Spring til hovedindhold

Aktieanalyse: Fundamental og teknisk analyse.

Når du skal vurdere en aktie, kan du se på mange forskellige nøgletal og parametre. Men overordnet er der to analysemetoder: fundamental og teknisk analyse.Kort fortalt:

  • Med fundamental analyse ser du på et selskabs regnskab og nøgletal for at vurdere økonomien.

  • Med teknisk analyse ser du på et selskabs historiske udvikling for at forsøge at forudsige fremtidige mønstre.

  • Husk, at alle analyser altid skal tages med et gran salt og bør sættes i forhold til din egen tidshorisont og risikovillighed.Hvad er fundamental analyse?

Fundamental analyse (FA) kaldes også aktieanalyse eller virksomhedsanalyse. Her evaluerer man et selskabs økonomiske resultater – blandt andet rapporteret fortjeneste og salg – samt de nøgletal, der kan beregnes ud fra det. Nøgletallene kan hjælpe med at vurdere et selskabs økonomi og vækstpotentiale. Det kan fx være nøgletal som P/E og EPS. 

Fundmentalanalyse er den tilgang som de fleste aktieanalytikere, der optræder i medierne, benytter. Det kræver indsigt i og forståelse af de enkelte selskaber, deres markedsvilkår og fremtidige trends.

De fleste betragter fundamental analyse som mest relevant, når du investerer langsigtet.


💡 Relevante nøgletal

Når du vil analysere et selskabs regnskab og lave din egen aktienanalyse, er det vigtigt at kende de forskellige nøgletal. Læs, hvordan du finder og bruger dem her:Hvad er teknisk analyse?

Teknisk analyse (TA) fokuserer på aktiers historiske kursudvikling med det formål at forsøge at forudsige den fremtidige udvikling ud fra mønstre. Hypotesen bag er, at aktiemarkederne handler rationelt, og at det skaber mønstre, der muliggør prognoser. En teknisk analyse forsøger at opfange mønstrene og fokuserer således ikke på, hvilke selskabshændelser, der ligger bag udviklingen.

Normalt sker der ikke noget fundamentalt nyt i et selskab mellem kvartalsrapporterne, men aktiekursen står alligevel sjældent stille. Kursen bevæger sig hver dag og afspejler både købere og sælgeres kollektive mening om aktiekursen.

De fleste betragter teknisk analyse som mest relevant, når du investerer kortsigtet.


Eksempel: Fundamental analyse trin for trin

Trin 1: Definer dit aktieunivers

Som dansk investor kan det være lettest at starte med danske virksomheder – i hvert fald hvis du føler, at du kender det danske marked bedst. Her får du alligevel ofte en indirekte international eksponering, fordi nogle danske virksomheder også har salg i udlandet.

Hvis du allerede føler dig fortrolig med det danske marked – og ønsker mere risikospredning eller selskaber, som vi ikke har i Danmark – kan det være på tide at udvide til selskaber i udlandet.

Trin 2: Vurder selskabet

Ejere, bestyrelse og ledelse spiller en stor rolle i analysen. Personer med en tidligere succesrig karriere og forretning giver en vis sikkerhed for, at det er kompetente personer, som tager afgørelserne i det selskab, du overvejer at investere i. Det er nemlig mennesker, der driver væksten, og det er væksten, som skaber aktieafkastet.

Du bør også forholde dig til, om selskabet for eksempel er et kendt mærke, som mange bruger, eller om det er relativt ukendt? Det kan selvfølgelig være svært at få en nøjagtig idé om, hvor populær og anerkendt et selskab er – men får du en fornemmelse af det, kan det hjælpe dig med at finde selskaber, som har tilfredse kunder og derfor også har en tendens til at få succes på lang sigt.

Tænk også over, hvor hurtigt selskaberne kan vokse. Her giver selskabets historie en god indikation i forhold til den fremtidige indtjeningskapacitet. Det er samtidig vigtigt at få styr på, om selskabet vokser organisk eller gennem opkøb af eksisterende eller nye kunder. Det giver gode indikationer på, hvordan markedet udvikler sig, og hvor konkurrencedygtigt selskabet er på det marked, hvor det opererer.

Derudover er det vigtigt at vide, hvad rentabiliteten for branchen er i gennemsnit, og hvordan dit selskab står i den konkurrence. Afhængigt af resultaterne vil der sandsynligvis være en tvetydighed i forhold til, hvordan selskabet udmærker sig inden for visse positive og negative områder. Dertil er det vigtigt at prøve at finde ud af, hvad det skyldes, og om der er plads til forbedringer.


Tips og vigtige faktorer

Når du analyserer og overvejer at investere i en aktie, bør du altid være i stand til at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvad foretager selskabet sig?

  • Hvordan ser forretningsmodellen ud?

  • Hvilken branche er selskabet i?

  • Hvordan ser fremtiden for branchen ud? Er branchen i vækst, moden eller faldende?

Når du har investeret, bør du holde øje med kommende rapporter, kapitalmarkedsdage og selskabspræsentationer, da de kan indeholde værdifuld information, der kan have betydning for din investering.

Og husk på, at alle analyser altid skal tages med et gran salt og bør sættes i forhold til din egen tidshorisont og risikovillighed.


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i aktier.Opret en konto