Spring til hovedindhold

Hvad er P/E?

Når professionelle investorer skal vurdere, om en aktie er værd at investere i, kigger de på en lang række nøgletal. Et af dem er P/E, som udtrykker forholdet mellem aktiens kurs (P for price) og selskabets indtjening (E for earnings).Kort fortalt:

  • P/E (price/earnings), viser forholdet mellem aktiens kurs og selskabets indtjening.

  • Teoretisk set betyder et lavt P/E, at aktien er lavere prissat og har en lavere risiko end aktier med et højt P/E.

  • Husk, at P/E ikke kan stå alene, når du vurderer en aktie.Det betyder P/E-tallet

P/E står for price/earnings – altså aktiekurs divideret med indtjening pr. aktie.

Nøgletallet viser forholdet mellem aktiens kurs og selskabets indtjening og kan bruges til at vurdere, hvordan en aktie er prissat:

  • Et lavt P/E kan signalere, at aktien er lavt prissat i forhold til selskabets indtjening. 

  • Et højt P/E kan signalere, at aktien er dyr i forhold til selskabets indtjening.

Det forholder sig dog ikke altid sådan, at aktier med lav P/E er en bedre investering end aktier med en høj P/E. Et højt P/E er et udtryk for, at aktionærerne er villige til at betale mere for hver krone, som selskabet tjener. P/E kan derfor fortælle, hvordan investorerne har det med et givent selskab, både historisk og i forhold til konkurrenter, og hvad de er villige til at betale for aktien lige nu.

Større og mere stabile selskaber har ofte lave P/E-tal, da de har velfungerende forretningsmodeller og stabil indtjening. Mindre og nystartede selskaber har ofte høje P/E-tal, da de endnu ikke tjener så mange penge. Det er fx typisk tilfældet for såkaldte vækstaktier. Muligheden for øget fortjeneste i fremtiden er det, som giver høje P/E-tal. Det betyder også en højere risiko, da markedet forventer en kraftig stigning i fortjeneste – og kommer stigningen ikke, kan aktien falde kraftigt.

Et højt P/E betyder altså teoretisk set, at aktien er dyrere, og at risikoen er højere. Et lavt P/E betyder modsat, at aktien er billigere, og at risikoen er lavere.


Eksempel på P/E

Hvis det fiktive selskab Virksomhed AB har en aktiekurs på 100 kr. og har en årlig indtjening pr. aktie på 10 kr., er Virksomhed ABs P/E-værdi 10 (fordi 100 kr. divideret med 10 kr. er 10).

En P/E på 10 betyder, at du betaler 10x det årlige overskud, når du køber aktien. Det betyder, at for hver krone, selskabet tjener, betaler du 10 kr.


💡 Find nøgletal på platformen.

Er du interesseret i en aktie, kan du finde nøgletallene på aktiens produktside ved at klikke på ‘Om virksomheden’ eller bladre ned under ‘Oversigt’ i appen. Bemærk, at det ikke er alle aktier, vi har mulighed for at vise alle nøgletal for.

Academy - Aktier - Nøgletal


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i aktier.Opret en konto