Spring til hovedindhold

Hvorfor kan der opstå handelsstop på børsen?

Når du handler på børsen, kan du engang imellem opleve, at der opstår det, man kalder et handelsstop (også kaldet ”circuit breakers”). Det er en midlertidig pause, hvor du hverken kan købe eller sælge fx en specifik aktie eller investeringsforening. Lær, hvorfor det sker, og hvornår du kan handle.Kort fortalt:

  • Som udgangspunkt kan du købe og sælge på børsen i hele børsens åbningstid. Der kan dog opstå handelsstop for fx en aktie, hvis den stiger eller falder meget kraftigt, og for en investeringsforening, hvis den såkaldte indre værdi skal opdateres.

  • Når der er handelsstop i en aktie eller investeringsforening, kan du hverken købe eller sælge det specifikke værdipapir.

  • Et handelsstop er midlertidigt og varer typisk et par minutter eller sekunder for at give mulighed for at reagere på kursbevægelser.Handelsstop i investeringsforeninger

Måske har du oplevet et handelsstop i en investeringsforening – og måske endda op til flere gange i løbet af børsens åbningstid?

Udbydere af investeringsforeninger har ansvar for, at kursen afspejler værdien af de underliggende værdipapirer, som investeringsforeningens samlede beholdning består af. Hvis der er (store) ændringer i de underliggende kurser, kan udbyderen indsætte et handelsstop, så det er muligt for dem at følge med og opdatere den indre værdi i foreningen, så den igen afspejler udviklingen i markedet.

Imens “nulstilles” handlen, og det betyder også, at alle eksisterende ordrer fra investorer i investeringsforeningens ordrebog bliver slettet.

Et handelsstop sker altså for at beskytte dig som investor, så du får en pris, der afspejler værdien af din andel i foreningen.


Handelsstop i aktier

Ved kraftige kursbevægelser kan børsen også sætte en aktie i handelsstop i den normale åbningstid. Det betyder, at du ikke kan købe eller sælge den pågældende aktie. Hvis der opstår det, der kaldes “auktion” (det kan du læse om længere nede), vil du stadig have mulighed for at lægge en ordre. Men vær opmærksom på, at ordren vil være “pending”, altså afventende.

Der findes forskellige regler og vilkår på de forskellige børser i verden om, hvor meget en aktie skal stige eller falde for at udløse et handelsstop, men konceptet er det samme – aktien får en pause for køb og salg, oftest for at bremse en ugunstig udvikling. Handlen starter typisk hurtigt igen.

💡 Husker du GameStop?

I 2021 var der stærke kursbevægelser i den amerikanske aktie GameStop. Børsen satte aktien i handelspause omkring 20 gange i løbet af samme dag.Åbent og lukket for handel på Børsen

Du kan altid se, om der er åbent for handel, når du er inde på et pågældende værdipapir på nordnet.dk eller i appen. Her har vi illustreret, hvordan det vil se ud med udgangspunkt i Københavns fondsbørs og Novo Nordisk – bare for eksemplets skyld.

Handelsstop på Børsen
Børsen - Åben for handel
Auktion på Børsen
Lukket for handel på Børsen


Handelsstop

Når der er handelsstop i en investeringsforening eller aktie, vil du se et orange “Handelsstop”-signal. Mens signalet er tændt, er det ikke muligt at handle.

Åben for handel

Når der er åbent for handel – både efter et handelsstop og inden for normal åbningstid på børsen – vil du se et grønt signal. Københavns fondsbørs er fx åben fra kl. 09:00-17:00.

Auktion

Mellem kl. 08:45 og 09:00 er markedet i åbningsauktion, og køb og salg er frosset. Det gælder også under lukkeauktion mellem kl. 16:55 og 17:00. Under auktionsperioden vil der stå “Auktion” med et orange signal.

Under ordredybden vil du kunne se, at købs- og salgsordrer ændrer sig, men der finder ikke handler sted. For aktier, som handles på Københavns fondsbørs, kan du se ligevægtskursen under ordredybden. Det er også denne ligevægtskurs, som bliver den officielle åbningskurs og slutkurs for en aktie.

Et handelsstop kan sammenlignes med den auktion, der er i begyndelsen og slutningen af en handelsdag.

Lukket for handel

Når børsen er lukket, vises der et rødt signal, og du kan ikke handle.

💡 Ordrer uden for åbningstid

Er børsen lukket, har du stadig mulighed for at aflægge en ordre – men den vil ikke blive placeret på børsen, før den åbner igen. Når børsen åbner, vil din ordre blive placeret i markedet ud fra den pågældende akties lukkekurs dagen før. Da en aktie typisk åbner til en ny kurs hver dag, kan det betyde, at ordren ikke går igennem, da der ikke er en køber eller sælger i markedet til din pris.

Se alle åbningstider for børsen


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Kom i gang med platformen.Opret en konto