Spring til hovedindhold
I kommercielt samarbejde med J.P. Morgan Asset Management

Research Enhanced Index Equity
(ESG) ETF.

En kombination af det bedste fra aktiv og passiv forvaltning.


Opret et depot hos Nordnet

Børsnoterede fonde, ETF'er, giver gennemsigtige investeringsmuligheder med lave omkostninger og er derfor meget populære. De investerer imidlertid ofte passivt i et specifikt marked eller region, med andre ord via et indeks.

Men der kan også anlægges en smartere strategi: Selv med ETF-formatet findes der løsninger, der giver adgang til et bredt marked – dvs. sammenligneligt med indekset – men som samtidig skaber muligheder for at optimere afkastpotentialet. Research Enhanced Index ETF fra J.P. Morgan Asset Management er en af de løsninger.

Fundament for en god portefølje: Lær om Research Enhanced Index ETF'er.

Som et af verdens største fondsselskaber beskæftiger J.P. Morgan Asset Management et stort team af erfarne analytikere, der løbende møder, analyserer og evaluerer selskaber fra hele verden. Deres konklusioner indgår også i selskabets Research Enhanced Index ETF'er, forkortet REI.

Hver ETF følger indekset for den region, den investerer i, såsom MSCI World Index. Her er det første trin at fravælge alle selskaber, der beskæftiger sig med ikke-bæredygtige sektorer, som fx våben og tobak. For de resterende selskabers vedkommende tages der herefter afsæt i de resultater, som analytikerne har fremskaffet, og de over-/undervægtes marginalt afhængigt af vurderingen.

Det resulterer i en ETF, som kan sammenlignes med indekset med hensyn til opdeling på sektor og land. Og samtidig giver konklusionerne fra J.P. Morgan Asset Managements forvaltere mulighed for at optimere afkastpotentialet.

  • Fravalg af ikke-bæredygtige sektorer.

  • Risikoniveau sammenligneligt med indeks.

  • Forvaltere optimerer afkastpotentialet.


Udforsk ETF'erne hos Nordnet.

Global Emerging
Årlige omkostninger
0,3%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Benchmark-indeks: MSCI Emerging Market.
Se faktaark

Køb Start Månedsopsparing


Global research
Årlige omkostninger
0,25%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Benchmark-indeks: MSCI World.
Se faktaark

Køb Start Månedsopsparing


US research
Årlige omkostninger
0,2%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Benchmark-indeks: S&P 500.
Se faktaark

Køb Start Månedsopsparing


Europe research
Årlige omkostninger
0,25%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Benchmark-indeks: MSCI Europe.
Se faktaark

Køb Start Månedsopsparing

China A research
Årlige omkostninger
0,4%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Benchmark-indeks: MSCI China A.
Se faktaark

Køb
Eurozone research
Årlige omkostninger
0,25%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Benchmark-indeks: MSCI EMU.
Se faktaark

Køb
Japan Research
Årlige omkostninger
0,25%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Benchmark-indeks: MSCI Japan.
Se faktaark

Køb
AC Asia Pacific
Årlige omkostninger
0,3%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Benchmark-indeks: MSCI AC Asia Pacific ex Japan.
Se faktaark

Køb

Se resultaterne siden lancering.

JPM-performance-graf.jpg

Kilde: J.P. Morgan Asset Management pr. slut maj 2022. De viste resultater for fonden er baseret på følgende ISIN: IE00BF4G6Y48, IE00BF4G7183, IE00BF4G7076, IE00BF4G6Z54. JREG henviser til Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, JREE henviser til Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, JREU henviser til US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF og JREM henviser til Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF. "Excess return" er geometrisk annualiseret siden lancering og beregnes i base currency. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Vigtig information om risici og afkast.

Denne side er ikke og skal ikke opfattes som en investeringsanbefaling eller anmodning om at abonnere på, købe eller sælge værdipapirer. I forbindelse med investeringsbeslutninger skal investoren basere sine beslutninger på sin egen vurdering og tage sine egne mål og sin egen økonomiske situation i betragtning. Der er altid risici forbundet med investering og økonomiske instrumenter. Værdien og afkastet af investeringer kan ændre sig, og den investerede kapital kan endda tabes helt. Tidligere udvikling er ikke en garanti for fremtidige afkast. Du bør selv studere prospektet og relevant vigtig information, før du investerer i fonde. Fondsprospektet kan indhentes fra investeringsselskabet, og du kan finde de vigtigste oplysninger på nordnet.dk, på fondens oversigtsside og på ordresiden.