Spring til hovedindhold

Industrielle råvarer.

Eksponer din portefølje mod industrielle råvarer.

Råvarer indgår i en del investorers porteføljer. Hvis du også vil have dem i din portefølje, er der flere måder at gøre det på.

Ædelmetaller har de senere år fået større opmærksomhed. Fx palladium, der benyttes til elektronik og bilers katalysatorer, og som derfor nyder godt af det fokus, der har været på mindre skadeligt udslip fra biler. Kemiske metaller har også fået større fokus de senere år. Blandt andet uran, der er mest kendt for benyttelse til atomkraftvæk, og lithium, der benyttes i batterier til fx elbiler, tablets, computere og telefoner.

Mulighederne for investering i råvarer er altså mange. Hvad, du vælger, er i sidste ende op til dig, og hvordan det passer ind i din portefølje.

Nedenfor kan du få inspiration til, hvilke aktier, ETF'er, fonde eller certifikater og mini futures du kan investere i, hvis du er interesseret i industrielle råvarer. Tjek også vores temasider om guld eller olie, hvor du kan få mere inspiration inden for to populære råvarer.

Sådan kan du investere i industrielle metaller.

  • Invester direkte i selskaber, der producerer eller udvinder den specifikke råvare.

  • Ønsker du at sprede din investering direkte i selskaberne, kan du gøre det via en eller flere ETF’er.

  • Du kan investere direkte i råvareprisen via Nordnet Markets. Der kan være gearing tilknyttet det enkelte produkt, så forhold dig til risikoen, inden du investerer.

Værdipapirerne i oversigterne nedenfor er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes. Beskrivelserne er ikke et udtryk for Nordnets holdning. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Nordiske aktier.

Boliden AB
Børsværdi
105.671 MSEK
Ejere?
11.768
3m
+15,09%

Boliden AB driver seks minearealer og fem smelteværker i Sverige, Norge, Finland og Irland. Virksomheden behandler primært zink, kobber, guld, bly og sølv og beskæftiger sig med efterforskning, minedrift, smeltning og genanvendelse af metaller. Virksomheden har to driftssegmenter: smelteværker og guldminer. Minedivision-forretningsområdet omfatter seks mineområder: Aitik, Boliden-området og Garpenberg i Sverige, Kylylahti og Kevitsa i Finland og Tara-minen i Irland. Det inkluderer både underjordiske miner og åbne miner.

Lundin Gold
Børsværdi
25.047 MSEK
Ejere?
1.841
3m
+44,76%
Lundin Gold operates in the mining industry. The company specializes in exploration and further extraction of precious metals and minerals. The largest share of the raw materials consists of gold supplies, where operations are held in the South American market. The customers consist of resellers around the global market for gold supply. The company is part of the Lundin Group and has its headquarter in Vancouver.
Norsk Hydro
Børsværdi
152.278 MNOK
Ejere?
17.722
3m
+15,8%

Norsk Hydro er en lodret integreret, low-cost i aluminiumsrummet. Virksomhedens virksomhed spænder over hele værdikæden for aluminiumsproduktion, fra bauxitminedrift til fremstilling af færdige aluminiumprodukter.

Globale aktier.

Anglo American PLC
Børsværdi
51.644 MEUR
Ejere?
159
3m
+16,16%

Anglo Americans mineportefølje spænder over mange varer og kontinenter. Ligesom andre store diversificerede minearbejdere har Anglo en betydelig eksponering for kobber, kul og jernmalm, men det er unikt i sin betydelige platinproduktion. Virksomheden tegner sig for omkring en tredjedel af verdens platinforsyning og godt 20% af palladiumforsyningen. Anglo ejer også 85% af De Beers, i de fleste år verdens største leverandør og marketingmedarbejder af rå diamanter.

ArcelorMittal SA
Børsværdi
20.828 MEUR
Ejere?
167
3m
+11,3%

ArcelorMittal SA er involveret i stålindustrien. Virksomhedens driftssegmenter omfatter NAFTA; Brasilien; Europa; ACIS; Minedrift og andre. Det genererer maksimal omsætning fra segmentet Europa. Europasegmentet producerer varmvalset spole, koldvalset spole, belagte produkter, tinplade, plade og plade. Disse produkter sælges primært til kunder i bil-, generel- og emballagesektoren samt producerer også lange produkter bestående af sektioner, trådstang, armeringsjern, billets, blomster og trådtrækning og rørformede produkter. Geografisk stammer det fra størstedelen af omsætningen fra Brasilien.

BHP Group ADR
Børsværdi
224.097 MUSD
Ejere?
2.293
3m
+25,28%

BHP er en førende global diversificeret miner, der leverer jernmalm, kobber, olie, gas og metallurgisk kul. En fusion med to børsnoterede virksomheder i 2001 mellem BHP Limited (nu BHP Ltd.) og Billiton PLC (nu BHP PLC) skabte det nuværende BHP. Aktionærer i hvert selskab har tilsvarende økonomiske og stemmerettigheder i BHP som helhed. Større aktiver omfatter Pilbara jernmalm, Queensland kokskul, Escondida kobber og konventionelle petroleumsaktiver, hovedsageligt i Australien og Den Mexicanske Golf. Onshore amerikanske olie- og gasaktiver blev solgt i 2018.

