Spring til hovedindhold

Hvad er en børsnotering (IPO)?

Ved en børsnotering, også kaldet en børsintroduktion eller IPO (Initial Product Offering), udbyder et selskab for første gang sine aktier på en børs, så alle investorer kan købe og sælge andele i selskabet med hinanden.Kort fortalt:

 • Når et selskab går på børsen – det kan fx være for at rejse kapital – har investorer mulighed for at tegne (købe) aktier til en bestemt tegningskurs, inden den almindelige handel på markedet åbner.

 • Aktierne kan blive udbudt på et hovedmarked, fx den danske børs Nasdaq Copenhagen, eller på en af de mindre børser.

 • Læs altid udbudsmaterialet (prospekt) og foretag din egen vurdering, før du tegner aktier.

 • Som investor er du ikke garanteret at modtage det antal aktier, du har ønsket at købe. Du skal også være opmærksom på, at der er risiko for, at børsnoteringen ikke gennemføres (fx hvis selskabet ikke opnår minimumstegning), og for at aktiekursen kan falde, efter at noteringen er gennemført.Hvorfor går et selskab på børsen?

Et selskab kan vælge at blive noteret på en børs af flere årsager, det kan fx være for at:

 1. 1

  rejse kapital.
  At udstede aktier er en måde, et selskab kan skaffe penge på. Pengene kan fx bruges til at ekspandere forretningen, udvikle nye produkter, investere i forskning eller nedbringe gæld.

 2. 2

  skabe likviditet.
  Når et selskab børsnoteres, kan det skabe øget synlighed, interesse og tilgængelighed. Det er med til at skabe likviditet (øget omsætning) i aktierne, da investorer kan købe og sælge frit med hinanden på børsen.

 3. 3

  styrke troværdighed og transparens.
  Med en børsnotering følger flere krav til selskaberne, fx skal selskabets regnskaber offentliggøres hvert kvartal, ligesom at nyheder, handler og andre strategiske handlinger skal meldes ud. En børsnotering på fx Nasdaq kan derfor bruges som et kvalitetsstempel overfor fremtidige samarbejdspartnere.


Med en børsnotering følger ekstra omkostninger, både i form af afgifter til børsen og for at imødekomme kravene om øget rapportering. Det kan påvirke selskabets resultat og derved også aktiekursen.


Hvordan deltager jeg i en børsnotering?

Et selskab kan udbyde aktier på et hovedmarked, fx den danske børs Nasdaq Copenhagen, eller på en af de mindre børser, fx First North. Det kommer typisk an på selskabets størrelse og historik samt om selskabet kan leve op til de krav, der stilles af den pågældende børs.

Nedenfor kan du læse, hvordan du tegner aktier trin for trin. Du kan løbende følge med i de aktuelle børsnoteringer, du kan deltage i her:

Børsnoteringer hos Nordnet


Trin 1: Afgiv ønske om tegning


Når aktierne udbydes, kan du afgive dit ønske om tegning af aktier (køb) under "Mine sider" - “Corporate Actions og IPO’er”, når du er logget ind på nordnet.dk. 

Læs altid udbudsdokumenterne (prospekt), inden du indsender dit ønske, så du ved, hvad du investerer i. 

I betingelserne kan du se, hvad tegningskursen pr. aktie vil være, og hvor mange aktier, du mindst skal tegne. Du kan også se, hvornår du senest skal svare, og hvornår pengene skal være til rådighed på den valgte konto for, at ansøgningen kan godkendes. Det er vigtigt, at pengene står på den samme konto, som du ansøger med – ellers kan hele eller dele af din tegning blive afvist.

Ansøgningen er bindende efter sidste svardag (vær her opmærksom på tegningsperioden hos Nordnet). Dagen efter sidste svardag vil du få en besked om, hvor mange aktier du har ansøgt om at tegne. Der trækkes endnu ikke penge fra kontoen. Det sker først i forbindelse med tildelingen.


Trin 2: Vent på besked om tildeling

Antallet af aktier, der sælges til offentligheden, bestemmes på forhånd. Hvis interessen er stor, kan du som investor modtage færre aktier, end du har ansøgt om. Så plejer man at sige, at IPO’en er blevet overtegnet.

Det er selskabet, der sælger sine aktier, som beslutter, hvor stor tildelingen skal være til dem, der har ansøgt. Ofte forsøger de at tildele så mange som muligt. Du får aldrig flere aktier, end du ansøgte om.

Efter du har fået besked om tildelingen, trækkes pengene fra din konto og de nye aktier bookes inden noteringen. Du betaler ingen kurtage for at tegne aktier i en IPO hos Nordnet.

Husk.

 • Kontroller, at du har afgivet dit ønske. Du kan se de IPO's, som du har reageret på, under “Mine sider” og “Corporate actions og IPO’er”. 

 • Hvis du svarer fra flere forskellige Nordnet-konti, skal du sørge for at skifte og kontrollere alle dine konti.

 • Vær sikker på, at pengene til tegning er tilgængelige på depotet inden fristen.

 • Der er en risiko for, at børsnoteringen ikke bliver gennemført (fx hvis selskabet ikke opnår minimumstegning), og for at aktiekursen kan falde efter noteringen.
Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i aktier, råvarer og indeks. I op- og nedgang.Opret en konto