Spring til hovedindhold

Automatisk handel.

Minimér dit tab med stop loss, og tag gevinsten hjem.

Læg en strategi, og lad Nordnets handelssystemer udføre den. Med automatisk handel kan du minimere dine tab eller tage gevinsten hjem, uden at du behøver sidde foran computeren.

Funktionen stop loss kan du bruge til at sælge eller købe aktier, når kursen går op eller ned til bestemt niveau. Det koster ikke noget at bruge en stop loss, og du betaler normal kurtage, hvis der gennemføres en handel.

 • Minimér dine tab.
 • Tag gevinsten hjem.
 • Brug mindre tid foran computeren.

Klassisk stop loss.

Kursen er afgørende.

Stop loss-funktionen kan være redningen ved pludselige kursfald. Hvis du f.eks. ejer en aktie med høj risiko, kan du afgive en stop loss-ordre, som kun gennemføres, når aktien falder til en bestemt kurs. Du kan også aktivere en stop loss, som automatisk aktiverer en handelsordre, hvis aktien stiger til en bestemt kurs.

Du kan se vores video-guide til hvordan du placerer en klassisk stop loss her

Trailing stop loss.

Automatisk salg ved en procentuel udvikling.

Med trailing stop loss kan du vælge, hvor mange procents stigning eller fald, der skal aktivere din ordre. Din ordre aktiveres, når den højeste eller laveste kurs er nået efter ordretidspunktet.

Lad os sige, at du har købt en bestemt aktie, som du tror vil stige i kurs. Du vil dog sælge aktien, hvis den pludselig skulle falde med ca. 10 %. For at være på den sikre side, vælger du at acceptere en afvigelse på 2% i prisen.

Sådan kunne et forløb se ud.

 • Du køber aktien til 200 DKK, og efter nogle dage stiger den til en kurs på 250 DKK.
 • Noget indtræffer på markedet, og aktien begynder at falde i kurs.
 • Da aktien falder 10 % fra sit højeste punkt, afgiver systemet en salgsordre på dine vegne. Kursen er nu på 225 kr. (250 minus 10 %).

Da du har valgt at acceptere en afvigelse på 2 %, bliver salgsordren 220,50 kr. (225 minus 2 %). Bemærk, hvis en aktie åbner på en kurs, som afviger mere end den valgte prisafvigelse, bliver åbningskursen trigger-kursen. I dette eksempel afgives ordren på åbningstidspunktet -2 %. Det samme er gældende efter et handelsstop.

Risici ved stop loss.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke kan være 100 % sikker på at få købt eller solgt, når du har afgivet en stop loss-ordre.

Følgende kan påvirke en stop loss-ordre:

 • Fejlagtig information fra børserne omkring aktier.
 • Lukkekurser som ikke svarer til en korrekt markedsværdi.
 • Kraftige kurssvingninger i aktier med lav omsætning.
 • Handler med aktier som er sket gennem ulovlig kursmanipulation.
 • Forandringer i selskabers aktiekapital eller andre lignende hændelser og handlinger som f.eks. emissioner, split, udbytte, der påvirker kursen for et værdipapir.
 • Har du afgivet en købsordre, og afgiver du derefter endnu en købsordre, skal du sikre, at der er dækning for alle de ordrer, som du har afgivet. På tilsvarende vis skal du sikre, at du ejer alle de værdipapirer, som du har afgivet salgsordre på.

Stop loss er en funktion til gennemførsel af automatisk handel. Foruden en traditionel stop loss tilbyder Nordnet også en glidende stop loss, også kaldet trailing stop loss.

En stop loss består af to dele.

1. Et vilkår, du vil have skal være opnået, før du vil gennemføre en handel. Vilkåret kan være, at aktien skal stige eller falde til en bestemt kurs. Først når vilkåret er opnået, vil din stop loss blive aktiveret. Vilkåret kaldes også for en triggerkurs. Med en glidende stop loss angiver du ikke en kurs i kroner og øre, som aktiverer ordren. Du angiver i stedet for, hvor mange procents stigning eller fald, som skal aktivere din ordre. Din ordre aktiveres, når den højeste eller laveste kurs er nået efter ordretidspunktet.

