Spring til hovedindhold

Smallcap aktier.

Findes der uslebne diamanter i din investeringsmine?

Mindre selskaber har ofte givet et bedre afkast over længere perioder end de større selskaber, og derfor er der mange investorer der vil investere i disse. Vær dog opmærksom på, at det ikke kommer uden risiko.

Small Cap, Mid Cap og Large Cap er definitionen for selskabernes størrelse målt på markedsværdi, for hhv. små og store selskaber. Denne definition kan variere fra land til land og mellem de investeringsfonde, der investerer i aktierne.

Nasdaq Small Cap består nordisk af over 200 selskaber, der giver dig mulighed for, at investere i de mindre selskaber, der kan vokse sig til gode investeringsdiamanter, hvis du er god og heldig, at vælge de bedste selskaber.

Vil du investere bredt i Small Cap aktier, kan du vælge en investeringsforening eller ETF. Disse giver dig mulighed for, at investere i flere aktier i Small Cap uden, at du selv skal forsøge at håndplukke aktierne.

Mange danske investorer vil kende mindre selskaber, som dem der handles på de mindre aktiebørser som eksempelvis First North og Spotlight, hvor vi for tiden ser en del nye virksomheder der børsnoteres. First North går ofte under navnet ”minibørsen” eller ”vækstbørsen”, da børsen typisk består af unge vækstselskaber med potentiale til Small Cap. Disse selskaber indgår ikke under Small Cap, og er derfor ikke med på denne temaside.

Fakta om Small Cap selskaber

  • Small Cap kategoriseres ud fra markedsværdien af selskabet
  • Mindre selskaber der kan opleve høj vækst, der giver mulighed for, at outperforme investering i større selskaber
  • Small Cap aktier er typisk mere volatile og risikofyldte, end større selskaber (Large Cap)

Defination af smallcap selskaber

I Danmark og resten af Europa gælder følgende for Smallcap aktier:

  • Small Cap er selskaber med en markedsværdi på under 150 mio. EUR

I USA gælder følgende:

  • Small Cap er selskaber med en markedsværdi mellem 300 mio. USD – 2 mia. USD
  • Mikro Cap er selskaber med en markedsværdi mellem 50 mio. USD – 300 mio. USD

Investeringsforeninger.

Nedenfor kan du se et udvalg af investeringsforeninger der har eksponering i smallcap selskaber.

Investerer du i Small Cap via en investeringsfond, bør du læse investeringsfondens faktaark, hvor du kan læse om dennes grænser for, hvad de kategoriserer som Small Cap aktier. En del danske investeringsfonde vil eksempelvis investere i aktier med en børsværdi på maksimalt 5 mia. EUR. eller de 15% mindste selskaber globalt set, målt på markedsværdi. De har derfor mulighed for, at medtage en del af deres investeringer i Mid- og Large Cap selskaber.

Se hele udvalget af investeringsforeninger med fokus på smallcap aktier i vores fondscreener her

Forening

Investeringsmålsætning

ÅOP

SEBinvest

AKL Europa Small Cap P

Køb

Afdelingen investerer i mindre europæiske børsnoterede selskaber med udgangspunkt i SEB Asset Managements temabaserede investeringsproces. Porteføljen indeholder omkring 60 mindre selskaber. Der eksisterer ikke et repræsentativt benchmark for de mindre selskaber, men det er afdelingens mål, at afkast på både kort og langt sigt skal være højere end MSCI Europa small cap. indeks. I afdelingens risiko styring tages udgangspunkt i et ønske om at begrænse porteføljens standardafvigelse.

1,65%

Danske Invest
Europa Small Cap Akk kl DKK

Køb

Målet er at skabe et afkast, der mindst svarer til afkastet på aktier fra mindre og mellemstore europæiske selskaber. Afdelingen er akkumulerende. Investerer i aktier i mindre og mellemstore selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Selskaberne skal ved anskaffelsen have en markedsværdi på maksimalt 5 mia. euro.Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.Valutarisikoen er begrænset, fordi der investeres i europæiske værdipapirer.

