Spring til hovedindhold

Hvad er ordredybde og spread?

Når du vil købe eller sælge en aktie, kan du følge det, man kalder ordredybde på vores platform. Den fortæller noget om, hvilken pris du kan handle til her og nu.Kort fortalt:

  • Ordredybden viser de ordrer, der ligger i markedet lige nu. Altså hvor mange stk., der er investorer, som vil købe eller sælge – og til hvilke priser.

  • Spread er forskellen mellem købs- og salgspriser og kan bruges som en måde at vurdere en akties likviditet.Ordredybde: Købs- og salgspriser

Ordredybden kaldes også ordrebogen. Det er en liste, som viser, hvilke ordrer der i øjeblikket venter på en matchende ordre.

NN Academy - Køb og salg af aktier - ordredybde

Tallene til venstre ved de blå linjer viser køb, mens tallene ved de røde linjer til højre viser salg. Du kan altså bruge ordredybden som værktøj til at se, hvor mange aktier, du kan finde på respektive prisniveauer.

Køb

Når du skal købe en aktie, vil du gerne købe den så billigt som muligt. I eksemplet her viser ordredybden, at der er investorer, som vil købe 41 stk. til kurs 667,40. Næste niveau i ordrebogen er 667,30 kr., som der er investorer, der vil købe 203 stk. til.

Salg

Når du vil sælge en aktie, vil du modsat gerne sælge så dyrt som muligt. For at du kan sælge, skal der være investorer, som er villige til at købe. I eksemplet viser ordredybden, at der er investorer, som vil sælge 158 stk. til kurs 667,70. Det næste niveau er en højere pris på 667,80 kr., da andre investorer prøver at sælge aktierne dyrere.

Enhver investor, der er villig til at sælge til den lavest mulige pris, springer foran de andre investorer i ordrebogen.


💡 Godt at vide

Du kan kun handle, når børsen er åben. Derfor vil du også kun kunne se ordredybden i åbningstiden, hvor der kan købes og sælges.

Børsen bruger det, som man kalder den bedst mulige pris. Det betyder, at du aldrig kan sælge lavere, end nogen er villig til at købe for – og omvendt.Spread: Forskel mellem priserne

Forskellen mellem købs- og salgspriser kaldes spread

Spread kan fungere som et groft mål for en akties likviditet. Et stort spread betyder, at få investorer vil købe og sælge. Det vil sige, at likviditeten er lav.


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Kom i gang med platformen.Opret en konto