Spring til hovedindhold

Nordnets indeksfonde.

Tag din opsparing til næste niveau med vores billige indeksfonde.

Med vores indeksfonde kan du nemt investere i flere forskellige og spændende markeder til lave omkostninger, helt ned til 0,2%. 

Indeksfondene har til formål at følge udviklingen i ​​et bestemt indeks. Det kan handle om et land, en region eller en sektor. Hver indeksfond investerer i mange forskellige virksomheder og har således en bedre risikospredning end individuelle aktier.

Fire af vores indeksfonde er nu bæredygtighedscertificerede og passer derfor til dig, som leder efter investeringsmuligheder i etiske og grønne indeksfonde. 

Indeksfondene har faste, lave gebyrer og er derfor en populær og billig måde at blive eksponeret mod et marked, som du tror på.

Hos Nordnet tilbyder vi hele seks forskellige indeksfonde, alle med et meget lavt gebyr. Læs mere om, hvordan vores indeksfonde kom gennem 2021 her.

 • Lave omkostninger
 • 0 kr. i kurtage
 • Invester nemt i forskellige regioner og sektorer
 • Lavere risiko end enkeltaktier
 • Nemt at starte en Månedsopsparing i indeksfonde
 • Kom i gang fra kun 100 kr.

Billig tech-indeksfond

Forestil dig, at du havde investeret et lille beløb i Apple, Microsoft og Nvidia for ti år siden, og hvad det ville have været værd i dag. Nu har du mulighed for at investere helt automatisk i den nyeste teknologi og samtidig have chancen for at være en del af den næste store teknologibølge. Og for kun 0,50% i årlige omkostninger.


Vores tech-indeksfond følger afkastet i MSCI World Information Technology Index, der er baseret på 185 store og mellemstore virksomheder på 23 markeder. På den måde investerer du automatisk i virksomheder som Apple, Microsoft og Nvidia uden at skulle købe individuelle aktier.

Se vores webinar, hvor du kan få et overblik over vores forskellige indeksfonde og lære vores nye Indeksfond Teknologi bedre at kende. Vi gennemgår også, hvordan beskatningen fungerer, og så giver vi nogle porteføljeeksempler, som du kan lade dig inspirere af.

Godt at vide om risiko og afkast.

Husk, at historisk afkast ikke er garanti for fremtidigt afkast. De penge, du investerer, kan både stige og falde i værdi over tid. Der vil være en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Intet præsenteret på denne side er eller bør fortolkes som en investeringsanbefaling, investeringsrådgivning, tilbud eller anmodning om at købe eller sælge finansielle instrumenter. Som investor er du ansvarlig for risikoen forbundet med at benytte de oplysninger, der gives på denne side, når du tager en investeringsbeslutning.

Indeksfonde.

Nordnet Indeksfond Danmark.

Årlige omkostninger
0,20 %

Aktivklasse
Aktier

Risiko
Høj (6 af 7)

Fonden er en aktieindeksfond med fokus på det danske marked, og fondens målsætning er at efterligne sammensætningen i aktieindekset OMX Copenhagen 25 GI Index (OMXC25GI) og dermed også afspejle det afkast, som indekset genererer.

Nordnet Indeksfond Nye Markeder ESG.

Årlige omkostninger
0,40 %

Aktivklasse
Aktier

Risiko
Høj (6 af 7)

Nordnet Indeksfond Nye Markeder spejler udviklingen i mere end 1.000 virksomheder i 26 forskellige udviklingslande. Hvis du tror på, at der findes vækstpotentiale i udviklingslande, kan det her være en fond for dig. Indeksfonden er hovedsagligt vægtet mod Kina, men inkluderer også andre lande i fem forskellige regioner over hele verden.

Nordnet Indeksfond Europa ESG.

Årlige omkostninger
0,30 %

Aktivklasse
Aktier

Risiko
Høj (6 af 7)

Nordnet Indeksfond Europa følger et indeks over store virksomheder i Europas største økonomier. Sektorer som pharma, forbrug, finans og industri vægtes højt i indekset, lige så vel som landene Storbritannien, Frankrig, Schweiz og Holland, men naturligvis også Sverige, Finland og Danmark.

Nordnet Indeksfond Global ESG.

