Spring til hovedindhold

Flyt din pension til Nordnet.

Flyt din
pension til Nordnet.

Pensionsordninger der kan flyttes til os manuelt.

Hvis din pensionsordning ikke kan overføres via vores online flytte-guide, er der andre måder at overføre ordningen på. På siden her kan du se, hvilke pensionsordninger der kan flyttes manuelt til Nordnet ved at udfylde blanketter.

Det kan du flytte manuelt.

 • Pension for mindreårig
 • Arbejdsgiveradministreret pension
 • Pension som ikke fremgår af PensionsInfo, eller hvor oplysninger mangler

Under særlige omstændigheder kan du også flytte

 • Ratepension under udbetaling, som ikke fremgår af PensionsInfo
 • Arbejdsmarkedspension

Flyt pension for mindreårig.

Børn under 18 år har også mulighed for at flytte deres pension til Nordnet. Det kræver, at begge forældre er kunder hos os. Hvis kun én forælder har forældremyndigheden og forældrefuldmagten, skal dette dokumenteres, og den pågældende forælder skal være kunde hos os.

De udfyldte blanketter kan fremsendes som vedhæftet fil via en besked fra den ene forælders meddelelsescentral på nordnet.dk

Alternativt kan du sende blanketterne til os med posten til:
Nordnet
Postboks 2307
1026 København K

Få overblik over processen for overførsel.

 1. Opret et aldersopsparingsdepot til barnet
  Depotoprettelse aldersopsparing - Mindreårig
  Kundekendskab - mindreårig
  Forældrefuldmagt
 2. Udfyld overførselsfuldmagten og send den til Nordnet
  Overførselsfuldmagt
 3. Vi kontakter dig, når pensionsordningen er overført

Flyt arbejdsgiveradministreret pension.

Du skal være kunde i Nordnet for at kunne overføre en arbejdsgiveradministreret pension til os.

Det er vigtigt, at både du og din arbejdsgiver fysisk har underskrevet dokumenterne for oprettelse af en ratepensionsordning hos Nordnet.

Få overblik over processen for overførsel.

 1. Opret ratepension
 2. Start anmodning om overførsel af din pensionsordning online
  Husk at vedhæfte en elektronisk kopi af depotoprettelsen med fysisk underskrift af dig og din arbejdsgiver.
 3. Din arbejdsgiver kan starte indbetalingen, når du kan se dit ratepensionsdepot hos Nordnet
 4. Vi kontakter dig, når din pension er overført

Flyt pension, som ikke fremgår af PensionsInfo.

Kan den pensionsordning du vil overføre til os ikke ses af PensionsInfo, eller mangler der oplysninger om ordningen, skal du selv oprette et pensionsdepot og derefter bestille en overførselsanmodning. Du skal være kunde i Nordnet for at kunne overføre pensionen. 

Få overblik over processen for overførsel.

 1. Opret pensionsdepot af samme type som det, du ønsker at overføre til Nordnet
 2. Start anmodning om overførsel af din pensionsordning online
 3. Vi kontakter dig, når din pension er overført

Flyt ratepension under udbetaling, som ikke fremgår af PensionsInfo.

Du kan ikke altid se din ratepension under udbetaling i PensionsInfo. Hvis det er tilfældet, skal du selv oprette et et depot og derefter bestille en overførselsanmodning.

For at kunne overføre pensionen skal du først være oprettet som kunde i Nordnet.

Få overblik over processen for overførsel.

 1. Opret ratepension
 2. Start anmodning om overførsel af din pensionsordning online
 3. Vi kontakter dig, når din pension er overført

Flyt arbejdsmarkedspension.

Arbejdsmarkedspension er en pension, du har eller har haft via din arbejdsgiver og som følger en overenskomst. Eksempelvis ordninger i Industriens Pension, PensionDanmark eller P+.

Nordnet kan typisk kun modtage en arbejdsmarkedspension helt eller delvist, hvis ordningen er privat, eller du har foretaget frivillige indbetalinger – og her kan vi kun overtage det frivillige beløb. I visse tilfælde kan vi dog modtage ordningen i forbindelse med et jobskifte, eller når du går på pension.

Inden du sender en overførselsanmodning til os, skal du derfor kontakte det pensionselskab, du har en arbejdsmarkedspension hos, og høre om du kan flytte ordningen til en bank. Her er det vigtigt at spørge om ordningen er kollektiv, og om der er ydelsessammensætning. Hvis det er muligt at flytte ordningen, er det vigtigt, at du får navnet på den person, du har talt med, da vi ellers kan risikere at få anmodningen afvist.

