Spring til hovedindhold

Belåningsgrader.


Belåningsgrader på aktier.

I Nordnets belåningsmodel har vi et helhedsperspektiv, når vi fastsætter belåningsgrader. Hver aktie, som kan belånes, får et interval af belåningsgrader, som delvist afhænger af den specifikke aktie, men også hvordan din portefølje ser ud.

  1. 1

    Belåningsgrad baseret på fundamentale faktorer.
    Først sættes en belåningsgrad baseret på fundamentale faktorer. Vi ser bl.a. på selskabets indtægter og omkostninger, hvilken branche selskabet opererer i, produkter og tjenester samt finansiel styrke. Selskabets totale markedsværdi og aktiens likviditet og volatilitet vurderes også.

  2. 2

    Dynamisk belåningsgrad med udgangspunkt i porteføljen.
    I det andet trin bliver belåningsgraden dynamisk. Med udgangspunkt i aktiens belåningsgrad ser vi også på aktiens vægt i din portefølje. Hvis du spreder risikoen og har en diversificeret portefølje, falder risikoen i porteføljen, og belåningsgraden øges i det forudbestemte interval.


→ Aktuelle belåningsgrader

x2-770x460-ML-graf

Procentdel af største position i porteføljen.

Diversificeringen i din portefølje beregnes på grundlag af værdien af din største beholdning i forhold til alle de lånbare beholdninger i din portefølje. Den øgede udlånsgrad tildeles, når ingen værdipapirer i din portefølje tegner sig for mere end 50% af værdien.

Hvor meget, du har brug for at diversificere for at opnå det højeste mulige forhold mellem udlån og værdi, afhænger af det oprindelige lån til værdi for dine værdipapirer. Hvis du kun ejer værdipapirer med en udlånsgrad på 70%, kan du øge udlånsgraden til 85%, men så kan ingen værdipapirværdi overstige 10% af porteføljens samlede værdi. Teoretisk betyder det, at du skal have mindst ti værdipapirer i porteføljen. I praksis skal du dog have mere end ti værdipapirer for at undgå prisændringer, der ændrer porteføljens balance.

Mere om Porteføljelån.Læs mere om Porteføljelån, og ansøg om en Porteføljelånsaftale på et aktiedepot for frie midler.

Investeringsforeninger.Se, hvilke belåningsgrader du kan få på investeringsforeninger i listen via linket nedenfor.

ETF'er.Se, hvilke belåningsgrader du kan få på ETF'er i listen via linket nedenfor.

Fonde.Se, hvilke belåningsgrader du kan få på fonde i listen via linket nedenfor.