Årlige omkostninger
0,30 %

Aktivklasse
Aktier

Risiko
Høj (6 af 7)

Nordnet Indeksfond Global følger et indeks med flere end 1.500 virksomheder i 23 udviklede lande over hele verden. Store dele af indekset er vægtet mod USA, Europa og Asien. Hvis du ikke ønsker at købe ind på et specifikt marked, er denne indeksfond en mulighed, da du i stedet får et bredt udsnit af hele det globale marked.

Nordnet Indeksfond USA ESG.

Årlige omkostninger
0,30 %

Aktivklasse
Aktier

Risiko
Høj (6 af 7)

Nordnet Indeksfond USA følger det kendte S&P 500-indeks, der følger 500 af de førende virksomheder i USA. På den måde investerer du automatisk i virksomheder som Apple, Microsoft og Amazon, uden du behøver at købe aktierne enkeltvis.

Nu er fire af vores indeksfonde bæredygtige.

Fire af vores indeksfonde er nu bæredygtighedscertificerede. Fondene forvaltes i overensstemmelse med EU's regler for bæredygtige investeringer. ESG står for miljø, socialt ansvar og forretningsetik.

Vores bæredygtige indeksfonde USA, Europa, Nye markeder og Global følger hvert sit ESG-indeks. De indeks, de følger, udvælger virksomheder med gode ESG-ratings sammenlignet med andre ligende virksomheder inden for samme sektor.

Fondenes struktur er i overensstemmelse med oplysningsforordningens artikel 8. Det betyder, at fondene skal fremme miljømæssige eller sociale aspekter. Det er den næsthøjeste klassifikation og beskrives ofte som lysegrøn.

Fondene passer derfor til dig, som leder efter investeringsmuligheder i etiske og grønne indeksfonde.

Fondenes gebyrer påvirkes ikke af ændringen.

Sådan fungerer indeksfonde.

En indeksfond er passivt forvaltet, hvilket holder omkostningerne nede. Det er derfor en nem og billig måde at få en velbalanceret portefølje med bred eksponering mod eksempelvis forskellige lande eller brancher.

Målet er at afspejle udviklingen i et bestemt indeks, og forvalteren tager ingen investeringsbeslutninger, udover eventuel forbedring af afspejlingen for det pågældende benchmarkindeks.

Det modsatte af passiv forvaltning er aktiv forvaltning, hvor et team af forvaltere og analytikere sammen forsøger at forudsige, hvilke værdipapirer der vil performe bedst i fremtiden.

At spare op i indeksfonde er et populært valg for både professionelle og nybegyndere. Det betragtes ofte som et lidt mere sikkert valg, da det kan være svært at slå indeks på den lange bane. Herudover mindskes risikoen for menneskelige fejlvurderinger. 

Sådan invester du i indeksfonde

 1. Log ind eller opret en konto
  Bliv kunde på få minuter med NemID/MitID
 2. Sæt penge ind
  100 kroner er nok til at komme i gang
 3. Vælg en eller flere indeksfonde

Nu er du klar!

Du kan også starte en automatisk Månedsopsparing i indeksfonde.

Ofte stillede spørgsmål.

30. juni 2021 blev investeringspolitikken på Global, Europa, USA og Nye Markeder ændret til ekstra fokus på bæredygtighed. De nye indeks, som de fire udenlandske afdelinger kommer til at følge, er ”MSCI ESG leaders”.

ESG står for miljø, socialt ansvar og forretningsetik, som er de bæredygtige kriterier, som fondene vil stræbe efter at opnå i højere grad, selvom de ikke er begrænset fra at investere i ikke-ESG-mærkede aktiver. Fondene vil således tilstræbe at fravælge værdipapirer i visse brancher, som alkohol, tobak, våben, kul, olie og gas. Du kan læse mere om MSCI's ESG-indeks her

Du kan investere helt ned til 100 kr. pr. handel. Du kan derfor købe for det beløb, som du ønsker.

Indeksfondene er ikke en investeringsforening, men derimod internationale fonde. De er således ikke børsnoterede.

Nordnets indeksfonde kan handles via en Månedsopsparing eller som handel via dit depot. Nordnets indeksfonde handles som en fond, hvilket du kan læse mere om her

Herunder finder du handelstiderne for fondsordrer, samt hvornår fonden eller salgsbeløbet er synligt på dit depot.