1,86%

Sparindex INDEX

USA Small Cap KL

Køb

Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI USA Small Cap. Afdelingen består af de amerikanske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Det medfører, at der ikke vil blive foretaget aktive handlinger med hensyn til at over- eller undervægte beholdningerne i de aktier, der indgår i benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).

0,57%

Nordea Invest
Global Small Cap KL

Køb

Fonden placerer globalt i aktier som tilhører segmentet Small Cap, hvilket omfatter aktier med en relativ lav markedsværdi på de respektive børser. Forvalteren er baseret i USA og har specialiseret sig i investeringer i denne del af aktiemarkedet, og har arbejdet med denne type af aktier i mere end 40 år. Valget af aktier er baseret på en vel defineret proces, der er Value orienteret, og dette indebærer at der søges efter aktier med en høj grad af kvalitet og gode fremtidsudsigter, men hvor den nuværende aktiekurs ikke afspejler dette. Analysen af virksomhederne følger en model, hvor et team af analytikere anbefaler et antal aktier, hvorefter forvalteren efterfølgende vælger de aktier der giver den ønskede sammensætning af porteføljen.

1,54%

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

ETF'er.

Nedenfor kan du se et udvalg af ETF'er der har eksponering mod Small Cap selskaber. Se hele udvalget af ETF'ere med fokus på smallcap aktieri vores ETF screener her

ETF

Investeringsmålsætning

Løbende omkostninger

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Køb

ETF'ens investeringsmål er at replikere MVIS USA-listede Semiconductor 10% Capped Indeks (indekset) før gebyrer og udgifter. ETF'en vil investere i kapitalandele og depotbeviser fra amerikanske børsnoterede selskaber i Semiconductorindustrien, der er noteret eller handlet på de markeder, der er henvist til i tillæg II til prospektet.

0,30%

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Køb

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the MSCI USA Small Cap Index), less the fees and expenses of the Fund. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of MSCI USA Small Cap Index, this Fund’s Benchmark Index.

0,43%

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Køb

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI World Small Cap Index.

0,35%

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Smallcap enkelt aktier.

Her finder du eksempler på enkelt aktier, du kan investere i, hvis du vil eksponere dig mod smallcap aktier. Selskaberne er segmenteret efter deres fokus og relevans i forhold til temaet small cap aktier. Du kan se hele udvalget af Smallcap selskaber på Nasdaq her og First north børsen her

Selskabsbeskrivelserne er virksomhedernes egne og ikke et udtryk for Nordnets holding.

Danske aktier.


Aktie

Virksomhedsbeskrivelse


Brdr. A & O Johansen præf. A/S

Køb

Brødrene A & O Johansen A/S er distributør af industriprodukter i Danmark. De leverer tekniske installationsmaterialer og forsyninger til byggebranchen primært i Danmark. Deres produkter omfatter varmeanlæg og sanitetsprodukter, elektrisk udstyr og komponenter, vandforsyning og dræningsprodukter. Deres kunder består af blikkenslagere, elektrikere, byggefirmaer, kloakmestre, byggefirmaer, kommuner, forsyningsvirksomheder og offentlige institutioner. Virksomheden følger tre salgskanaler, som er AO Stores, der imødekommer det lokale marked, online handel, der tilbyder produkter via sin hjemmeside og mobile applikations- og kompetencecentre, hvor kunderne kan bestille og få rådgivning samt tilbud via telefon.


BioPorto A/S

Køb

Bioporto A/S er et selskab der laver in vitro diagnostik. Virksomheden tilbyder sundhedspersonale i kliniske- og forskningsinstitutioner en række diagnostiske tests og antistoffer. Deres produktportefølje består af specialiserede monoklonale antistoffer og diagnostiske analyser baseret på antistof, der anvendes til behandling af kritisk syge patienter. Virksomhedens segmenter omfatter NGAL Test, ELISA Human NGAL kits, ELISA Animal NGAL kits, ELISA MBL kits, antistoffer og andre produkter og licenser. Størstedelen af Bioportos indtægter stammer geografisk fra Nord Amerika.


Rovsing A/S

Køb

Rovsing A/S er leverandør af satellit-testsystemer og -produkter, softwareløsninger, uafhængig Softwareverifikation og validering, samt leverer sikkerhedskritiske softwareprogrammer til bilindustrien.


