Spring til hovedindhold

Hvad koster investeringsfonde?

At investere i fonde, ETF’er og investeringsforeninger koster normalt en procentdel i løbende forvaltningsomkostninger. Hvor meget, du skal betale, afhænger af, hvad du investerer i.Kort fortalt:

  • Forvaltningsomkostninger gøres op i en procentdel pr. år (også kaldet årlige omkostninger). De betales til investeringsfondens forvaltere, uanset om fonden, ETF’en eller investeringsforeningen stiger eller falder i værdi. 

  • Passivt forvaltede investeringsfonde har ofte lavere omkostninger end aktivt forvaltede. Du betaler altså typisk mere for, at de aktivt forsøger at slå markedet.

  • En del af omkostningerne for investeringsforeninger og fonde udbetaler forvalterne som formidlingsprovision til Nordnet.Årlig omkostning i procent

Når du har købt en investeringsfond, betaler du en løbende omkostning for at eje en andel af den. Det kaldes også en forvaltningsomkostning og betales gennem investeringsfonden til forvalteren – altså til dem, der udbyder fonden og vælger, hvad den skal investere i. 

Forvaltningsomkostningen opgøres i en procentdel pr. år. Du skal derfor kigge efter tallet under “Årlige omkostninger”, når du sammenligner forskellige investeringsfonde med hinanden.

Årlige omkostninger - Investeringsfonde Academy


Den faktiske omkostning opkræves med en 1/365-del hver dag, baseret på værdien af den fond, ETF eller investeringsforening, du har investeret i. Det sker i forbindelse med, at fondsselskabet beregner den indre værdi af investeringsfonden og dermed dagens kurs. Du betaler omkostningen helt automatisk gennem fonden, og det er altså ikke noget, du selv skal sørge for ved siden af din investering.

NordnetAcademy bulb Eksempel

Du investerer 1.000 kroner i en fond den 1. januar. Fonden har en årlig omkostning på 1%. Den 31. december er fonden hverken steget eller faldet i værdi. Det betyder, at din fondsværdi ved årets udgang er 990 kroner, da forvaltningsomkostningerne på 1% er trukket fra i løbet af året.


Du kan altid se, hvordan din investeringsfond udvikler sig efter omkostninger. Når du kigger på den historiske udvikling af en fonds kurs, er det også nettoafkastet – altså afkastet efter omkostninger – du ser. Det gør det lettere at sammenligne den faktiske udvikling for forskellige fonde, ETF’er og investeringsforeninger.


Kurtage og vekselgebyr

Udover de løbende, årlige omkostninger, skal du også være opmærksom på eventuelle vekselgebyrer og kurtage, når du investerer i en investeringsfond. Hvilke omkostninger, du betaler, kommer an på, om du investerer i en fond, ETF eller investeringsforening. 

Her er det helt korte overblik. Se også: Hvad er forskellen på en fond, ETF og investeringsforening?

  • Investerer du i fonde, som ikke handles på børsen, betaler du løbende omkostninger og eventuelt vekselgebyr.

  • Investerer du i ETF’er (børshandlede fonde), betaler du kurtage, løbende omkostninger og eventuelt vekselgebyr. 

  • Investerer du i investeringsforeninger, betaler du kurtage og årlige omkostninger, men som udgangspunkt intet vekselgebyr, da langt de fleste udbydere af investeringsforeninger er danske.


Aktive eller passive investeringsfonde?

Fonde, som investerer efter en passiv strategi, følger udviklingen i fx et bestemt indeks. Modsat forsøger aktive fonde at håndplukke aktier eller andre værdipapirer, som forvalteren tror kan give et bedre afkast end aktiemarkedet generelt. Det betyder typisk også, at forvaltningsomkostningerne er højere, hvis du vælger at investere i en aktivt forvaltet investeringsfond frem for i en passiv.

Husk ikke kun at vælge din næste investering ud fra omkostningerne, men ud fra en samlet vurdering. Blandt andet af, hvad fonden investerer i, hvilket geografisk område den fokuserer på, hvad risikoniveauet er, og hvordan den historiske udvikling har været.

Med vores fondsscreener, ETF-screener og investeringsforeningsscreener kan du se og sortere blandt alle de investeringsfonde, der kan handles. Her kan du selv sammenligne dine muligheder på alt fra omkostninger, afkast det seneste år til bæredygtighed og hvilke regioner, de investerer i.

NordnetAcademy bulb Formidlingsprovision og rabattrappen 

Du får refunderet en del af omkostningerne, når du investerer i investeringsforeninger og fonde hos Nordnet – helt præcis en del af den formidlingsprovision, vi modtager fra fondsselskaberne for at tilbyde dem på vores platform.

Du kan se, hvad vi modtager i formidlingsprovision her


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i fonde, ETF'er og investeringsforeninger.Opret en konto