Spring til hovedindhold

Valueaktier.

Hvad er valueinvestering?

Valueinvestering er en investeringsstrategi, som involverer stockpicking af aktier, der ser ud til at være mindre værd end deres egenkapital eller bogførte værdi. Valueinvestorer udvælger aktivt aktier, som de tror, ​​aktiemarkedet undervurderer.

Valueinvestoren mener, at markedet overreagerer på gode og dårlige nyheder, hvilket resulterer i aktiekursbevægelser, der ikke svarer til et selskabets langsigtede fundament. Overreaktionen giver valueinvestoren mulighed for at tjene penge ved at købe aktier til nedsatte priser - på udsalg.

Søger du mere læsestof kan du med fordel også læse indlægget på vores blog er valueaktier "undervalued"?


Se videoindslag om valueaktier.

15. afsnit af #Investeringspodcasten ser på det comeback, der er kommet til valueaktier, herunder bilfabrikanter som Daimler-Benz, BMW og Volkswagen. Snakken går også på Tesla, der har sat agendaen for fremtidens brændstofsnak.

 

Valueaktier har de seneste år haft det meget svært i kampen mod vækstaktier, og man kan som investor spørge sig selv, om valueaktierne er døde sild, eller om de kommer tilbage og endnu en gang beviser sit værd i porteføljen.

På trods af kortvarigt modvind, så har valueinvestoren Kurt Kara fra Maj Invest leveret flotte langsigtede afkast, og i dette webinar kan du høre mere om hans aktuelle holdninger til markedet, samt til forholdet mellem valueaktier contra vækstaktier.

Værdipapirerne i oversigterne er ikke ment som investeringsanbefalinger, men et udvalg af de muligheder, der findes. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Sådan måler du indtjening.

Her kan du læse mere om forskellige metoder til at måle indtjeningen, inden du investerer.

Price Earnings
Price/Earning-værdien (P/E) angiver forholdet mellem kursen på en aktie og selskabets overskud. P/E-værdien for en aktie beregnes ved at dividere aktiekursen med overskuddet per aktie. P/E er en af de mest almindelige metoder til at vurdere, om en aktie er dyr eller billig. Det er også en enkel måde at sammenligne selskaber, f.eks. inden for samme branche.

En lav P/E-værdi indebærer en lav vurdering, mens en høj P/E-værdi er lig med en høj vurdering. En P/E-værdi på f.eks. 15 betyder, at du skal betale 15 kr. for hver 1 krone, der er overskud i selskabet.

  • P (Price) er seneste handelsdags lukkekurs.
  • E (Earning) defineres som løbende kvartalsvise overskud for de seneste fire kvartaler. Hvis disse oplysninger mangler, anvendes seneste offentliggjorte overskud for helåret.

Dividend Yield – definition:
Dividend Yield betegner selskabets aktuelle eller ventede udbytte per aktie som procent af aktiekursen.

Earnings per Share
Earnings per Share (EPS) sætter et selskabs indtjening (indtægter minus omkostninger) i forhold til det samlede antal af aktier. I virkeligheden måler dette nøgletal altså den indtjening, som et selskab har genereret for hver aktie, der er i selskabet.

Hvis EPS er et positivt tal, betyder det, at virksomheden tjener penge - altså har overskud i det seneste regnskab. Hvis EPS er nul eller er negativt, så tjener selskabet ingen penge. Hvis Earnings per Share er negativ, kan man ikke beregne nøgletallet P/E (Price/Earning), som angiver prisen i forhold til indtægterne.

Svagheder ved EPS

  • EPS kan dog også være misvisende, da det ikke tager højde for, hvilket kapitalgrundlag et selskab har haft til at genere sin profit.
  • EPS kan være den samme for to selskaber, men det ene selskab har brugt færre midler til at genere overskuddet og er derfor alt andet lige mere profitabelt.
  • EPS kan også være misvisende, da et selskab i perioder kan have engangsudgifter eller indtægter, der påvirker selskabets overskud i de enkelte perioder. Engangsindtægter som salg af bygninger kan øge EPS for den periode, det bliver solgt, men det siger meget lidt om selskabets egenskab til at genere profit.

Aktier.


Aktie

Kommentar

Apple

Køb

Apple designs a wide variety of consumer electronic devices, including smartphones (iPhone), tablets (iPad), PCs (Mac), smartwatches (Apple Watch), and TV boxes (Apple TV), among others. The iPhone makes up the majority of Apple’s total revenue. In addition, Apple offers its customers a variety of services such as Apple Music, iCloud, Apple Care, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Card, and Apple Pay, among others

IBM

KøbIBM looks to be a part of every aspect of an enterprise’s IT needs. The company primarily sells infrastructure services (37 % of revenue), software (29 % of revenue), IT services (23 % of revenue) and hardware (8 % of revenues). IBM operates in 175 countries and employs approximately 350,000 people. The company has a robust roster of 80,000 business partners to service 5,200 clients – which includes 95 % of all Fortune 500.