Samme dag, som du afgiver en ordre, sender Nordnet ordren til det pågældende fondsselskab under forudsætning af, at du afgiver ordren inden kl. 12:45. Du kan selvfølgelig afgive en ordre 24 timer i døgnet via nordnet.dk. Hvis ordren modtages efter kl. 12:45 eller på en helligdag, sendes ordren til fondsselskabet den næstkommende hverdag.

Nordnet kan ikke garantere, at ordren gennemføres på en bestemt dato, men kun en beregnet forretningsdato*. Det er det respektive fondsselskabs rutiner, som afgør, hvilken kurs du får, samt hvornår fonden er synlig på dit depot.

Fond

Forretningsdag – køb

Forretningsdag – salg

Synligt på depotet

Nordiske fonde

0-2 dage

0-2 dage

1-5 dage

Øvrige fonde

0-4 dage

0-4 dage

2-6 dage

For mere information om et specifikt fondsselskabs rutiner, beder vi dig i første omgang kontakte fondsselskabet. Du er også velkommen til at kontakte Nordnets Kundeservice.

* Forretningsdatoen er den dag, købet eller salget gennemføres. Det er dagens kurs, som handlen gennemføres til.

Startkurs er 100, men efterfølgende vil den følge markedsudviklingen.

Nordnet Indeksfond Global, USA, Europa, Nye Markeder og Teknologi beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. De kan derfor anvendes til private, pension og virksomheder.

*Nordnet Indeksfond Danmark ændrer skattestatus pr. 1. januar 2022:

Tidligere er Nordnet Indeks Danmark blevet beskattet som minimumsbeskattet investeringsinstitut, men dette ændres til aktiebaseret investeringsselskab pr. 1. januar 2022 for at gøre det nemmere for dig.

Nordnet Indeksfond Danmark kan efter den skattemæssige ændring pr. 1 januar 2022 også benyttes til virksomhedsskatteordningen (VSO).

Beskatning af dine gevinster er stadig som aktieindkomst, men fremover er det efter lagerprincippet, så din gevinst og/eller tab opgøres ultimo hvert år eller ved realisation.

Al indberetning til Skattestyrelsen bliver automatisk foretaget af Nordnet.

De fire internationale fonde er Nordnets egne fonde udviklet i samarbejde med J.P. Morgan, som du kan finde mere information om her: jpmorganmansart.com/mansart/

Den danske indeksfond er udviklet i samarbejde med Öhman fonder, som du kan finde mere information om her: ohman.se/fonder

På fondssiden for den pågældende fond, finder du en oversigt over de største beholdninger. Se alle Nordnets Indeksfonde på fondslisten.

Nordnet Indeksfond Global, Europa, USA, Nye Markeder og Teknologi må anvendes til virksomhedsskatteordningen (VSO).

Nordnet Indeksfond Danmark kan efter den skattemæssige ændring d. 1 januar 2022 også benyttes til virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ordrer ligger under "Mine ordrer", når du er logget ind på din Nordnet-konto.

En indeksfond kan både have en fysisk eller en syntetisk eksponering. Anvendelse af syntetisk replikering kan give anledning til spørgsmål vedrørende en potentiel modpartsrisiko. Her er det vigtigt at understrege, at Nordnets nye indeksfonde helt på samme måde som en fysisk replikeret fond ejer underliggende aktiver svarende til fondens værdi. Forskellen er, at Nordnets fonde stiller aktiverne som sikkerhed for swap-aftaler med det formål at replikere afkastet på et givent indeks. Fondens underliggende aktiver er placeret i et såkaldt segregeret depot i en anden bank og er hermed ikke forbundet med nogen modpartsrisiko. Da swap-aftalernes værdi opgøres hver dag, er den modpartsrisiko, der er forbundet med Nordnets indeksfonde, altså begrænset til det daglige afkast, og her har vi altså JP Morgan, der er USA's største bank, som modpart.

Ydermere er vores indeksfonde UCITS godkendte.

De fire internationale indeksfonde er udviklet i samarbejde med J.P. Morgan. Nordnet varetager herudover som co-investment manager en række opgaver i forhold til fondenes løbende drift. Vores indtjening er således baseret på, at vi modtager en andel af det samlede management fee på fondene. Der betales ikke nogen formidlingsprovision på fondene, og de indgår da heller ikke i vores Rabattrappe.