Spring til hovedindhold

Finans.

Har du styr på finanserne?

Den finansielle sektor er et af de vigtigste segmenter i økonomien. Den driver en nations økonomi og leverer et free flow af kapital og likviditet på markedet. Den finansielle sektor består af en række finansielle virksomheder herunder banker, investeringshuse, finansieringsselskaber, forsikringsselskaber, långivere, regnskabstjenester og ejendomsmæglere. Når den finansielle sektor og et lands økonomi er stærk, øger det forbrugernes tillid og købekraft. Når den finansielle sektor fejler, kan den trække hele økonomien ned og føre til en recession.

Nedenfor har kan du se, hvilke muligheder du har for at investere i den finansielle sektor.

Læs vores blogindlæg om bankaktier.

Bankerne er meget bedre forberedte på en økonomisk nedgang, end de var i 2008. Større polstring og bedre soliditet betyder dog samtidig også, at indtjeningsevnen varigt er lavere. Mens en del af de større aktier i C-25 har oplevet en ”kursbounce” fra lavpunktet, gælder det dog ikke eller kun i meget lille omfang for bankaktierne. Læs hele indlægget her:


Bank- såvel som forsikringssektoren har pengeforretninger til fælles, men her stopper sammenligningen også, når det gælder profitabiliteten og udviklingen i denne i Danmark og betydningen for aktiekurserne. Nogen spørger hvorfor forsikringsselskaberne tjener så mange penge, har en god fremgang og høje aktiekurser, mens bankerne omvendt lider. Svaret ligger ikke mindst i 3 afgørende forskelle.

Læs hele indlægget her:


Mange investorer har flokkedes om teknologiaktier de sidste 5 år. Det har også været rigtig fornuftigt, da de har leveret supergode afkast.

Traditionelle sektorer som finans har haft det noget sværere, og mange investorer har derfor meget lidt eksponering mod disse sektorer.

De sidste 5-10 år har verden samlet set haft en periode med generelt faldende renter. Det har været gunstigt for vækst- og teknologiaktier, men hvad sker der, hvis renten stiger?

Læs hele indlægget her:


Værdipapirerne i oversigterne nedenfor er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Nordiske aktier.


Aktie

Kommentar

Danske Bank

Køb

Danske Bank blev grundlagt i 1871 og har hovedkvarter i København, Danmark. Det er Danmarks største bank med dominerende markedsandele på udlån og indlån. Danske Bank opererer i 270 filialer i Danmark, Finland, Sverige, Norge, Irland og Storbritannien. Med etableringen af Wealth Management segmentet i april 2016, opererer banken nu i fem segmenter. De andre er: banking Danmark, banking i Norden, virksomheder og institutioner og Nordirland.

DNB

Køb

DNB ASA er en norsk finanskoncern. Omkring en fjerdedel af dets indtægter stammer fra dens internationale forretning, herunder andre dele af Europa, Asien og Amerika. Koncernen tilbyder et komplet udvalg af finansielle ydelser, herunder lån, opsparing, rådgivning, forsikringer og pensionsprodukter til privat- og erhvervskunder. Knap halvdelen af dets krediteksponering er til private kunder, overvejende i boliglån. Den anden del af dets krediteksponering er til store virksomheder, diversificeret på tværs af en række industrier, især olie og gas, shipping og erhvervsejendomme. Koncernens strategi lægger vægt på omkostningseffektivitet og kundeservice.

Jyske Bank

Køb

Jyske Bank er den tredjestørste gruppe inden for finansielle ydelser efter formuestørrelse i Danmark. Deres primære fokus er danske små og mellemstore virksomheder og detailkunder. Jyske Bank tilbyder et komplet sortiment af finansielle ydelser gennem deres detail- og kommercielle bankaktiviteter. Deres aktiviteter udføres gennem tre forretningsenheder: bankforretninger (Jyske Bank), Boliglån (BRFkredit opkøbt i 2014) og leasing (Jyske Finans).

