Spring til hovedindhold

Hvad er et aktiesplit?

Et selskab kan vælge at lave et aktiesplit. Hvad det betyder, og hvordan det ser ud på dit Nordnet-depot, kan du læse om her. Det har nemlig betydning for alle eksisterende aktionærer, uanset erfaring.Kort fortalt:

  • Ved et aktiesplit bliver en aktie splittet op i flere aktier. Det kan fx være i forholdet 1:5, 1:2 eller andet.

  • Det betyder, at antallet af aktier øges, og at værdien af aktierne reduceres i samme forhold. Værdien af virksomheden forbliver den samme.

  • Se et eksempel i artiklen her med udgangspunkt i det aktiesplit, der var i Novo Nordisk i 2023.Hvorfor laver selskaber aktiesplit?

Når et selskab foretager et aktiesplit, reducerer de stykprisen på en aktie. Det kan der være mange årsager til; en af dem er at gøre aktien lettere tilgængelig for flere investorer og dermed øge aktiens likviditet. Det ses ofte hos selskaber, hvis aktiekurs er blevet meget høj. 

Et aktiesplit gør det altså billigere at købe en aktie i selskabet. Men det betyder ikke, at selskabet bliver mindre værd. Det kan sammenlignes med en kage, som ikke bliver større af at blive skåret i flere stykker.

Eksempel: Et aktiesplit i forholdet 1:5 betyder, at 1 aktie splittes til 5. Havde du 1 aktie til en værdi af 1.000 kr. før et split, vil du efter splittet have 5 aktier med en værdi på 200 kr. pr. aktie. Den samlede værdi af aktierne er derfor den samme.


Hvad sker der på mit depot ved et split?

Når et selskab foretager et aktiesplit, sker der en ombytning af aktier; fra gamle til nye aktier. Ombytningen af de gamle til de nye aktier sker helt automatisk. Du skal ikke foretage dig noget, og ændringen i din beholdning koster naturligvis ikke noget for dig som Nordnet-kunde.

Et aktiesplit påvirker ikke din oprindelige anskaffelsesværdi, men din GA-kurs (GAK, altså den gennemsnitlige anskaffelsesværdi) vil normalt blive tilrettet i din depotoversigt efter splittet, så den stemmer overens med aktiens nye kurs efter splittet.

NordnetAcademy bulb

Anskaffelsesværdi: Den kurs, du har købt aktier til, sammenlagt med kurtagen.

GA-kurs (GAK): Den gennemsnitlige anskaffelsesværdi. Fås ved at dividere anskaffelsesværdien med den aktuelle beholdning af aktier.

Ser din anskaffelsesværdi forkert ud? GAK reguleres automatisk på dit depot efter et aktiesplit. Hvis det ikke er tilfældet, skyldes det ofte, at aktierne er blevet overført til Nordnet fra en anden bank inden splittet. Ved overførsler af aktier skal anskaffelsesværdien angives manuel under “Transaktioner og notaer”. Er det ikke gjort, vil GAK ikke reguleres automatisk.


Ved et aktiesplit kan du i nogle tilfælde opleve, at “Udvikling i dag” under din depotoversigt for en kort periode er misvisende. Det betyder, at du kan opleve enten en meget stor stigning eller et stort fald, både i procent og i kroner, mens aktiesplittet gennemføres. Hvis det er tilfældet, vil det inden for kort tid blive justeret.

For aktier noteret på udenlandske børser, fx USA eller Tyskland, vil det typisk tage op til 48 timer at gennemføre et aktiesplit. Her kan du opleve, at din beholdning af aktier i selskabet, der gennemfører et aktiesplit, er markeret med grå skrift i depotoversigten. Når en aktie er markeret med gråt, kan du hverken tilgå eller handle med aktien. Så snart aktiesplittet er gennemført, vil dine aktier ikke længere være grå, og du kan igen handle med aktien.

Efter et gennemført aktiesplit vil der være to nye posteringer under dine transaktioner og notaer. Den første transaktion, typisk navngivet “Bytte ovrf. vp.” angiver de gamle aktier, som bliver skiftet ud med det nye antal aktier. Den næste transaktion “Bytte indlæg vp.” repræsenterer det nye antal aktier, som lægges ind på dit depot.


Eksempel: Aktiesplit i Novo Nordisk

I september 2023 gennemførte Novo Nordisk et 1:2 aktiesplit. Det betød, at 1 aktie blev splittet i 2. Antallet blev altså fordoblet, mens kursen pr. aktie blev halveret.

Academy - aktiesplit

Havde man som investor 1 aktie til en værdi af fx 1.300 kr. før splittet, havde man efter splittet 2 aktier til 650 kr. stykket.

  • Før split: 1 aktie til kurs 1.300 kr. = 1.300 kr. i alt.

  • Efter split: 2 aktier til kurs 650 kr. stykket = 1.300 kr. i alt.

For Novo Nordisk-aktier på den danske børs trådte aktiesplittet i kraft den 13. september 2023. For Novo Nordisk-aktier noteret på den amerikanske børs trådte splittet i kraft den 20. September 2023. Vær derfor opmærksom på datoen for et split, hvis du har aktier noteret på flere børser.


Nordnet yder ikke rådgivning, og vi kan ikke vejlede dig til, om du skal købe eller sælge en aktie. Hverken generelt eller specifikt i relation til en ændring i aktiestørrelsen. Det gælder også eventuelle skattemæssige overvejelser.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i aktier, råvarer og indeks. I op- og nedgang.Opret en konto