Spring til hovedindhold
Dette er markedsføring for Invesco

ETF'er inden for grøn omstilling.

Invester i selskaber, som arbejder for at nå målene i Parisaftalen.

Ved at investere i en børshandlet fond (en ETF), som følger et referenceindeks af store og mellemstore virksomheder, hvis aktiviteter tydeligt arbejder for at nå klimamålene i Parisaftalen, kan du opnå klimavenlig eksponering til lave omkostninger.


“Vi har udviklet et produkt, som effektivt giver eksponering mod virksomheder, der er førende inden for bidrag til den globale klimaomstilling. Virksomhederne har strenge kriterier og høje standarder, når det kommer til ESG," fortæller Fredrik Nilsson, nordisk chef for forretningsudvikling for børshandlede fonde (ETF'er) hos Invesco.

Invesco_logo.png

Klimavenlige ETF'er for en grønnere fremtid.

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF følger indekset MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index. Det er et indeks, som investerer i omkring 600 store og mellemstore virksomheder på verdens udviklede markeder. Indekset sigter mod at reducere omstillings- og fysiske klimarisici ved at udelukke virksomheder, der ikke anses for at arbejde hen mod at nå Parisaftalens mål. Samtidig optimeres indekset for at give større vægtning til de mest grønne virksomheder.

"Vores PAB (Paris Aligned Benchmark) ETF'er sigter mod at investere i virksomheder, der reducerer CO2-udledningen markant og arbejder hen mod en netto-nul-vision. Det vil sige en reduktion af drivhusgasser i overensstemmelse med 1,5-gradersmålet og neutralisering af resterende udledninger fra 2050. Invesco Paris Aligned ETF'er giver bred eksponering mod de virksomheder, der skal drive den grønne omstilling." - Fredrik Nilsson, Invesco.

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
Årlige omkostninger
0,19%
1 år
+8,18%
Risiko
The objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs, thereby taking an approach that seeks to reduce the Fund’s exposure to transition and physical climate risks whilst pursuing opportunities arising from a transition to a lower carbon economy and aligning with the Paris Agreement requirements.

Udforsk alle Invescos Paris Aligned Benchmark ETF'er.

Vigtig information om risici og afkast.

Denne side er ikke og skal ikke opfattes som en investeringsanbefaling eller anmodning om at abonnere på, købe eller sælge værdipapirer. I forbindelse med investeringsbeslutninger skal investoren basere sine beslutninger på sin egen vurdering og tage sine egne mål og sin egen økonomiske situation i betragtning. Der er altid risici forbundet med investering i finansielle instrumenter. Værdien og afkastet af investeringer kan ændre sig, og den investerede kapital kan endda tabes helt. Tidligere udvikling er ikke en garanti for fremtidige afkast. Du bør selv studere prospektet og relevant vigtig information, før du investerer i fonde. Fondsprospektet kan indhentes fra investeringsselskabet, og du kan finde de vigtigste oplysninger på nordnet.dk, på fondens oversigtsside og på ordresiden.