Nordnet Indeksfonde.

Invester i hele verden. Til en meget lav pris.

Fem internationale indeksfonde.

Nordnets fem indeksfonde giver dig adgang til aktieinvesteringer over hele verden - til en meget lav pris. Dan fundamentet i din opsparing med Nordnet Indeksfond Global, USA, Europa, Nye Markeder og Danmark.

En indeksfond er en investeringsfond, der investerer i en bred vifte af aktier i overensstemmelse med et benchmarkindeks. En indeksfond har helt automatisk stor risikospredning, da den investerer i et helt marked i stedet for kun en enkelt aktie. Investerer du i flere fonde, spreder du risikoen yderligere. På den måde er indeksfonde et godt fundament i enhver opsparing.

  • Ingen kurtage.
    Nordnet tager ikke noget for køb eller salg af de nye indeksfonde.
  • Lave årlige omkostninger.
    Indeksfondene har en årlig omkostningsprocent på mellem 0,2 og 0,4 procent.
  • Nem risikospredning.
    Med en enkelt investering kan du sprede risikoen i din portefølje på tværs af investeringsmarkeder over hele verden, hvilket mindsker risikoen for store kursudsving sammenlignet med enkeltaktier.

Nordnets Indeksfonde kan også fungere som de perfekte byggeklodser til den langsigtede opsparing.

Vi har lavet et eksempel på, hvor meget du kan spare med Nordnets Indeksfonde.

En gennemsnitlig aktivt forvaltet investeringsfond koster ca. 1,5 procent i årlige omkostninger. Til sammenligning koster Nordnet Indeksfond Global 0,3 procent.

Har man 500.000 kr. investeret, er den årlige omkostning i den aktivt forvaltede fond altså 7.500 kr. sammenlignet med 1.500 kr., hvis pengene var investeret i Nordnet Indeksfond Global.

Det er 30.000 kr. sparet i omkostninger over fem år.

Unødvendige omkostninger og gebyrer har stor negativ effekt på din opsparing. Især over længere tid.


Indeksfonde over hele verden.

Nordnet Indeksfond USA

Nordnet Indeksfond USA følger udviklingen i ​​S&P 500-indekset, dvs. de 500 største amerikanske virksomheder målt på markedsværdi. Når du investerer i denne fond, investerer du i virksomheder som Apple, Microsoft og Amazon. Du investerer og spreder din risiko på mange forskellige aktier, uden selv at skulle forholde dig til de enkelte virksomheder.

ÅOP: 0,30 pct.

Nordnet Indeksfond Global.

Nordnet Indeksfond Global følger udviklingen i ​​mere end 1.500 virksomheder i 23 lande verden over. USA udgør den største andel, dernæst regioner i Europa og Asien og sidst resten af verden. Denne fond repræsenterer det meste af verdensmarkedet, og du behøver derfor ikke tage stilling til udviklingen i ​​et bestemt marked.

ÅOP: 0,30 pct.

Nordnet Indeksfond Europa.

Nordnet Indeksfond Europa følger et indeks af store virksomheder i Europas største økonomier. De vigtigste sektorer er sundhed, forbrugsvarer, finans og industri. Denne fond investerer i virksomheder som f.eks. Nestle, AstraZeneca og LVMH Moet Hennessy. Hovedfokus er på det engelske, tyske, franske og schweiziske marked, men det danske marked er selvfølgelig også repræsenteret i fonden.

ÅOP: 0,30 pct.

Nordnet Indeksfond Nye Markeder.

Nordnet Indeksfond Nye Markeder følger udviklingen i mere end 1.000 virksomheder i 26 lande. Hvis du mener, at nye markeder har et kurspotentiale, giver fonden dig mulighed for at investere i lande over hele kloden, hvor den økonomiske vækst typisk er højere end i Europa og USA. Kina udgør den største vægt i indekset, og der indgår også lande som Indien, Sydkorea og Brasilien. Fonden investerer i virksomheder som f.eks. Alibaba, Tencent og Samsung.

ÅOP: 0,40 pct.

Nordnet Indeksfond Danmark.

Nordnet Indeksfond Danmark er en aktieindeksfond med fokus på det danske marked, og fondens målsætning er at følge aktieindekset OMX Copenhagen 25 GI Index (OMXC25GI) og dermed også afspejle det afkast, som indekset genererer. Modsat det traditionelle OMXC25-indeks, er der i fonden ingen aktier, som udgør mere end 20 pct.

ÅOP: 0,20 pct.

FAQ.

Du kan investere helt ned til 100 kr. per handel. Du kan derfor købe for det beløb, som du ønsker.

