Spring til hovedindhold

Intradag-kredit.

Gearing på dagsbasis - uden gebyrer.

En intradag-kredit kan ses som et ekstra tilskud af penge, som du kan låne en handelsdag ad gangen - uden at betale renter eller gebyrer. Du får muligheden for at foretage større handler og dermed få muligheden for at få større gevinster. Samtidig er det vigtigt at forstå, at din risiko stiger. Din handelsramme forøges med et beløb, som svarer til kontoens depotværdi (egenkapital).

En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles, før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto. En intradag-kredit er således kun til handel "intraday".

Bemærk, at du skal have et porteføljelån, inden du kan ansøge om intradag-kredit.
Ansøg om et porteføljelån her

Kort om intradag-kredit.

 • Intradag-kredit er gebyr- og rentefri.
 • Du får ekstra gearing på dagsbasis.
 • Medfører øget risiko

Risiko.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at brugen af intradag-kredit medfører en kraftigt forhøjet risiko. Brug af intradag-kredit til handel med værdipapirer kan føre til højere fortjeneste, omvendt betyder det også, at ethvert tab vil være større på grund af gearingseffekten. Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med de risici, som en intradag-kredit kan medføre, før du ansøger. En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto.

Når du anvender et værdipapirudlån, er det vigtigt at overvåge prisudviklingen, så du hurtigt kan reagere på faldende priser. På et faldende marked er det vigtigt, at du overvejer din økonomiske situation og dermed undgår større tab, end du har råd til. Det er ikke tilladt at være over-gearet eller overskride kreditgrænsen. Handel med finansielle værdipapirer indebærer altid en risiko og kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de penge tilbage, som du har investeret.

Lån med sikkerhed i værdipapirer er forbundet med en betydelig risiko. Hvis prisen på de aktier og midler, du har købt med lånte midler, falder, er du stadig forpligtet til at tilbagebetale hele lånebeløbet plus renter. Hvis din anvendte kredit overstiger den samlede belåningsværdi af aktiverne i din depot, bliver du overbelånt. Dette er ikke tilladt. Hvis du stadig bliver overbelånt, skal du straks inddække underskuddet. Ellers risikerer du et tvangssalg af dine værdipapirer. Dette kan føre til et tab, der kan overstige størrelsen på det oprindelige lånebeløb.

Lær mere om intradag-kredit.

Tjenesten intradag-kredit giver en ekstra handelsramme til at handle for på depotet. Handelsrammen forøges med et beløb, som svarer til kontoens depotværdi (egenkapital). Den ekstra handelsramme er begrænset til den uudnyttede kreditgrænse dog maksimalt tre millioner SEK eller modsvarende beløb i DKK.

Du kan se mængden af ​​egenkapital online (kræver login) under Mine sider/Min økonomi /Depotoversigt og under Mine sider/Min økonomi/Kreditter kan du se intradaggrænsen og det tilgængelige beløb til handel i løbet af dagen.

Du kan kun bruge intradag-kreditten én dag ad gangen. Før børsen lukkes, skal enhver negativ saldo på din konto være dækket. Du kan gøre dette ved at overføre penge eller sælge aktier. Husk, at indskud skal være på kontoen samme bankdag. Hvis du ikke gør det, kan du være overbelånt eller overskride din kreditgrænse. Hvis du bliver overbelånt, skal du straks inddække underskuddet. Ellers risikerer du blandt andet tvangssalg af dine værdipapirer. Dette kan medføre et tab, der kan overstige størrelsen på det oprindelige lånebeløb. Hvis du ikke inddækker en negativ saldo den samme bankdag og bliver overbelånt eller overskrider kreditgrænsen, kan Nordnet lukke intradag-krediten. Intradag-kredit er velegnet til intradag handel.

Eksempel:

Tilgængeligt for handel(saldo):

50.000 kr.

Værdipapirer:

100.000 kr.

Intradag-kredit:

150.000 kr.

I alt intradag-kredit og tilgængeligt for handel under dagen:

200.000 kr.

Nu kan købsordrer i aktier lægges til en værdi af op til 200.000 kr. i stedet for kun 100.000 kr. Hvis aktier for 200.000 kr. købes, og aktiekursen ændres med 10%, bliver afkastet på egenkapitalen 100.000 kr. følgende:


Med intradag-kredit

Uden intradag-kredit

Aktiekursen

10 %

10 %

Afkast

20 %

10 %

Gevinst/tab

20.000

10.000

Kapital derefter

120 000

110 000

Afkastet/tabet bliver således større end ændringen i aktiekursen.

Det er vigtigt, at du læser vilkårene nøje. Behøver du mere information, eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os enten ved at sende en besked (når du er logget ind på dit depot) eller på telefon 70 20 66 85.

 • Intradag-kredit er kun tilgængelig på et aktiedepot for frie midler.
 • Du skal have et porteføljelån med en kreditgrænse på dit aktiedepot for at kunne ansøge om intradag-kredit
 • Aldersgrænsen for privatpersoner er 18 år.
 • Intradag-kredit kan til enhver tid opsiges enten af Kunden eller Nordnet
 • Intradag-kredit er gratis for Kunden
 • Din kontantsaldo skal være på mindst 10.000 kr., og saldo skal være positiv, før intradag-kredit kan blive aktiveret
 • Intradag-kredit giver en ekstra handelsramme til at handle for på depotet. Handelsrammen forøges med et beløb, som svarer til kontoens depotværdi (egenkapital). Den ekstra handelsramme er begrænset til den uudnyttede kreditgrænse dog maksimalt tre millioner SEK eller modsvarende beløb i DKK
 • Intradag-kredit kan aldrig udnyttes over natten
 • Det er dit ansvar at regulere udnyttet intradag-kredit senest på slutningen af ​​dagen.
 • Hvis du ikke lukker intradagskreditten inden udgangen af ​​dagen, skal du betale renter på den brugte kredit.

Hvis en udnyttet intradag-kredit ikke reguleres inden aktiemarkedet lukkes, håndteres overbelåning og overskredede kreditgrænser, der kan opstå som et resultat, i overensstemmelse med de regler, Nordnet har for overbelåning og overskredet kreditgrænser. I tilfælde af overbelåning og eller overskredden kreditgrænse, afsluttes intradag-kreditten. For sådanne handlinger har vi ret til at opkræve et gebyr i henhold til prislisten. Du skal derefter vente 7 bankdage, før du kan ansøge om intradag-kredit igen.

Nordnet tager ikke ansvar for direkte eller indirekte skade i forbindelse med de handlinger, som Nordnet foretager, hvis Kunden ikke regulerer intradag-kreditten, før børsen lukker.

Se de fulde vilkår og betingelser i de Almindelige betingelser for intradag-kredit og Forhåndsinformation vedrørende aftale om intradag-kredit.

Almindelige betingelser - Intradag-kredit

Forhåndsinformation - Intradag-kredit