Spring til hovedindhold
Udbytteaktier.

Udbytteaktier er aktier, hvor selskaberne udbetaler udbytte til deres aktionærer. Udbytter er en af de måder, man kan tjene penge på at eje aktier, og udbytter bliver udbetalt en eller flere gange om året. Her vil vi gennemgå, hvad udbytteaktier er, og hvordan de adskiller sig fra andre aktier.Kort fortalt:

 • Udbytte er en måde, som et selskab kan disponere et overskud på ved at udbetale en del til aktionærerne. Udbytte er derfor en måde at tjene penge på aktier.

 • Udbyttebetalingens størrelse bliver fastsat på selskabets generalforsamling.

 • X-dag er den første dag, hvor aktien handles uden ret til udbytte. For at have ret til at modtage udbytte, skal du eje aktien før x-dagen.

 • “Direkte afkast” beskriver, hvor stort udbyttet er pr. aktie i forhold til aktiekursen. Tallet vises i procent.

 • Typisk vil aktiekursen falde, når udbyttet er blevet udbetalt.Hvad er et udbytte?

Et selskab kan vælge at fordele deres overskud på flere måder, én af dem er ved at udbetale udbytte til sine aktionærer en eller flere gange årligt. Danske udbytteaktier udbetaler typisk udbytte årligt, mens amerikanske udbytteaktier ofte udbetaler en gang i kvartalet.

Når et selskab har udbetalt udbytte til sine aktionærer, vil selskabets egenkapital falde. Derfor falder aktiekursen typisk også, efter selskabet har udbetalt udbytter. Man kan tænke på det som, at selskabet deler ud af sin opsparede kapital, og derfor bliver selskabet mindre værd, når det har udbetalt udbytter. Derfor falder kursen typisk med det, der svarer til udbyttets størrelse.


💡 Eksempel: Aktiekurs efter udbytte

Hvordan vil udbytte påvirke kursen på en aktie efter x-dagen?

 • Kurs før generalforsamling: 100

 • Udbytte vedtaget på generalforsamling: 5 kr. pr. aktie

 • Kurs dagen efter generalforsamling (x-dagen) og fordeling af udbytter: 95

Husk, at dette er et eksempel, der skal illustrere, hvordan kursen kan udvikle sig. Kursen på en aktie også kan påvirkes af hvilke beslutninger, der bliver truffet på generalforsamlingen, og af andre faktorer.


Når man taler om udbytteaktier, er disse begreber vigtige at kende:

 • X-dag: Den første dag, hvor aktien bliver handlet uden ret til udbytte.

 • Dagen for generalforsamling: Dagen inden X-dag. Det er den dag, du senest skal eje aktien for at få ret til udbytte. Du skal eje aktien, når børsen lukker.

 • Udbyttedagen: Den dag, selskabet udbetaler udbytte. Ofte kan udbyttet ses på din konto nogle dage efter.

 • Direkte afkast: Et nøgletal, som viser, hvor stort udbyttet er pr. aktie i forhold til aktiekursen. Tallet vises i procent og kan ses i "Nøgletal" for en pågælgende aktie under "Om virksomheden" på nordnet.dk eller ved at scrolle ned under "Oversigt" for aktien i appen. Læs mere her


Hvordan får jeg del i udbyttet af en aktie?

Nogle investorer vælger at have det som strategi at investere udelukkende i udbytteaktier og på den måde få skabt en passiv indtægt. Andre investorer bruger udbytteaktier som en tilføjelse til deres portefølje og opsparing.

Reglerne omkring udbytteaktier er simple: For at få del i udbyttet skal du eje aktien, når markedet lukker, den dag, hvor udbyttet bliver fastsat. Det er til generalforsamlingen, at selskaber indstiller, hvor meget de vil udbetale i udbytte.

Husk, at aktiekursen falder på x-dagen (se eksemplet ovenfor).

Det er ikke sådan, at du pludselig kan blive “snydt” for et udbytte. Systemet har registreret, om du ejede aktien inden x-dagen, og hvor mange aktier du havde. Der kan dog godt gå nogle dage fra udbyttedagen, inden at du kan se udbyttet på din konto.


Udbetaling eller geninvestering af udbytter?

Investorer, som gerne vil udnytte renters rente-effekten, kan vælge at geninvestere de udbytter, selskabet udbetaler.

Hvis du investerer i aktier via en fond, ETF eller investeringsforening, kan du se, om udbytterne automatisk bliver geninvesteret eller udbetalt. Hvis der står acc (akkumulerende) i navnet, bliver udbytter automatisk geninvesteret, mens dist (distribuerende) betyder, at udbytter bliver udbetalt til aktionærerne.


Mere om udbytter

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i aktier.Find inspiration