Intradag-kredit.

Gearing på dagsbasis - uden gebyrer.

En intradag-kredit kan ses som et ekstra tilskud af penge, som du kan låne en handelsdag ad gangen - uden at betale renter eller gebyrer. Din handelsramme forøges med et beløb, som svarer til din saldo og værdien af dine værdipapirer (ej medregnet værdien af certifikater, derivatpositioner, eventuelt sikkerhedskrav og unoterede aktier).

En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles, før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto. En intradag-kredit er således kun til handel "intraday".

Bemærk, at du skal have en kreditaftale, inden du kan ansøge om intradag-kredit.
Ansøg om en kreditaftale her.eksternt link, åbner i nyt vindue

Kort om intradag-kredit.

 • Intradag-kredit er gebyr- og rentefri.
 • Du får ekstra gearing på dagsbasis.
 • Du kan normalt anvende din intradag-kredit allerede dagen efter din ansøgning.

Risiko.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at brugen af intradag-kredit medfører en kraftigt forhøjet risiko.
En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto.

Lær mere om intradag-kredit.

Intradag-krediten beregnes ud fra din saldo og markedsværdi.

Eksempel:

Tilgængeligt for handel(saldo):

50.000 kr.

Værdipapirer:

100.000 kr.

Intradag-kredit:

150.000 kr.

I alt intradag-kredit og tilgængeligt for handel under dagen:

200.000 kr.

Nu kan købsordrer i aktier lægges til en værdi af op til 200.000 kr. i stedet for kun 100.000 kr. Hvis aktier for 200.000 kr. købes, og aktiekursen ændres med 10%, bliver afkastet på egenkapitalen 100.000 kr. følgende:


Med intradag-kredit

Uden intradag-kredit

Aktiekursen

10 %

10 %

Afkast

20 %

10 %

Gevinst/tab

20.000

10.000

Kapital derefter

120 000

110 000

Afkastet/tabet bliver således større end ændringen i aktiekursen.

Det er vigtigt, at du læser vilkårene nøje. Behøver du mere information, eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os enten ved at sende en besked (når du er logget ind på dit depot) eller på telefon 70 20 66 85.

 • Intradag-kredit kan til enhver tid opsiges enten af Kunden eller Nordnet
 • Intradag-kredit er gratis for Kunden
 • Din kontantsaldo skal være på mindst 10.000 kr., og saldo skal være positiv, før intradag-kredit kan blive aktiveret
 • Intradag-kredit udgør 100% af den aktuelle depotværdi, før markedet åbner, dog højest 3 mio. SEK
 • Intradag-kredit kan aldrig udnyttes over natten
 • Intradag-kreditens totale beløb vil blive trukket fra depotets saldo hver aften efter børsens lukning, uanset om der er dækning eller ej. Det er kundens ansvar, at der findes dækning for intradag-kredit
 • Er der ikke dækning, overtrækkes depotet, og det vil derefter blive behandlet som overbelåning i henhold til Nordnets Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale (se punkt D). Det betyder blandt andet, at en omprøvning af intradag-kreditten vil blive foretaget, og det kan medføre, at intradag-krediten vil blive lukket
 • Er Nordnet nødsaget til at lukke en intradag-kredit på grund af manglende dækning ved børsens lukning, vil der blive trukket et gebyr henhold til prislisten, og kunden vil ikke kunne anvende tjenesten i en periode på mindst en uge.
 • Nordnet tager ikke ansvar for direkte eller indirekte skade i forbindelse med de handlinger, som Nordnet foretager, hvis Kunden ikke regulerer intradag-kreditten, før børsen lukker

Nordnet forbeholder sig ret til med umiddelbar virkning at ændre beregningsgrundlaget for intradagkreditten uden på forhånd at informere kunden.