Goldman Sachs

Køb

Goldman Sachs is a global investment banking firm whose activities are organized into investment banking (20 % of net revenue), global markets (40 % of net revenue), asset management (25 % of net revenue), and consumer and wealth management (15 % of net revenue) segments. Approximately 60 % of the company's net revenue is generated in the Americas, 15 % in Asia, and 25 % in Europe, the Middle East, and Africa.

Intel

Køb

Intel Corp is one of the world's largest chipmakers. It designs and manufactures microprocessors for the global personal computer and data center markets. Intel pioneered the x86 architecture for microprocessors. It is also the prime proponent of Moore's law for advances in semiconductor manufacturing. While Intel's server processor business has benefited from the shift to the cloud, the firm has also been expanding into new adjacencies as the personal computer market has declined. These include areas such as the Internet of Things, memory, artificial intelligence, and automotive

Procter & Gamble

Køb

Since its founding in 1837, Procter & Gamble has become one of the world's largest consumer product manufacturers, generating nearly $70 billion in annual sales. It operates with a lineup of leading brands, including 21 that generate more than $1 billion in annual global sales such as Tide laundry detergent, Charmin toilet paper, Pantene shampoo, and Pampers diapers. P&G sold its last remaining food brand, Pringles, to Kellogg in calendar 2012. Sales outside its home turf represent around 55 % of the firm's consolidated total, with around one third coming from emerging markets.

Coca cola

Køb

Coca-Cola is the largest nonalcoholic beverage entity in the world, owning and marketing some of the leading carbonated beverage brands, such as Coke, Fanta, and Sprite, as well as nonsparkling brands, such as Minute Maid, Georgia Coffee, and Glaceau. Operationally, the firm focuses its manufacturing efforts early in the supply chain, making the concentrate (or beverage bases) for its drinks that are then processed and distributed by its network of more than 100 bottlers.

Bank of America

Køb

Bank of America is one of the largest financial institutions in the United States, with more than $2.3 trillion in assets. It is organized into four major segments: consumer banking, global wealth and investment management, global banking, and global markets. Bank of America's consumer-facing lines of business include its network of branches and deposit-gathering operations, home mortgage lending, vehicle lending, credit and debit cards, and small-business services.

Wells Fargo & Co

Køb

Wells Fargo is one of the largest banks in the United States, with approximately $1.9 trillion in balance sheet assets. The company is split into three segments for reporting purposes: community banking; wholesale banking; and wealth and investment management. The community banking segment serves consumers and small businesses with products including deposit accounts, credit and debit cards, and student, mortgage, and home equity loans. Wholesale banking includes corporate and commercial real estate lending, asset-based lending and trade financing, merchant services, and capital markets businesses.

American express

Køb

American Express is a global financial institution, operating in about 130 countries, that provides consumers and businesses charge and credit card payment products. The company operates a highly profitable merchant payment network. Since 2018, the company has operated in three segments: global consumer services, global commercial services, and global merchant and network services. In addition to payment products, the company's commercial business offers expense management tools, consulting services, and business loans.

Verizon Communications Inc.

Køb

Verizon is now primarily a wireless business (70 % of revenue and nearly all operating income). It serves about 89 million postpaid and 4 million prepaid phone customers and connects another 24 million data devices, like tablets, via its nationwide network, making it the largest U.S. wireless carrier. Fixed-line telecom operations include local networks (12 % of revenue) in the Northeast, which reach about 25 million homes and businesses, and nationwide enterprise services (10 %).

Novo Nordisk

Køb

Novo Nordisk er en dansk verdensførende leverandør af diabetesprodukter, med en markedsandel på næsten 50 % af det globale insulinmarked målt på volumen. Virksomheden fremstiller og markedsfører en række moderne insulinprodukter til mennesker, indsprøjtninger imod diabetes, såvel som antidiabetisk medicin til oral indtagelse. Novo har også et biofarmaceutisk segment (der udgør omkring 20 % af indtjeningen), som er specialiseret i proteinbehandling for blødersygdomme og andre sygdomme.

Allianz

Køb

Allianz is a global insurance group that offers insurance and asset-management services. The insurance business is organised in three segments: property-casualty insurance, life and health insurance, and asset-management. Allianz is one of the largest asset managers in the world.

Siemens AG

Køb

Siemens is an industrial conglomerate, with businesses selling components and equipment for factory automation, wind turbines, railway equipment, traditional power generation, and medical imaging. Its separately listed business units include Siemens Healthineers and Siemens Gamesa, which supply medical imaging equipment and wind turbines, respectively.


