Spring til hovedindhold

Hvordan kan jeg investere bæredygtigt?

Miljø, grøn omstilling og socialt ansvar fylder mere og mere. Også når det kommer til investering, hvor flere vælger bæredygtighed til. Men hvordan kan du sammensætte en bæredygtig portefølje? Og hvad vil det egentlig sige?Kort fortalt:

  • Hos Nordnet kan du selv påvirke, hvor bæredygtigt du vil investere ved at investere i selskaber, du anser for at være bæredygtige. 

  • Du kan bruge vores screenere som værktøj til at finde investeringer, der har fokus på bæredygtighed.

  • Du kan fx kigge efter fonde, investeringsforeninger og ETF’er med artikel 8 og 9, eller dykke ned i selskabers rapporter om samfundsansvar.Hvad kan jeg gøre som investor?

Når du skal vælge, hvilke investeringer med fokus på bæredygtighed, der skal indgå i din portefølje, skal du tage stilling til, om investeringen lever op til dine personlige præferencer for bæredygtighed. Der er mange måder at sammensætte en bæredygtig portefølje på, men her er tre af de mest almindelige, som bliver brugt af både private investorer og professionelle forvaltere.

Vælg fra

Med denne tilgang bruger du udelukkelsesmetoden og identificerer de selskaber, som du ikke vil investere i. Du kan fravælge muligheder, der ikke opfylder de bæredygtighedskriterier, du synes er vigtige.

Måske vil du ikke investere i aktier, fonde, ETF'er eller investeringsforeninger, som investerer i eller har forbindelse til sektorer, du ikke anser for at være bæredygtige? Så kan du sammensætte din portefølje blandt de selskaber og investeringsfonde, du ikke har sorteret fra. 

Når det gælder fonde, ETF’er eller investeringsforeninger, kan du bruge vores screener til at frasortere fx fossile brændstoffer eller tobak. Se, hvordan du gør lidt længere nede i artiklen.

Vælg til

En anden tilgang er aktivt at tilvælge værdipapirer, der fremmer bæredygtig udvikling. De fleste store selskaber udarbejder i dag rapporter om samfundsansvar (hvordan de lever op til kriterier om ESG), som du kan læse og forholde dig til som potentiel investor. På den måde sikrer du, at du kun investerer i selskaber, som du mener, gør en positiv forskel.

Med vores screener kan du filtrere ETF’er, fonde og investeringsforeninger efter bæredygtighed. Her skal du kigge efter “artikel 9” og “artikel 8”. Læs, hvad det betyder her

Påvirk

Alt efter, hvordan du investerer, kan du være med til at påvirke de krav, der stilles til selskaber, og hvordan de bør omstille sig.

Hvis du ejer aktier i et dansk selskab, kan du sandsynligvis deltage i og stemme på selskabets generalforsamlinger ved at tilmelde dig på selskabets hjemmeside for “investor relations”. Vær her opmærksom på, hvilken type aktier du ejer. Det kan du læse om her: A- og B-aktier


Hvordan screener jeg efter bæredygtighed?

På nordnet.dk kan du bruge vores screenere til at til- og fravælge investeringsmuligheder. Vil du investere med et fokus på bæredygtighed, kan du slå filteret “Bæredygtighed” til. Vil du frasortere muligheder inden for fx tobak, våben eller dyreforsøg, kan du vælge det fra under filteret “Uønskede beholdninger”.Nordnet Academy - Screener bæredygtighed
Nordnet Academy - Screener uønskede beholdninger

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.