgsmål til alle vores kunder, uanset engagement og anciennitet. Hvidvasklovgivningen pålægger os at indhente oplysninger på alle vores kunder.Selv hvis du tidligere har afgivet oplysninger, kan du godt blive kontaktet igen. Vi beklager det besvær, det giver dig som kunde. Vi er pålagt at have relevante og retvisende oplysninger. Derfor kan vi bede dig bekræfte eller opdatere disse.Forvalter du din virksomheds eller mindreåriges depot igennem en fuldmagt, er vi pålagt at indhente oplysninger fra både fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver.

Identitetskontrol
Et grundlæggende krav er, at vi gennemfører identitetskontrol. Det er derfor, du skal indsende kopi af gyldigt pas/kørekort.

Hvad bruger Nordnet oplysningerne til?
Nordnet opererer med en risikobaseret tilgang. Baseret på oplysninger fra dit kundekendskabsskema, danner vi risikoklassificeringer og algoritmer. Observerer vi adfærd, der falder uden for sædvanlige handels- og transaktionsmønstre, reagerer vi derefter.Ønsker du mere information om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet, se her.

Politisk eksponerede personer
Specielle regler gælder også for politisk eksponerede personer (såkaldte "PEP" eller "politically exposed persons"). Her skal vi vide, om du har (eller i nyere tid har haft) en høj politisk post eller en højerestående statslig stilling, alternativt om du er i nær familie med, eller er en nær samarbejdspartner til en person i en sådan position.Den information, som du giver os, behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Mere om lovgivningen
Lovgivningen mod hvidvask bygger på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF. Direktivet skal implementeres i lovgivningen i samtlige EU-lande, og Nordnet opererer i overensstemmelse med den danske implementering af direktivet.

Læs direktivet
Læs mere om hvidvask hos Erhvervsstyrelsen