Investeringsforeninger

Få den fulde oversigt over investeringsmuligheder i Value ETF'er via Fond-screeneren

Investeringsforening

Investeringsmålsætning


ÅOP

Maj Invest Value Aktier

Køb

Afdelingen investerer i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingen investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingen har ikke et branche- eller landemæssigt fokus, og det betyder, at den kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store selskaber.


1,54 %

ValueInvest Global A

Køb

ValueInvest Global har et globalt investeringsunivers, men investerer primært i veletablerede amerikanske, europæiske og japanske virksomheder. Der investeres i selskaber, som handles til under den af investeringsrådgiveren beregnede reelle værdi. Det betyder, at porteføljesammensætningen udspringer af en aktieudvælgelsesproces, der går på tværs af lande og sektorer, og dermed ikke underlægges begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte sektorer og/eller enkelte lande. Porteføljen består hovedsageligt af større likvide virksomheder, men der er dog mulighed for at investere i mindre og mellemstore virksomheder.


1,87 %

SparInvest Value aktier KL A

Køb

Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.


2,09 %

Stonehenge Globale Value aktier

Køb

Fondens midler investeres globalt i aktier. Der investeres aldrig i EM aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens midler vil altid være investeret i aktier fra de defensive sektorer. Herudover indeholder strategien ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Der kan således være betydelige forskelle i forhold til sammenlignelige globale indeks. Aktieporteføljen bliver sammensat ud fra en valuestrategi, hvor investeringsrådgiveren beregner en fair værdi på hvert selskab.


2,12 %

Wealth Invest Linde&Partners Gl Val Fond

Køb

Afdelingen investerer globalt i value aktier med højt udbytte med det formål over tid at skabe et afkast, der er bedre end afkastet målt ved afdelingens referenceindeks. Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi, der er baseret på en kvalitativ finansiel analytisk vurdering af selskabernes værdi ud fra rådgivers fair value beregninger på enkeltaktier og den deraf følgende porteføljesammensætning. Afdelingen investerer primært i aktier og kan derudover investere i depotbeviser, herunder ADRs, EDRs og GDRs, der er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere for en del af afdelingens formue investere i korte nordamerikanske og europæiske kredit- og statsobligationer samt pengemarkeds-instrumenter. Med korte kredit- og statsobligationer forstås obligationer med en maksimal varighed på 3 år.


1,93%

Wealth Invest Linde & Partners Div. Fond

Køb

Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi, som tager udgangspunkt i en kvalitativ fundamental og finansiel analyse af selskabernes værdi. Overordnet skal selskaber, for at komme i betragtning til afdelingens portefølje, have en stærk og stabil indtjening, en forståelig og gennemprøvet forretningsmodel samt en solid egenkapital og tradition for at udlodde en stor del af overskuddet til aktionærerne. Udvælgelsen af selskaber til afdelingens portefølje baseres herefter desuden på fair value beregninger af selskabernes værdi.


1,89%

 

ETF'er

Få den fulde oversigt over investeringsmuligheder i Value ETF'er via ETF-screeneren

ETF

Investeringsmålsætning

ISIN

Lb. omkost.


SPDR MSCI USA Value

Køb

The objective of the fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. It aims to do this by tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index as closely as possible.

IE00BSPLC520

0,20 %


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (acc)

Køb

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Europe Enhanced Value Index.

IE00BQN1K901

0,25 %


Xtrackers MSCI World Value Ucits ETF

Køb

The Fund aims to reflect the performance before fees and expenses of the MSCI World Enhanced Value (USD) Index (Index). The Index is based on the MSCI World Index (Parent Index) which is designed to reflect the performance of certain shares in large and medium listed companies in developed markets countries. In order to be eligible for inclusion in the Index, shares must be included as constituents within the Parent Index and are then selected using a value strategy. The value strategy considers various value characteristics of the shares and compares those results to peer companies. The characteristics focus on Price-to-Book-Value (price of shares relative to their book value), Price-to-Forward Earnings (price of shares relative to their expected future earnings), and Enterprise Value-to-Cash Flow from Operations (which measures the value of the company relative to the cash it generates).

IE00BL25JM42

0,25 %


Vanguard Global Value Factor UCITS ETF (USD) acc

Køb

Investeringsforvalterens kvantitative model implementerer en regelbaseret
aktiv metode, som tilstræber at vurdere værdipapirers faktoreksponeringer,
idet den favoriserer egenkapitalinstrumenter, der sammenlignet med
andre værdipapirer i Investeringsuniverset har lavere kurser set i forhold
til deres grundlæggende mål for værdi (disse mål kan være forholdet
mellem kursværdi og regnskabsmæssig værdi eller kursindtjeningsforholdet,
anslået fremtidig indtjening og driftslikviditet). Dette mål (”værdifaktoren”)
har vist sig at være en komponent i langvarige afkast på aktiemarkedet.

IE00BYYR0B57

0,22 %Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.