Spring til hovedindhold

Intradag-kredit.


Gearing på dagsbasis – uden gebyrer.

En intradag-kredit kan ses som et ekstra tilskud af penge, som du kan låne en handelsdag ad gangen uden at betale renter eller gebyrer. Du får muligheden for at foretage større handler og dermed få muligheden for at få større gevinster. Samtidig er det vigtigt at forstå, at din risiko stiger. Din handelsramme forøges med et beløb, som svarer til kontoens depotværdi (egenkapital).

En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles, før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto. En intradag-kredit er således kun til handel "intraday".

Bemærk, at du skal have et porteføljelån, inden du kan ansøge om intradag-kredit.

Ansøg om intradag-kredit

Kort om intradag-kredit.

  • Intradag-kredit er gebyr- og rentefri.

  • Du får ekstra gearing på dagsbasis.

  • Medfører øget risiko.

Risiko.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at brugen af intradag-kredit medfører en kraftigt forhøjet risiko. Brug af intradag-kredit til handel med værdipapirer kan føre til højere fortjeneste, omvendt betyder det også, at ethvert tab vil være større på grund af gearingseffekten. Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med de risici, som en intradag-kredit kan medføre, før du ansøger. En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto.

Når du anvender et værdipapirudlån, er det vigtigt at overvåge prisudviklingen, så du hurtigt kan reagere på faldende priser. På et faldende marked er det vigtigt, at du overvejer din økonomiske situation og dermed undgår større tab, end du har råd til. Det er ikke tilladt at være over-gearet eller overskride kreditgrænsen. Handel med finansielle værdipapirer indebærer altid en risiko og kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de penge tilbage, som du har investeret.

Mere information om risici

Lån med sikkerhed i værdipapirer er forbundet med en betydelig risiko. Hvis prisen på de aktier og midler, du har købt med lånte midler, falder, er du stadig forpligtet til at tilbagebetale hele lånebeløbet plus renter. Hvis din anvendte kredit overstiger den samlede belåningsværdi af aktiverne i dit depot, bliver du overbelånt. Dette er ikke tilladt. Hvis du stadig bliver overbelånt, skal du straks inddække underskuddet. Ellers risikerer du et tvangssalg af dine værdipapirer. Det kan føre til et tab, der kan overstige størrelsen på det oprindelige lånebeløb.

Lær mere om intradag-kredit.