2. En pris du vil betale, når vilkårene er nået. Det er denne pris, som stop loss-ordren vil blive sendt ud i markedet med. Ved glidende stop loss angiver du i stedet for, hvor stor en afvigelse, der skal være mellem ordren og den kurs, som aktiverede ordren (triggerkursen). For at handlen skal gå igennem, skal der naturligvis findes købere eller sælgere til den pris, du har angivet.

Med en Trailing stop loss (glidende stop loss) har du mulighed for at følge med i en kursudvikling, positiv eller negativ, når kursudviklingen bliver brudt, sendes en ordre automatisk af sted til markedet.

Med Trailing Stop Loss angiver du ikke en kurs i kroner og øre, som skal aktivere din ordre. I stedet for vælger du, hvor mange procents stigning eller fald, der skal aktivere din ordre. Din ordre aktiveres, når den højeste eller laveste kurs er nået efter ordretidspunktet.

Ordrer, som aktiveres af en Trailing Stop Loss, har samme gyldighedsperiode, som den oprindelige ordre er afgivet med.

Eksempel:

Lad os sige, at du har købt en bestemt aktie, som du tror vil stige i kurs. Du vil dog sælge aktien, hvis den pludselig skulle falde med ca. 10%. For at være på den sikre side, vælger du at acceptere en afvigelse på 2% i prisen.

 • Du køber aktien til 200 DKK, og efter nogle dage stiger den til en kurs på 250 DKK
 • Noget indtræffer på markedet, og aktien begynder at falde i kurs
 • Da aktien falder 10% fra sit højeste punkt, afgiver systemet en salgsordre på dine vegne. Kursen er nu på 225 kr. (250 minus 10 %)
 • Da du har valgt at acceptere en afvigelse på 2%, bliver salgsordren 220,50 kr. (225 minus 2 %).

Bemærk, at hvis en aktie åbner på en kurs, som afviger mere end den valgte prisafvigelse, bliver åbningskursen trigger-kursen. I dette eksempel afgives ordren på åbningstidspunktet -2 %.

Det samme er gældende efter et handelsstop.

Bliver denne kurs ikke delbar med et handelsinterval, afrundes den til det nærmeste handelsinterval. Hvor stor en afvigelse, der er passende, afhænger af, hvor volatil aktien er. Desuden skal man være opmærksom på, at findes der købere, som vil købe til en højere kurs i ordredybden, så gennemføres handlen alligevel til ordren med den højere kurs.

Ja, stop loss-funktionen har visse begrænsninger, som du bør være opmærksom på:

 • Ved meget kraftige kurssvingninger kan du risikere, at den kurs, du har valgt, 'springes over', eller at der er for mange ordrer i markedet, og at du dermed ikke får handlet. Læs mere her om, hvordan du kan minimere risikoen for dette.
 • Fejlagtig kursinformation fra børserne kan betyde at tjenesten ikke fungerer som ønsket.
 • Kursforandringer som split, sammenlægning og lignende vil resultere i at en stop loss-ordre deaktiveres.

Du kan aldrig være 100% sikker på, at din stop loss-ordre går igennem, men for at minimere risikoen for at din handel ikke gennemføres, kan du tage visse forholdsregler.

Du kan f.eks. angive en salgspris ('Pris') som er lavere end stopkursen ('Hvis kursen går ned til'). Sætter du f.eks. salgsprisen for NOVO B til 320 og stopkursen til 322, vil chancen for at du får solgt blive større.

Det koster ikke noget at bruge stop loss, dog betaler du normal kurtage, hvis der gennemføres en handel.

På det nye nordnet.dk kan du afgive en stop loss-ordre på de nordiske, amerikanske, canadiske og tyske markeder.

For stop loss er den gældende gyldighedsperiode den samme, som Nordnet tillader for ordreafgivelse på de forskellige markeder.

Ja, du kan få tilsendt en sms eller e-mail når en handel er gennemført.
Du ændrer dine handelsindstillinger under fanebladet Depot - Indstillinger. Der kan du vælge at få tilsendt en sms ved gennemført handel.

Du kan fjerne din stop loss-ordre under ”ordrer” på det nye nordnet.dk - ved at benytte skraldespanden. Hvis du har problemer med at fjerne en stop loss, så kan vores mæglere hjælpe dig med at fjerne den. Du kan ringe til mæglerne på telefon 70 20 66 85 - tast 2.