Spring til hovedindhold

Industrielle råvarer.

Eksponer din portefølje mod industrielle råvarer.

Råvarer indgår i en del investorers porteføljer. Hvis du også gerne vil have dem i din portefølje, er der flere forskellige måder at gøre det på.

Ædelmetaller har de senere år fået større opmærksomhed. Eksempelvis palladium, der benyttes til elektronik og bilers katalysatorer, og som derved nyder godt af al den fokus, der har været på mindre skadeligt udslip fra biler.

Kemiske metaller har ligeledes fået større fokus de senere år. Uran, der er mest kendt for benyttelse til atomkraftvæk, og lithium, der benyttes i batterier til eksempelvis elbiler, tablets, computere og telefoner.

Mulighederne for investering i råvarer er altså mange. Hvilke, du vælger, er i sidste ende op til dig, og hvordan de passer ind i din portefølje.

Nedenfor kan du få inspiration til, hvilke aktier, ETF'er, fonde eller certifikater og mini futures, du kan investere i, hvis du er interesseret i industrielle råvarer.

Tjek også vores temasider om guld eller olie, hvor du kan få mere inspiration inden for disse to populære råvarer.

Sådan kan du investere i industrielle metaller

  • Invester direkte i selskaber, der producerer eller udvinder den specifikke råvare
  • Ønsker du at sprede din investering direkte i selskaberne, kan du gøre det via en eller flere ETF’er
  • Du kan investere direkte i råvareprisen via Nordnet Markets. Der kan være gearing tilknyttet det enkelte produkt, så forhold dig til risikoen, inden du investerer

Værdipapirerne i oversigterne er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Nordiske aktier.


Aktie

Kommentar

Boliden AB

Køb

Boliden AB driver seks minearealer og fem smelteværker i Sverige, Norge, Finland og Irland. Virksomheden behandler primært zink, kobber, guld, bly og sølv og beskæftiger sig med efterforskning, minedrift, smeltning og genanvendelse af metaller. Virksomheden har to driftssegmenter: smelteværker og guldminer. Minedivision-forretningsområdet omfatter seks mineområder: Aitik, Boliden-området og Garpenberg i Sverige, Kylylahti og Kevitsa i Finland og Tara-minen i Irland. Det inkluderer både underjordiske miner og åbne miner.

Lundin Mining Corporation

Køb

Lundin Mining Corp er et diversificeret canadisk minedriftsselskab med uædle metaller med aktiviteter i Brasilien, Chile, Portugal, Sverige og USA, primært producerer kobber, zink, guld og nikkel.

Norsk Hydro

Køb

Norsk Hydro er en lodret integreret, low-cost i aluminiumsrummet. Virksomhedens virksomhed spænder over hele værdikæden for aluminiumsproduktion, fra bauxitminedrift til fremstilling af færdige aluminiumprodukter.

Selskabsbeskrivelserne er virksomhedernes egne og ikke et udtryk for Nordnets holding

Globale Aktier.


Aktie

Kommentar

Anglo American PLC

Køb

Anglo Americans mineportefølje spænder over mange varer og kontinenter. Ligesom andre store diversificerede minearbejdere har Anglo en betydelig eksponering for kobber, kul og jernmalm, men det er unikt i sin betydelige platinproduktion. Virksomheden tegner sig for omkring en tredjedel af verdens platinforsyning og godt 20% af palladiumforsyningen. Anglo ejer også 85% af De Beers, i de fleste år verdens største leverandør og marketingmedarbejder af rå diamanter.

ArcelorMittal SA

Køb

ArcelorMittal SA er involveret i stålindustrien. Virksomhedens driftssegmenter omfatter NAFTA; Brasilien; Europa; ACIS; Minedrift og andre. Det genererer maksimal omsætning fra segmentet Europa. Europasegmentet producerer varmvalset spole, koldvalset spole, belagte produkter, tinplade, plade og plade. Disse produkter sælges primært til kunder i bil-, generel- og emballagesektoren samt producerer også lange produkter bestående af sektioner, trådstang, armeringsjern, billets, blomster og trådtrækning og rørformede produkter. Geografisk stammer det fra størstedelen af omsætningen fra Brasilien.

BHP Group Plc

Køb

BHP er en førende global diversificeret miner, der leverer jernmalm, kobber, olie, gas og metallurgisk kul. En fusion med to børsnoterede virksomheder i 2001 mellem BHP Limited (nu BHP Ltd.) og Billiton PLC (nu BHP PLC) skabte det nuværende BHP. Aktionærer i hvert selskab har tilsvarende økonomiske og stemmerettigheder i BHP som helhed. Større aktiver omfatter Pilbara jernmalm, Queensland kokskul, Escondida kobber og konventionelle petroleumsaktiver, hovedsageligt i Australien og Den Mexicanske Golf. Onshore amerikanske olie- og gasaktiver blev solgt i 2018.

Rio Tinto PLC

Køb

Rio Tinto søger efter og udvinder en række mineraler verden over med de tungeste koncentrationer i Nordamerika og Australien. Jernmalm er den dominerende vare med betydeligt mindre bidrag fra aluminium, kobber, diamanter, guld og industrielle mineraler. 1995-fusionen af RTZ og CRA, via en struktur på to børsnoterede steder, skabte det nuværende selskab. De to opererer som en enkelt forretningsenhed. Aktionærer i hvert selskab har tilsvarende økonomiske og stemmerettigheder.