Nordea Bank

Køb

Nordea er en universel nordisk bank, der genererer størstedelen af sin indkomst (63 %) gennem vaniljelåneprodukter som realkreditlån, husholdningslån og erhvervslån. Banken er også en førende aktie- og gældsgaranti og udsteder med speciale i Norden og genererer omkring en tiendedel af koncernens indtægter. Nordea tilbyder også liv og pension, opsparing og formueforvaltning samt private banking-tjenester til velhavende enkeltpersoner. Det opererer primært i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Ringkjøbing Landbobank

Køb

Ringkjøbing Landbobank A/S er en bank hvis primære aktivteter er i Danmark. Majoriteten af bankens indtjening er renteindtægter. Størstedelen af bankens indkomst fra gebyrer, kommission og veksling af valuta kommer fra bankens kapitalforvaltning, efterfulgt af garanterede kommissioner, aktiehandel og custody konti. Bankens mål er at bevare en stærk position som fundament for fremtidig vækst, samtidig med at afdække påtagede risici. Bankens gæld er diversificeret til energibranchen såvel som finansbranchen, ejendomme og landbrug.

Swedbank

Køb

Swedbank er en af de ældste banker i Sverige, hvor den får broderparten af sine indtægter. Banken er resultatet af sammenlægning af spare- og fagforeningsbanker i Sverige i kølvandet på finanskrisen i begyndelsen af 1990'erne i Sverige. De resterende uafhængige sparekasser i Sverige forbliver i tæt samarbejde med Swedbank, der fungerer som en yderligere produktdistributionskanal til Swedbank og deler Swedbanks it-systemer og en del af dets udviklingsomkostninger. Derudover opererer banken i de tre baltiske stater: Estland, Letland og Litauen. Swedbank har en markedsledende position i Baltikum med en andel på mellem 20 % og 55 % inden for detailbankvirksomhed, hvor den genererer 16 % af omsætningen. Banken har omkring 13.700 ansatte og omkring 390 filialer.

Svenske Handelsbanken

Køb

Handelsbanken er en af de største svenske banker med betydelig eksponering mod det svenske realkreditmarked, omkring 44 % af de samlede lån er knyttet til det svenske ejendomsmarked. Uden for Sverige opererer banken primært i Storbritannien, Danmark, Finland og Holland. Handelsbanken genererer omkring tre fjerdedele af sine indtægter gennem sin rentespændsbaserede forretning, herunder realkreditlån, husholdningslån samt erhvervslån til store og små virksomheder. Banken tilbyder i stigende grad formueforvaltning, investeringsforeninger og private banking-tjenester til sine kunder.

Top Danmark

Køb

Topdanmark er en diversificeret forsikringsvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af forsikringsprodukter i Danmark. Virksomheder stræber efter at holde forvaltningsomkostningerne under det generelle marked. Topdanmark tilbyder livsforsikring såvel som andre forsikringsprodukter, der dækker private husholdninger og små virksomheder. Virksomhedens strategi fokuserer primært på organisk vækst supplementeret med opkøb og samarbejde igennem strategiske alliancer. Topdanmark definerer dets kriterie for success gennem aftagende forvaltningsomkostninger, risikohåndtering og høj distributionseffektivitet.

Tryg

Køb

Tryg A/S er et diversificeret forsikringsselskab. Virksomheden opererer i adskillige segmenter blandt andet for private, kommercielle virksomheder og Sverige. Virksomhedens private segment, som fokuserer på generelle forsikringsprodukter til private i Danmark og Norge, står for størstedelen af virksomhedens omsætning. Virksomheden genererer størstedelen af omsætningen i Danmark efterfulgt af Norge og Sverige. Virksomheden inkorporerer virksomhedsomkøb som et komponent i deres operationelle vækststrategi.


Globale aktier.


Aktie

Kommentar

Allianz SE

Køb

Allianz er en global forsikringskoncern, der tilbyder forsikrings- og formueforvaltningstjenester. Forsikringsforretningen er organiseret i tre segmenter: skadeforsikring, livs- og sygeforsikring samt formueforvaltning. Allianz er en af de største kapitalforvaltere i verden.

