In cooperation with iShares by BlackRock.

Hvad vil det sige at investere bæredygtigt?

Engang blev det at investere bæredygtigt betragtet som en afvejning mellem værdi og ”værdier”. Men i dag er det et forhold, ingen investor har råd til at ignorere.

Mere detaljerede data, sofistikerede analyser og ændrede samfundsopfattelser har ført til, at bæredygtige investeringer er gået fra at være en aktivklasse i periferien af en portefølje til at være en tilgang, som investorer anvender til at opbygge deres kerneinvestering.

Ved at kombinere den traditionelle investeringstilgang med miljø-, social- og ledelsestilgangen (ESG) opnår investorer, som spænder fra globale institutioner til enkeltpersoner, en bæredygtig måde at forfølge deres investeringsmål på.

Hvordan investerer man bæredygtigt?

Der er et bredt spekter af metoder til at integrere bæredygtighed i den måde, man investerer på – fra eksklusion af bestemte eksponeringer til allokering af kapital med sigte på at opnå specifikke positive resultater.

Eksklusion.

Udelukkelse af selskaber baseret på specifikke virksomheder eller sektorer, som udgør særlige risici eller som krænker en investors værdisæt.

De rette screeninger kan gøre en stor forskel. Screeninger ud fra miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier (ESG) er en måde at foretage bæredygtige investeringer. Dermed udelukkes bestemte former for eksponering fra porteføljen ud fra kriterier som forretningsinvolvering eller sektor.

iShares MSCI ESG Screened ETF-er sigter på at følge indexer, der udelukker selskaber med disse betegnelser: Kontroversielle våben, Atomvåben, Overtrædere af FNs Global Compact, Termisk kul, Våben til private, Tobak og Tjæresand (Oil sands).

ESG.

En regel-baseret tilgang til at vælge selskaber ud fra deres commitments til at udvikle en positiv miljømæssigt, social og ledelsesmæssig forretningsadfærd.

Adgang til traditionel kerneeksponering med et tydeligere fokus på selskaber med de stærkeste karakteristika inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG).

Bæredygtige temaer.

Fokus på et bestemt E, S eller G tema eller megatrend fx ren energi eller mangfoldighed i en virksomheds medarbejdersammensætning.

Læs mere om de fem megatrends, BlackRock har identificeret, som vil påvirke vores fremtid: Klimaændringer og ressourceknaphed, demografi og sociale ændringer, teknologiske gennembrud, hurtig urbanisering og ændringer i økonomiske magtforhold.

Påvirkning (Impact).

En udtalt forpligtelse i forhold til at realisere både ikke-økonomiske og økonomiske målsætninger, rettet mod at opnå et specifikt, målbart positivt resultat.

Der er ingen garanti for, at der nås et positivt resultat af investeringen.

Væksten i bærekraftige investeringer.

Antallet og mangfoldigheden i investorer som benytter sig at disse muligheder er i stigning af flere grunde:

Ændringer i demografien.

En ny og mere mangfoldig generation af investorer søger bæredygtige løsninger i kernen af deres investeringsporteføljer.

Politisk udvikling.

Udviklingen i de politiske rammevilkår fører til, at større institutioner verden over i stigende grad placerer deres kapital i bæredygtige investeringer.

Nyt syn på risiko.

Forbedringer i kvaliteten og tilgængeligheden af ESG-data hjælper investorer med at identificere risici og muligheder, der tidligere var skjult.

iShare sustainable mountain

Hvorfor anvende iShares til at investere bæredygtigt?

Formål.

Invester med et formål. Anvend en bæredygtig tilgang til at nå dine økonomiske mål.

Udvalg.

Et sortiment af bæredygtige byggeelementer kan udgøre kernen i din portefølje.

Lave omkostninger.

iShares bæredygtige kernesortiment tilbyder et sortiment af brede eksponeringer til en konkurrencedygtig pris.

Sustainable investing whale

Godt at vide om risici og afkast.

Husk, at historisk afkast ikke er en garanti for fremtidig udvikling. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc. and its affiliates (“BlackRock”) and are used under license. BlackRock makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in any product or service offered by Nordnet AB (publ). BlackRock has no obligation or liability in connection with the operation, marketing, trading or sale of any product or service offered by Nordnet AB (publ).