Spring til hovedindhold

At investere med gearing.

Er du en mere erfaren investor, er investering med gearing et værktøj, du kan bruge for at øge din eksponering.Kort fortalt:

  • Gearing betyder, at du oveni dit investerede beløb låner penge. Det øger din eksponering mod specifikke investeringsmuligheder. 

  • Du kan fx investere med gearing gennem produkter som Mini Futures og warrants, ligesom nogle ETF’er og fonde også kan være gearede.

  • Øget eksponering giver mulighed for større afkast, men også øget risiko for større tab.Øget eksponering

Når du investerer med gearing, låner du penge for at få en større position i fx en aktie, end du faktisk har investeret for. Du låner x gange dit eget indskud, alt efter det specifikke investeringsprodukt.

Sætter man det groft op, kan gearing sammenlignes med et boligkøb: Du kommer selv med et indskud og låner et resterende beløb.

Ved gearing øger du det potentielle afkast, men det medfører samtidig øget risiko og større tab i perioder med negativ markedsudvikling. Gearingen betyder, at værdien af din investering stiger eller falder hurtigere end det underliggende aktiv.

💡 Jo højere gearing, jo højere risiko

Er en investering gearet, vises det i navnet på værdipapiret ved et x efterfulgt af et tal, som viser, hvor høj gearingen er. Er gearingen x2, vil udsvingene altså være dobbelt så høje som uden gearing.

I eksemplet nedenfor på et bull-certifikat er gearingsfaktoren 15. Det betyder, at en daglig ændring i kursen på det underliggende aktiv på eksempelvis 5% vil resultere i en ændring i kursen på certifikatet på 75%.

Det er her vigtigt at være opmærksom på, at det både gælder ved kursstigninger og ved kursfald i det underliggende aktiv.

Bull-certifikat

Rebalancering af gearing

Gearingen af en investering balanceres med forskelligt mellemrum, alt efter det specifikke gearede produkt. For bull- og bear-certifikater nulstilles gearingen fx dagligt, mens gearing for Mini Futures er kontinuerlig. Sæt dig derfor godt ind i gearingen på det specifikke produkt, du overvejer at investere i.

Læs også: Hvad er børshandlede produkter som fx bull- og bear-certifikater?

Som tommelfingerregel er daglig gearing fx bedst egnet til investeringer på kort sigt, typisk kun for én enkelt dag. I nogle tilfælde kan en længere investeringsperiode dog være passende, fx ved vores egen gearede indeksfond, global 125, som er udviklet til den langsigtede investor. Men det afhænger som altid af din egen investeringsstrategi, og hvordan produktet bruges i din eksisterende portefølje.

💡 Eksempel på gearet fond: Nordnet Global Indeks 125

Vores egen globale indeksfond, Nordnet Global Indeks 125, investerer med gearing, som rebalanceres en gang om måneden. Med fonden får du 125% eksponering mod de globale aktiemarkeder. Det betyder, at hvis du investerer 100 kr. i fonden, købes der aktier for 125 kr. Forskellen udgør gearingen: 1,25x.

Du låner derfor 25 kr., som kommer med en renteomkostning, som betales i fonden.

Husk, at gearingen giver øget afkastpotentiale, men samtidig øget risiko og større tab i perioder med negativ markedsudvikling.


Er produkterne komplekse, det gælder fx bull- og bear-certifikater og Mini Futures, skal du gennemføre en videnstest for at kunne handle med dem. Nordnet Global 125 kræver ikke en videnstest.


Lån og finansieringsomkostninger

Lånet til gearingen (som i eksemplet med Global 125 er 25 kr.) kommer med en finansieringsomkostning. Finansieringsomkostningen er den rente, som betales for at låne penge til at købe flere aktier, altså til at skabe gearingen.

Omkostningen betaler du via din investering og er ikke noget, du skal afdrage på ved siden af.

Finansieringsniveauet fortæller, hvor mange lånte penge der er i din investering. Jo højere niveau, jo højere gearing.


Husk på, at disse produkter ikke er for alle. De er komplekse og kræver en god forståelse af det underliggende marked og af produkternes specifikke egenskaber og mekanismer. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.


Invester i aktier, råvarer og indeks. I op- og nedgang.Opret en konto