Bank of America

Køb

Bank of America er en af de største finansielle institutioner i USA med mere end 2,5 billioner dollars i aktiver. Det er organiseret i fire hovedsegmenter: forbrugerbankvirksomhed, global formue- og investeringsforvaltning, global bankvirksomhed og globale markeder. Bank of America's forbrugerorienterede forretningsområder omfatter dets netværk af filialer og indskudsindsamlingsoperationer, realkreditlån, billån, kredit- og betalingskort og tjenester til små virksomheder. Virksomhedens Merrill Lynch-aktiviteter leverer mægler- og formueforvaltningstjenester, ligesom U.S. Trust private bank. Engrosforretninger omfatter investeringsbankvirksomhed, udlån til virksomheder og kommercielle fast ejendom og kapitalmarkedsoperationer. Bank of America har aktiviteter i flere lande.

Berkshire Hathaway

Køb

Berkshire Hathaway er et holdingselskab med en bred vifte af datterselskaber, der beskæftiger sig med forskellige aktiviteter. Firmaets kerneforretningssegment er forsikring, der drives primært gennem Geico, Berkshire Hathaway Reinsurance Group og Berkshire Hathaway Primary Group. Berkshire har brugt de overskydende kontanter, der er smidt fra disse og dets andre aktiviteter gennem årene til at erhverve Burlington Northern Santa Fe (jernbane), Berkshire Hathaway Energy (forsyningsselskaber og energidistributører) og de firmaer, der udgør dets fremstilling, service og detailhandel operationer (som omfatter fem af Berkshires største ikke-forsikringsmæssige før skat-indtjeningsgeneratorer: Precision Castparts, Lubrizol, Clayton Homes, Marmon og IMC/ISCAR). Konglomeratet er unikt ved, at det drives helt decentralt.

Blackrock

Køb

BlackRock er en af de største kapitalforvaltere i verden med $7.318 billioner i AUM ved udgangen af juni 2020. Produktmix er ret forskelligartet med 48 % af virksomhedens forvaltede aktiver i aktiestrategier, 33 % i fastforrentning, 8 % i multiaktivklasse, 8 % i pengemarkedsfonde og 3 % i alternativer. Passive strategier tegner sig for omkring to tredjedele af langsigtet AUM, hvor virksomhedens iShares ETF-platform fastholder en førende markedsandel på hjemmemarkedet og globalt plan. Produktdistribution vægtes mere mod institutionelle kunder, som ifølge vores beregninger tegner sig for tæt på 80% af AUM. BlackRock er også geografisk forskelligartet med kunder i mere end 100 lande og mere end en tredjedel af de forvaltede aktiver kommer fra investorer hjemmehørende uden for USA og Canada.

Citigroup

Køb

Citigroup er en global finansiel virksomhed, der driver forretning i mere end 100 lande og jurisdiktioner. Citigroups aktiviteter er organiseret i to primære segmenter: det globale forbrugerbanksegment, som tilbyder basal filialbanking rundt om i verden, og den institutionelle kundegruppe, som forsyner store kunder over hele kloden med investeringsbankvirksomhed, kontantstyring og andre produkter og tjenester.

Goldman Sachs Group

Køb

Goldman Sachs er et førende globalt investeringsbankfirma, hvis aktiviteter er organiseret i investeringsbankvirksomhed (20 % af nettoomsætningen), globale markeder (40 % af nettoomsætningen), formueforvaltning (25 % af nettoomsætningen) og forbruger- og formueforvaltning ( 15 % af nettoomsætningen) segmenter. Cirka 60 % af virksomhedens nettoomsætning genereres i Amerika, 15 % i Asien og 25 % i Europa, Mellemøsten og Afrika. I 2008 omorganiserede Goldman sig som et finansielt holdingselskab reguleret af Federal Reserve System.