Rio Tinto PLC
Børsværdi
112.235 MUSD
Ejere?
2.596
3m
+27,28%

Rio Tinto søger efter og udvinder en række mineraler verden over med de tungeste koncentrationer i Nordamerika og Australien. Jernmalm er den dominerende vare med betydeligt mindre bidrag fra aluminium, kobber, diamanter, guld og industrielle mineraler. 1995-fusionen af RTZ og CRA, via en struktur på to børsnoterede steder, skabte det nuværende selskab. De to opererer som en enkelt forretningsenhed. Aktionærer i hvert selskab har tilsvarende økonomiske og stemmerettigheder.

VALE S.A.
Børsværdi
77.664 MUSD
Ejere?
1.104
3m
+33,2%

Vale er verdens største jernmalmminer og en af de største diversificerede minearbejdere sammen med BHP og Rio Tinto. Indtjeningen domineres af massematerialedivisionen, primært jernmalm og jernmalmpiller, med mindre bidrag fra jernmalmproxyer, herunder mangan og kul. Basismetaldivisionen er meget mindre, primært bestående af nikkelminer og smelter med et lille bidrag fra kobber.

Freeport-McMoRan, Inc.
Børsværdi
54.972 MUSD
Ejere?
1.929
3m
+37,09%

Freeport-McMoRan Inc udvinder mere kobber end noget andet børsnoteret selskab i verden. Dets aktiver omfatter det indonesiske minekompleks Grasberg, verdens største kobber- og guldmine med hensyn til genvindelige reserver. Freeport har også betydelige minedrift i Amerika.

Franco-Nevada Corporation
Børsværdi
37.120 MCAD
Ejere?
271
3m
+23,82%

Franco-Nevada Corp er et ædelmetalfokuseret royalty- og investeringsselskab. Virksomheden ejer en diversificeret portefølje af ædle metaller og royaltystrømme, som aktivt formår at generere størstedelen af sin omsætning fra guld, sølv og platin. Virksomheden driver ikke miner, udvikler projekter eller udfører efterforskning. Franco-Nevadas kortsigtede økonomiske resultater er knyttet til prisen på varer og mængden af produktion fra dens portefølje af producerende aktiver. Dens langsigtede resultater påvirkes af tilgængeligheden af efterforsknings- og udviklingskapital. Virksomheden besidder en portefølje af aktiver, diversificeret efter råvarer, indtægtstype og etape af et projekt, primært placeret i USA, Canada og Australien.

Cameco Corp
Børsværdi
9.453 MUSD
Ejere?
1.660
3m
-24,9%

Cameco er en af verdens største uranproducenter. Ved normal produktion udgør flagskibet McArthur River -minen i Saskatchewan cirka 50% af produktionen under normale markedsforhold. Midt i mange års svaghed i uranprisen har virksomheden reduceret produktionen, i stedet købt fra spotmarkedet for at imødekomme kontrakterede leverancer. På lang sigt har Cameco mulighed for at øge den årlige uranproduktion ved at genstarte lukkede miner og investere i nye. Ud over sin store uranminedrift driver Cameco faciliteter til omdannelse og fremstilling af uran.

ETF'er.

VanEck Global Mining UCITS ETF
Årlige omkostninger
0,5%
Aktivklasse
Aktie
Risiko
The Fund’s investment objective is to replicate, before fees and expenses, the price and yield performance of the EMIX Global Mining Constrained Weights Index (the Index). For a further description of the Index see the section entitled Information on the Index below.
VanEck Vector Gold Miners
Årlige omkostninger
0,53%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Fondens investeringsmål er at følge, før gebyrer og udgifter, kursen og udbyttet af NYSE Arca Gold Miners Index ("indekset").For at søge at nå sine investeringsformål er fondens investeringspolitik at investere i en portefølje af aktier, der i det omfang, det er muligt og gennemførligt, består af alle eller stort set alle de relevante værdipapirer i indekset. Indekset er et modificeret vægtet markedskapitaliseringsindeks bestående primært af børsnoterede selskaber, der beskæftiger sig med udvinding af guld og sølv. Vægten af de selskaber, hvis indtjening i mere betydelig grad er eksponeret mod sølvminedrift, vil ikke overstige 20 % af indekset. Endvidere må ved hver kvartalsgennemgang vægten af hver enkelt aktiekomponent ikke udgøre mere end 20 % af indeksets samlede værdi.

Fonde.

BGF World Mining A2
Årlige omkostninger
2,06%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Fonden søger at maksimere det samlede afkast. Fonden investerer globalt set mindst 70 % af sine samlede aktiver i aktier i mine- og metalvirksomheder, hvis primære økonomiske aktivitet er produktion af uædle metaller og industrielle mineraler såsom jernmalm og kul. Fonden kan også eje værdipapirer i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktivitet er inden for guld- eller andre ædelmetal- eller mineraludvinding. Fonden besidder ikke fysisk guld eller metal.

Allianz Global Metals and Mining A EUR
Årlige omkostninger
1,85%
Aktivklasse
Aktie
Risiko

Langsigtet kapitalvækst ved at investere i globale aktiemarkeder med fokus på naturressourcer. Naturressourcer kan bestå af ikke-jernholdige metaller, jern og andre malme, stål, kul, ædle metaller, diamanter eller industrielle salte og mineraler.

Xetra-Gold
1 år
+7,41%
Ejere?
3.468
3m
-1,32%

Dette produkt er beregnet til at give dig, for hvert produkt du ejer, ét gram guld i tilfælde af udnyttelse. Produktet har intet fast udløbstidspunkt.

Nordnet­ Markets.

Få eksponering mod aktier, råvarer og indeks i både op- og nedgang.

Se udvalget her

Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falde i værdi. Læs mere om risiko.