Spring til hovedindhold

Belåningsgrader.

Belåningsgrader på aktier.

I Nordnets belåningsmodel har vi et helhedsperspektiv når vi fastsætter belåningsgrader. Hver aktier som kan belånes får et interval af belåningsgrader som delvist afhænger af den specifikke aktie, men også hvordan din portefølje din ser ud.

  1. Belåningsgrad basert på fundamentale faktorer.
    Først sættes en belåningsgrad baseret på fundamentale faktorer. Vi ser blandt andet på selskabets indtægter og omkostninger, hvilken branche selskabet opererer i, produkter og tjenester og finansiel styrke. Selskabets totale markedsværdi samt aktiens likviditet og volatilitet vurderes også.
  2. Dynamisk belåningsgrad med udgangspunkt i porteføljen.
    I det andet trin bliver belåningsgraden dynamisk. Med udgangspunkt i aktiens belåningsgrad ser vi også på aktiens vægt i din portefølje. Hvis du spreder risikoen og har en diversificeret portefølje så falder risikoen i porteføljen, og belåningsgraden øges i det forudbestemte interval.

Procentdel af største position i porteføljen.

Diversificeringen i din portefølje beregnes på grundlag af værdien af din største beholdning i forhold til alle de lånbare beholdninger i din portefølje. Den øgede udlånsgrad tildeles, når ingen værdipapirer i din portefølje tegner sig for mere end 50 procent af værdien.

Hvor meget du har brug for at diversificere for at opnå det højeste mulige forhold mellem udlån og værdi, afhænger af det oprindelige lån til værdi for dine værdipapirer. Hvis du kun ejer værdipapirer med en udlånsgrad på 70 procent, kan du øge udlånsgraden til 85 procent, men så kan ingen værdipapirværdi overstige 10 procent af porteføljens samlede værdi. Teoretisk betyder dette, at du skal have mindst ti værdipapirer i porteføljen. I praksis skal du dog have mere end ti værdipapirer for at undgå prisændringer, der ændrer porteføljens balance.

Mere om Porteføljelån

Læs mere om Porteføljelån og ansøg om en Porteføljelånsaftale på et aktiedepot for frie midler.

→ Porteføljelån

Belåningsgrader på investerings-foreninger

Belåningsgraden på investeringsforeninger har allerede en diversifiseringspremie, og er dermed ikke dynamisk.

Se hvilke belåningsgrader du kan få på investeringsforeninger.

→ Belåningsgrader på investeringsforeninger

Belåningsgrader på ETFer

Belåningsgraden på ETFer har allerede en diversifiseringspremie, og der dermed ikke dynamisk.

Se hvilke belåningsgrader du kan få på ETFer.

→ Belåningsgrader ETF