JP Morgan Chase

Køb

JPMorgan Chase er en af de største og mest komplekse finansielle institutioner i USA med mere end 2,5 billioner dollars i aktiver. Det er organiseret i fire hovedsegmenter - forbruger- og samfundsbankvirksomhed, virksomheds- og investeringsbankvirksomhed, kommerciel bankvirksomhed og aktiv- og formueforvaltning. JPMorgan opererer og er underlagt regulering i flere lande.

Wells Fargo & Company

Køb

Wells Fargo er en af de største banker i USA med cirka 1,9 billioner dollars i balanceaktiver. Virksomheden er opdelt i tre segmenter til rapporteringsformål: community banking; engros bankvirksomhed; og formue- og investeringsforvaltning. Community banking-segmentet betjener forbrugere og små virksomheder med produkter, herunder indlånskonti, kredit- og betalingskort og studie-, realkredit- og egenkapitallån. Engrosbankvirksomhed omfatter udlån til virksomheder og kommercielle fast ejendom, aktivbaseret udlån og handelsfinansiering, handelstjenester og kapitalmarkedsvirksomheder. Formue- og investeringsforvaltning omfatter rådgivnings-, mægler-, pensions- og tillidstjenester. Størstedelen af Wells' udlån finder sted i U.S.A.


ETF'er.

Her kan du se et udvalg af de ETF'er, der findes inden for den finansielle sektor. Hvis du ønsker at se alle muligheder, kan du benytte dig af vores ETF-screener.eksternt link, åbner i nyt vindue

ETF

Investeringsmålsætning

ISIN

Årlige omk.


iShares S&P 500 Financials Sector

Køb

Fondens investeringsmål er at give investorerne et samlet afkast under hensyntagen til både kapital- og indkomstafkast, som afspejler afkastet af S&P 500 Financial Services Index.

IE00B4JNQZ49

0,15 %


Xtrackers MSCI World Financials

Køb

Investeringens mål er at afspejle afkastet før omkostninger og gebyrer i MSCI World Financials Total Return Net Indekset. Indekset er designet til at reflektere udviklingen i aktierne i visse selskaber fra forskellige udviklede lande. Aktierne er udstedt af selskaber i finanssektoren.


IE00BM67HL84

0,30 %


iShares STOXX Europe 600 Banks

Køb

Investeringen søger at replikere STOXX Europe 600 Banks TR-indekset så tæt som muligt uden omkostninger. Afdelingen investerer i fysiske indekspapirer. Indekset tilbyder eksponering mod den europæiske banksektor som defineret af Industry Classification Benchmark (ICB). Det er et underindeks til STOXX Europe 600-indekset.

DE000A0F5UJ7

0,46 %


iShares STOXX Europe 600 Insurance

Køb

iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) er en børshandlet fond (ETF), der har til formål at spore præstationen af STOXX Europe 600 Insurance Index så tæt som muligt. ETF'en investerer i fysiske indeksværdipapirer. STOXX Europe 600 Insurance Index tilbyder eksponering mod den europæiske forsikringssektor som defineret af Industry Classification Benchmark (ICB). Det er et underindeks til STOXX Europe 600 Index. STOXX Europe 600-indekset tilbyder eksponering mod store, mellemstore og små kapitaliserede aktier fra europæiske udviklede lande. Indekset er vægtet med fri float markedsværdi. iShares ETF'er er fonde forvaltet af BlackRock.


DE000A0H08K7

0,46 %


Nordnet­ Markets.

Kurtagefri* eksponering i op- og nedgang.

Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falde i værdi. Læs mere om risici nedenfor og under afsnittet Risici.

* Produkterne er kurtagefrie, hvis du afgiver ordren på nordnet.dk eller via en af vores handelsapplikationer, hvor værdien af ordren er højere eller lig med 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. For telefonordrer via mæglere og/eller ordrer på mindre end 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR, betales kurtage ifølge Nordnets gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end din basisvaluta betaler du et automatisk vekselgebyr, hvis du ikke har en aktiv valutakonto på dit depot. Kontakt Nordnets Kundeservice for mere information.