VALE S.A.

Køb

Vale er verdens største jernmalmminer og en af de største diversificerede minearbejdere sammen med BHP og Rio Tinto. Indtjeningen domineres af massematerialedivisionen, primært jernmalm og jernmalmpiller, med mindre bidrag fra jernmalmproxyer, herunder mangan og kul. Basismetaldivisionen er meget mindre, primært bestående af nikkelminer og smelter med et lille bidrag fra kobber.

Freeport-McMoRan, Inc.

Køb

Freeport-McMoRan Inc udvinder mere kobber end noget andet børsnoteret selskab i verden. Dets aktiver omfatter det indonesiske minekompleks Grasberg, verdens største kobber- og guldmine med hensyn til genvindelige reserver. Freeport har også betydelige minedrift i Amerika.

Franco-Nevada Corporation

Køb

Franco-Nevada Corp er et ædelmetalfokuseret royalty- og investeringsselskab. Virksomheden ejer en diversificeret portefølje af ædle metaller og royaltystrømme, som aktivt formår at generere størstedelen af sin omsætning fra guld, sølv og platin. Virksomheden driver ikke miner, udvikler projekter eller udfører efterforskning. Franco-Nevadas kortsigtede økonomiske resultater er knyttet til prisen på varer og mængden af produktion fra dens portefølje af producerende aktiver. Dens langsigtede resultater påvirkes af tilgængeligheden af efterforsknings- og udviklingskapital. Virksomheden besidder en portefølje af aktiver, diversificeret efter råvarer, indtægtstype og etape af et projekt, primært placeret i USA, Canada og Australien.

Cameco Corp

Køb

Cameco er en af verdens største uranproducenter. Ved normal produktion udgør flagskibet McArthur River -minen i Saskatchewan cirka 50% af produktionen under normale markedsforhold. Midt i mange års svaghed i uranprisen har virksomheden reduceret produktionen, i stedet købt fra spotmarkedet for at imødekomme kontrakterede leverancer. På lang sigt har Cameco mulighed for at øge den årlige uranproduktion ved at genstarte lukkede miner og investere i nye. Ud over sin store uranminedrift driver Cameco faciliteter til omdannelse og fremstilling af uran.

Selskabsbeskrivelserne er virksomhedernes egne og ikke et udtryk for Nordnets holding

ETF'er.


ETF

Investeringsmålsætning

ISIN

Årlige omkostninger


VanEck Vectors Global Mining

Køb

Fondens investeringsmål er at kopiere, før gebyrer og omkostninger, pris- og afkastudviklingen for EMIX Global Mining Constrained Weights Index (indekset). For at søge at nå sit investeringsmål, vil forvalteren normalt bruge en replikeringsstrategi ved at investere direkte i de underliggende aktiepapirer i indekset, dvs. aktien, amerikanske depotbeviser (ADR'er), globale depotbeviser (GDR'er), Kina B aktier og Kina H-aktier udstedt af mine- og metalvirksomheder, hvis overvejende økonomiske aktivitet er produktion af uædle metaller og industrielle mineraler såsom jernmalm og kul, der er noteret eller handlet på de markeder, der er nævnt i bilag II til prospektet. Fonden kan eje aktier i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktivitet er inden for udvinding af guld eller andre ædle metaller eller mineraler. Fonden besidder ikke fysisk guld eller metal.

IE00BDFBTQ78

0,50 %Fonde.


Fond

Investeringsmålsætning

ISIN

Årlige omkostninger


BGF World Mining A2

Køb

Fonden søger at maksimere det samlede afkast. Fonden investerer globalt set mindst 70 % af sine samlede aktiver i aktier i mine- og metalvirksomheder, hvis primære økonomiske aktivitet er produktion af uædle metaller og industrielle mineraler såsom jernmalm og kul. Fonden kan også eje værdipapirer i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktivitet er inden for guld- eller andre ædelmetal- eller mineraludvinding. Fonden besidder ikke fysisk guld eller metal.

LU0075056555

2,06 %


Allianz Global Metals and Mining A EUR

Køb

Langsigtet kapitalvækst ved at investere i globale aktiemarkeder med fokus på naturressourcer. Naturressourcer kan bestå af ikke-jernholdige metaller, jern og andre malme, stål, kul, ædle metaller, diamanter eller industrielle salte og mineraler.

LU0589944643

1,84 %Nordnet­ Markets.

Kurtagefri* eksponering mod råvarer.

Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falde i værdi. Læs mere om risici nedenfor og under afsnittet Risici.

* Produkterne er kurtagefrie, hvis du afgiver ordren på nordnet.dk eller via en af vores handelsapplikationer, hvor værdien af ordren er højere eller lig med 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. For telefonordrer via mæglere og/eller ordrer på mindre end 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR, betales kurtage ifølge Nordnets gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end din basisvaluta betaler du et automatisk vekselgebyr, hvis du ikke har en aktiv valutakonto på dit depot. Kontakt Nordnets Kundeservice for mere information.