Spring til hovedindhold

Hvad betyder artikel 9, 8 og 6?

Alle investeringsforeninger, fonde og ETF'er er kategoriseret efter fælles europæisk standard, som benytter betegnelserne “artikel 9”, “artikel 8” eller “artikel 6”, alt efter deres niveau af bæredygtighed. Det gør det nemmere for dig som investor, når du vil finde en investering med fokus på bæredygtighed.Kort fortalt:

  • EU har vedtaget en forordning, som betyder, at kapitalforvaltere og udbydere af investeringer er forpligtet til at give visse oplysninger, hvis de beskriver deres produkt som bæredygtigt.

  • Investeringsfonde klassificeret med artikel 9 er de mest bæredygtige, også kaldet “mørkegrønne”. Artikel 8 kaldes de “lysegrønne” investeringsfonde, mens artikel 6 betyder, at de ikke kan klassificeres som bæredygtige.

  • Klassificeringen bygger på en samlet vurdering af de tre ESG-parametre; miljø, sociale forhold og god selskabsledelse og skal skabe transparens for særligt de private investorer.Fælles standard fra EU

EU har vedtaget Disclosureforordningen, som trådte i kraft i foråret 2021, der har til formål at gøre det nemmere at gennemskue bæredygtighedsaspekter i investeringsverdenen. Både for professionelle og private investorer. Det betyder, at investeringsforeninger, kapitalforvaltere og andre udbydere af investeringer nu er forpligtet til at oplyse, hvor bæredygtigt deres produkt rent faktisk er.

Som fælles standard i EU har man valgt at klassificere investeringsfonde i tre forskellige grupper; henholdsvis artikel 9, 8 og 6.

Academy - Bæredygtighed - artikel 9
Academy artikel8
Academy - Bæredygtighed - artikel 6


Artikel 9: Mørkegrønne

Investeringsfonde med artikel 9 er de mest bæredygtige – og såkaldt “mørkegrønne”.

For at blive kategoriseret som artikel 9 skal bæredygtig investering være en integreret målsætning i investeringsproduktets investeringsstrategi. Artikel 9-produkter er for de investorer, der vil investere i at drive den grønne dagsorden – og mange tror på, at grøn omstilling er en langsigtet trend, og at man ved at investere bæredygtigt kan opnå et bedre afkast på den lange bane.


Artikel 8: Lysegrønne

Artikel 8-investeringsfonde er dem, som fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber, hvorved bæredygtighed bliver inddraget i selve investeringsprocessen.

Det gøres fx ved at ekskludere virksomheder eller sektorer, som ikke er bæredygtige. Artikel 8-investeringsfondene er derfor det, man kan kalde delvist bæredygtige. De bliver derfor ofte betegnet som “lysegrønne”, da de ikke har bæredygtighed som direkte mål, men dog stadig fremmer ESG-aspekter.


Artikel 6: Grå eller ikke-grønne

Alle de investeringsfonde, som ikke hører under artikel 9 eller 8, kategoriseres som artikel 6 eller uden for klassifikation. 

Det er derfor ETF’er, fonde og investeringsforeninger, som slet ikke – eller kun i ringe grad – integrerer bæredygtighed i investeringsbeslutningerne. Derfor kaldes de “grå” eller “ikke-grønne”, da de ikke kan kategoriseres som bæredygtige, selvom de kan have et vist niveau af bæredygtighed.

NordnetAcademy bulbESG som underliggende parametre

For at forstå kategoriseringen er det vigtigt at kende ESG-begrebet. ESG står for environmental, social og governance, som tilsammen måler på, hvor bæredygtigt og ansvarligt et selskab er. Læs mere om ESGHvordan finder jeg bæredygtige investeringsfonde?

Du kan bruge vores screenere til at sortere på muligheder med fokus på bæredygtighed. Her kan du både vælge artikel 9 eller 8 specifikt, når du er logget ind. Prøv dem her:Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.