Indeksfondene er ikke en investeringsforening, men derimod internationale fonde. De er således ikke børsnoterede.

Indeksfondene købes på samme måde som investeringsforeninger via dit depot.

Herunder finder du handelstiderne for fondsordrer, samt hvornår fonden eller salgsbeløbet er synligt på dit depot.

Samme dag, som du afgiver en ordre, sender Nordnet ordren til det pågældende fondsselskab, under forudsætning af, at du afgiver ordren inden kl. 12:45. Du kan selvfølgelig afgive en ordre 24 timer i døgnet via nordnet.dk. Hvis ordren modtages efter kl. 12:45 eller på en helligdag, sendes ordren til fondsselskabet den næstkommende hverdag.

Nordnet kan ikke garantere, at ordren gennemføres på en bestemt dato, men kun en beregnet forretningsdato*. Det er det respektive fondsselskabs rutiner, som afgør, hvilken kurs du får, samt hvornår fonden er synlig på dit depot.

Fond

Forretningsdag – køb

Forretningsdag – salg

Synligt på depotet

Nordiske fonde

0-2 dage

0-2 dage

1-5 dage

Øvrige fonde

0-4 dage

0-4 dage

2-6 dage

For mere information om et specifikt fondsselskabs rutiner, beder vi dig i første omgang kontakte fondsselskabet. Du er også velkommen til at kontakte Nordnets Kundeservice.

* Forretningsdatoen er den dag, købet eller salget gennemføres. Det er dagens kurs, som handlen gennemføres til.

Startkurs er 100, men efterfølgende vil den følge markedsudviklingen.

Nordnet indeksfond Global, USA, Europa og Nye Markeder beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. De kan derfor anvendes til private, pension og virksomheder.

Nordnet Indeksfond Danmark beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet, selvom den er akkumulerende. Nordnet indeksfond kan derfor ikke anvendes til virksomhedsskatteordning (VSO)

De fire internationale fonde er Nordnets egne fonde udviklet i samarbejde med J.P. Morgan, som du kan finde mere information om her: jpmorganmansart.com/mansart/

Den danske indeksfond er udviklet i samarbejde med Öhman fonder, som du kan finde mere information om her: ohman.se/fonder

På fondssiden for den pågældende fond, finder du en oversigt over de største beholdninger. Se alle Nordnet Indeksfonde på fondslisten.

Nordnet Indeksfond Global, Europa, USA og Nye Markeder må anvendes til VSO.

Nordnet Indeksfond Danmark beskattes som aktieindkomst, selvom den er akkumulerende. Nordnet Indeksfond Danmark kan derfor ikke anvendes til VSO.

Ordrer ligger under "Mine ordrer", når du er logget ind på din Nordnet-konto.

En indeksfond kan både have en fysisk eller en syntetisk eksponering. Anvendelse af syntetisk replikering kan give anledning til spørgsmål vedrørende en potentiel modpartsrisiko. Her er det vigtigt at understrege, at Nordnets nye indeksfonde helt på samme måde som en fysisk replikeret fond ejer underliggende aktiver svarende til fondens værdi. Forskellen er, at Nordnets fonde stiller aktiverne som sikkerhed for swap-aftaler med det formål at replikere afkastet på et givent indeks. Fondens underliggende aktiver er placeret i et såkaldt segregeret depot i en anden bank og er hermed ikke forbundet med nogen modpartsrisiko. Da swap-aftalernes værdi opgøres hver dag, er den modpartsrisiko, der er forbundet med Nordnets indeksfonde altså begrænset til det daglige afkast, og her har vi altså JP Morgan, der er USA's største bank, som modpart.

Ydermere er vores Indeksfonde UCITS godkendte.

De fire internationale indeksfonde er udviklet i samarbejde med J.P. Morgan. Nordnet varetager herudover som co-investment manager en række opgaver i forhold til fondenes løbende drift. Vores indtjening er således baseret på, at vi modtager en andel af det samlede management fee på fondene. Der betales ikke nogen formidlingsprovision på fondene, og de indgår da heller ikke i vores Rabattrappe.

Vigtigt at vide om risici og afkast.

Husk, at historisk afkast ikke er garanti for fremtidigt afkast. De penge, du investerer, kan både stige og falde i værdi over tid. Der vil være en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Intet præsenteret på denne side er eller bør fortolkes som en investeringsanbefaling, investeringsrådgivning, tilbud eller anmodning om at købe eller sælge finansielle instrumenter. Som investor er du ansvarlig for risikoen forbundet med at benytte de oplysninger, der gives på denne side, når du tager en investeringsbeslutning.