Spring til hovedindhold

Børshandlede produkter.


Få eksponering mod svært tilgængelige markeder.

Børshandlede produkter (også kaldet ETP’er) er en fællesbetegnelse for en gruppe af investeringsprodukter, som kan bruges i forskellige investeringsstrategier.

Med hjælp fra børshandlede produkter kan du få eksponering mod ellers svært tilgængelige markeder som guld, olie, valutaer eller forskellige børsindekser. Du kan også bruge produkterne til f.eks. at beskytte din portefølje, når børsen går i rødt eller for at geare din investering.

Risikofyldte instrumenter.

Børshandlede produkter er risikofyldte instrumenter, som ikke passer til alle. Inden du investerer i et børshandlet produkt, bør du sikre dig, at du forstår risiciene, og at du sætter dig ind i de aktuelle produktvilkår. Læs mere om risiko nederst på siden.

 • Investér med gearing.

 • Investér i aktier, indeks, råvarer og valuta.

 • Beskyt din portefølje mod nedgang.

Bull & Bear.

Certifikater er en fællesbetegnelse for børshandlede produkter, som følger prisudviklingen i et underliggende aktiv med eller uden gearing. Den mest almindelige type af certifikater er bull & bear-certifikater. Andre almindeligt forekommende typer af certifikater er ”trackers”, ”open end certifikat” eller for eksempel bare ”olie”.

Bull & bear-certifikater passer til dig, som vil investere kortsigtet med ekstra gearing og har en bestemt tro på, hvordan markedet vil udvikle sig. De fleste bull & bear-certifikater har en daglig gearingseffekt, men der findes også bull & bear-certifikater uden gearing.

 • Hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil stige, kan du investere i et bull-certifikat.

 • Hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil falde, kan du investere i et bear-certifikat.

Mini Futures.

Hvis du har en idé om, hvordan udviklingen i f.eks. en aktie, indeks, råvare eller valuta vil blive, kan en mini future give dig en gearing i din investering. En mini future er et gearingsprodukt med indbygget stop loss.

 • Mini long: Hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil stige, kan du tjene penge med en mini long.

 • Mini short: Hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil falde, kan du tjene penge med en mini short.

Warranter.

Warranter giver dig som køber eller sælger en rettighed til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en forudbestemt pris på en forudbestemt dag. Værdien på en warrant baseres altid på, hvordan værdien på et underliggende aktiv forandres.

 • Købswarrant: Hvis du tror på, at prisen på det underliggende aktiv til stige, kan du vælge at investere i en købswarrant.

 • Salgswarrant: Hvis du tror på, at prisen på det underliggende aktiv vil falde, kan du vælge at investere i en salgswarrant.

 • En warrant har mange ligheder med optioner.

Turbowarranter.

Turbowarranter er en særlig type af warranter, som giver dig som køber eller sælger en rettighed til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en forudbestemt pris på en forudbestemt dag. På den måde adskiller turbowarranten sig ikke fra f.eks. en warrant eller option.

 • Turbo købswarrant: Hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil stige, kan du vælge at investere i en turbo købswarrant.

 • Turbo salgswarrant: Hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil falde, kan du vælge at investere i en turbo salgswarrant.

Unlimited Turbo (mini futures BEST).

Unlimited turbo-warranter kaldes også for mini futures BEST (barriar equals strike) eller knock-out-warranter. Du kan benytte unlimites turbos, hvis du har en ide om, hvordan udviklingen i eksempelvis en aktie, indeks, råvare eller valuta vil blive, kan en unlimited turbo give dig en gearing i din investering. Unlimited turbo-warranter kan sammenlignes med mini futures, hvor stop loss-niveauet altid er lig med finansieringsniveauet.

 • Unlimited turbo short: hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil gå ned, kan du tjene penge på en unlimited turbo short.

 • Unlimited turbo long: hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil gå op, så kan du tjene penge med en unlimited turbo long.

Risiko.

Disse produkter er ikke egnede for alle investorer. Produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risici og kan både øge og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får hele den investerede kapital tilbage. Med et gearet produkt er der stor risiko for, at du taber hele den investerede kapital.

Det er vigtigt, at du ved investeringer i disse produkter sætter dig ind i, hvordan udstederen finansierer produkterne. Vær opmærksom på, at det fra tid til anden kan være svært eller umuligt at købe eller sælge disse værdipapirer, hvilket kaldes likviditetsrisiko. Det kan f.eks. være, når det underliggende aktiv kan være svær at prissætte, ved kraftige kursudsving på markedet eller nedbrud, der forstyrrer handlen. Bemærk, at der findes valutarisiko i de produkter, hvor det underliggende aktiv handles i en anden valuta.

Ved investering i disse produkter har du en markedsrisiko, der betyder, at hvis de underliggende aktiver bevæger sig i ”den forkerte retning”, kan din investering hurtigt miste værdi eller endda blive værdiløs. Jo højere gearing, jo højere er risikoen. Denne information oplyser ikke dig som investor om samtlige risici forbundet med børshandlede produkter. Som investor er du ansvarlig for at undersøge samtlige risikofaktorer, der er forbundet med produkterne, hvilket der oplyses om i basisprospektet og endelige vilkår på udsteders hjemmeside.

Læs mere om risikomærkning