Værdipapirerne i oversigten er ikke ment som investeringsanbefalinger, men er en oversigt over et lille udvalg af de mange muligheder der findes.

Selskabsbeskrivelserne er virksomhedernes egne og ikke et udtryk for Nordnets holding.

Globale Aktier.


Aktie

Virksomhedsbeskrivelse

Rafael Holdings, Inc.

Køb

Rafael Holdings Inc er gennem sine datterselskaber et onkologisk fokuseret farmaceutisk selskab i klinisk fase, der er engageret i udvikling og kommercialisering af terapier, der udnytter de metaboliske forskelle mellem normale celler og kræftceller.

Green Brick Partners, Inc.

Køb

Green Brick Partners Inc erhverver og udvikler jord samt leverer jord- og byggefinansiering til sine kontrollerede bygherrer. Virksomheden beskæftiger sig med forskellige aspekter af hjemmebygningsprocessen, herunder erhvervelse og udvikling af jord, rettigheder, design, konstruktion, marketing, salg og skabelse af mærkeimage. Dets driftssegment omfatter Byggeoperationer Central, Byggeværksdrift Sydøst og Landudvikling. Virksomheden genererer maksimal omsætning fra Builder operations Central segment. Builder operations Central repræsenterer aktiviteter for bygherrer i Texas.


Pool Corporation

Køb

Pool Corp distribuerer forsyninger til swimmingpools og relaterede produkter. Det sælger nationale mærker og private label-produkter til cirka 120000 kunder. Produkterne omfatter ikke-diskretionære poolvedligeholdelsesprodukter, f.eks. Kemikalier og udskiftningsdele samt pooludstyr, f.eks. Emballerede pools (kits til at bygge swimmingpools), rengøringsmidler, filtre, varmeapparater, pumper og lys. Kunderne omfatter poolbyggere og ombyggere, uafhængige detailbutikker og poolreparations- og servicevirksomheder.

Darling Ingredients Inc.

Køb

Darling Ingredients Inc udvikler og producerer bæredygtige ingredienser til kunder i medicinal-, fødevare-, dyrefoder-, brændstof- og gødningsindustrien. Det indsamler og omdanner alle aspekter af animalske biproduktstrømme til ingredienser, herunder gelatine, fedtstoffer, proteiner, ingredienser til selskabsdyr, gødning og andre specialprodukter. Virksomheden genopretter og konverterer brugt madolie og bagerester til foder- og brændstofingredienser. Darling har tre primære forretningssegmenter: foderingredienser (størstedelen af omsætningen), fødevareingredienser og brændstofingredienser. Det leverer fedtfældetjenester til fødevarevirksomheder og sælger forskelligt udstyr til opsamling og levering af madolie. Virksomheden henter størstedelen af sin omsætning fra kunder i Nordamerika.

Nuance Communications, Inc

Køb

Nuance Communications Inc er pioneren inden for konversationelle AI -innovationer, der bringer intelligens til hverdagens arbejde og liv. Virksomheden leverer løsninger, der forstår, analyserer og reagerer på mennesker, der forstærker menneskelig intelligens for at øge produktiviteten og sikkerheden. Dets driftssegment omfatter Healthcare; Enterprise; og andre. Virksomheden genererer maksimal omsætning fra sundhedssegmentet. Dets sundhedssegment beskæftiger sig primært med at levere løsninger til klinisk tale og sprogforståelse, der forbedrer den kliniske dokumentationsproces, fra at indsamle den komplette patientjournal til forbedring af klinisk dokumentation og kvalitetsforanstaltninger for refusion. Geografisk stammer det fra størstedelen af omsætningen fra USA.

Værdipapirerne i oversigten er ikke ment som investeringsanbefalinger, men er en oversigt over et lille udvalg af de mange muligheder der findes.

Selskabsbeskrivelserne er virksomhedernes egne og ikke et udtryk for Nordnets holding.

Aktuelle børsnoteringer.

Læs mere om aktuelle kapitaludviddelser og de seneste børsnoteringer.