Spring til hovedindhold
Hvad er PEG?

PEG kan fortælle noget om et selskabs vækstpotentiale og er derfor et af de nøgletal, der er godt at kende som investor.Kort fortalt:

  • PEG står for Price-to-Earnings-to-Growth og signalerer, hvor meget man som investor betaler for forventet vækst.

  • Teoretisk set betyder PEG på mindre end 1, at aktiens prissætning er lavere end vækstpotentialet.

  • Husk, at PEG altid skal bruges sammen med andre nøgletal i en samlet analyse.Det betyder PEG-tallet

PEG står for Price-to-Earnings-to-Growth – altså forholdet mellem P/E og selskabets forventede vækstrate.

Det udregnes ved at dividere selskabets aktiekurs med selskabets indtjening pr. aktie (altså EPS). Herefter divideres resultatet med vækstraten i EPS.

PEG kan bruges til at give investorerne en idé om, hvor billig eller dyr aktien er i forhold til selskabets vækstpotentiale – og dermed hvor meget man betaler for den forventede vækst. 

  • En PEG-ratio på 1 eller mindre kan signalere, at aktien er billig i forhold til selskabets vækstpotentiale

  • En PEG-ratio på over 1 kan signalere, at aktien er dyr i forhold til selskabets vækstpotentiale.

Det er vigtigt at sammenligne PEG-ratioen med andre selskaber i samme branche for at få et bedre billede af aktiens værdi i forhold til selskabets vækstpotentiale.


💡 Find nøgletal på platformen.

Er du interesseret i en aktie, kan du finde nøgletallene på aktiens produktside ved at klikke på ‘Om virksomheden’ eller bladre ned under ‘Oversigt’ i appen. Bemærk, at det ikke er alle aktier, vi har mulighed for at vise alle nøgletal for.

Academy - Aktier - analyse find nøgletal PEG


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i aktier.Find inspiration