Spring til hovedindhold

Hvad er ESG?

ESG er en forkortelse for environmental, social og governance. Tre parametre, som tilsammen skal gøre det muligt at vurdere, hvor bæredygtigt et selskab er, og som fylder mere og mere for virksomheder, fordi både myndigheder, investorer og offentligheden i stigende grad interesserer sig for, hvordan virksomhederne leverer på ESG-parametrene.Kort fortalt:

 • Oversat til dansk dækker ESG over miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

 • ESG fylder mere og mere for både danske og udenlandske selskaber, som løbende rapporterer om bl.a. CO2-udledning og diversitet ved siden af regnskabsaflæggelse. 

 • De tre parametre danner grundlag for, hvordan investeringsfonde kan klassificeres (som artikel 6, 8 eller 9), alt efter hvor bæredygtige og ansvarlige deres investeringer er.Krav om gennemsigtighed

Både myndigheder, offentligheden og investorer stiller større krav til den måde, selskaber driver forretning på. På store selskabers hjemmesider kan du ofte finde en rapport om samfundsansvar (Sustainability Report), for nogen er det også en integreret del af den samlede rapportering. I rapporterne kan du læse, hvordan selskabet arbejder med E, S og G, og følge tal og tiltag inden for hvert område.

Investerer du i fonde, ETF’er eller investeringsforeninger, vil du måske have opdaget, at nogle af disse er markeret med "artikel 9" eller "artikel 8" i oversigterne her hos Nordnet. Denne klassificering siger noget om, hvordan den pågældende fond, ETF eller investeringsforening forholder sig til ESG-parametrene.

Ideen med klassificeringen kommer fra EU. Og klassificeringen af investeringsfonde i tre forskellige grupper er således den samme på tværs af Europa.

E – miljø

Miljø er ofte den mest “populære” at se på blandt investorerne. For at score højt som selskab kræver det, at de har en klar og bæredygtig holdning til punkter som eksempelvis:

 • Brug af ressourcer.

 • Energi.

 • Udledning af CO2.

 • Påvirkning af biodiversiteten.

 • Afskovning.

 • Håndtering af affald.


S – sociale forhold

Sociale forhold stiller krav til, hvordan selskabet agerer overfor både sine ansatte, sine underleverandører og sine kunder. For at score højt kræver det her, at selskabet fokuserer på punkter som:

 • Menneskerettigheder.

 • Inklusion og diversitet.

 • Sundhedssikring.

 • Forbrugerbeskyttelse.

 • Databeskyttelse (GDPR).

 • Underleverandører med samme værdisæt som selskabet selv.


G – god selskabsledelse

God selskabsledelse er en vigtig faktor for alle selskaber. Det er ikke nok, at selskabet kan fremvise en lang række initiativer, der skal styre selskabet i den rigtige retning. Det skal også leve op til initiativerne – og være transparent omkring det. For at score højt kræver det, at der sættes fokus på punkter som:

 • Diversitet i bestyrelsen.

 • Nepotisme.

 • Whistleblowerordning.

 • Bestikkelse og korruption.

 • Tvivlsomme skattekonstruktioner.

 • Støtte til politiske partier.


Kilde: European Commission (europa.eu)


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.