Få overblik over processen for overførsel.

 1. Kontakt pensionsselskab, og hør, om ordningen kan flyttes
  Det er vigtigt, at du noterer kontaktpersonens navn og spørg, om ordningen er kollektiv, og om der er ydelsessammensætning.
 2. Opret ratepension
 3. Start anmodning om overførsel af din pensionsordning online
  Skriv navnet på kontaktpersonen i pensionsselskabet i kommentarfeltet.
 4. Vi kontakter dig, når din pension er overført

Flyt din pension online.

Hvis den pensionsordning du vil flytte ikke er af de nævnte på denne side, kan du sandsynligvis selv flytte den via vores online flytte-guide på knappen herunder. Det kræver, at du er kunde hos Nordnet, så hvis du ikke har oprettet dig endnu, skal du klikke på 'Bliv kunde' herunder.

Få overblik over processen for overførsel.

 1. Opret dig på Nordnet med NemID/MitID
 2. Start vores online flytte-guide og besvar spørgsmål
 3. Vent. Vi kontakter dig, når din pension er overført

Spørgsmål og svar.

Når du overfører din pension til Nordnet, sørger vi for at oprette et nyt depot til dig. Der bliver oprettet et depot pr. overført ordning. Det betyder, at de vilkår, du har på din nuværende ordning, følger med til din nye ordning.

Flere deopter eller et?

Det er muligt at sammenlægge ordningerne efterfølgende. Der er dog ikke noget i Nordnets omkostningsstruktur, som gør det mere fordelagtigt at have et depot i stedet for to. Du kan se prisen for sammenlægning af to depoter i vores prisliste.

Begunstigelse

Nordnet kan ikke overtage den gamle begunstigelse – vi opretter alle pensioner med nærmeste pårørende som begunstiget.

 • Du kan altid ændre en begunstigelse via denne blanket.

Spærreperiode ved årsskift

Omkring årsskiftet overfører banker og forsikringsselskaber ikke pensioner mellem hinanden:

 • 15.12 – 22.01 er ”spærreperiode”. I denne periode kan du foretage indbetalinger enten på din nye ordning i Nordnet eller på din eksisterende ordning.

Ratepension under udbetaling

Vi gør alt, hvad vi kan for, at du ikke oplever en måned uden pensionsudbetaling, men det kan ske i forbindelse med en overførsel af din pensionsordning til Nordnet.

Forsikringer

Nordnet tilbyder ikke forsikringer. Du skal derfor være særligt opmærksom på, om du har forsikringer knyttet til din nuværende pensionsordning

Nordnet har et bredt investeringsunivers. Du kan se alle de papirer, Nordnet kan modtage her. Klik herefter på "Disse værdipapirer kan du investere i".

Du skal være opmærksom på:

 • Vi modtager ikke unoterede kapitalandele i pensionsordninger
 • Vi kan modtage de 350 mest omsatte aktier på London Stock Exchange. Se den fulde liste hereksternt link, åbner i nyt vindue. Vi modtager således blandt andet ikke ETF’er noteret på London Stock Exchange.

På din Pensionsoversigt under Mine sider kan du finde oplysninger om din pension.

Vær opmærksom på:

 • Vi viser ikke nødvendigvis den tidligste alder, du kan få ordningen udbetalt. Udbetalingsalderen fremgår som 67 år for alle.
 • Send en besked til os, hvis du vil have oplyst din tidligste udbetalingsalder.
 • Hvis du har positivt afkast på din pension og skal betale PAL-skat, viser vi et ca. beløb.
 • Hvis du har negativt afkast på din pension, kan vi desværre ikke vise den opsparede negative PAL-skat.

Når vi har modtaget de nødvendige informationer fra dig, anmoder vi straks dit nuværende pensionsselskab eller bank om at overføre din pensionsopsparing til Nordnet.

Ekspeditionstiden afhænger primært af dit nuværende pensionsselskab eller bank, vi forventer som udgangspunkt at det tager seks til otte uger. Vi gør alt, hvad vi kan for, at det skal gå så hurtigt som muligt.

Hvis du har spørgsmål til overførslen af din pension, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

For at få overført din pensiosordning til Nordnet skal du følge vores online flytte-guide ovenfor. Guiden finder selv alle oplysninger om din pensionsopsparing fra Pensionsinfo. Undervejs skal du svare på nogle enkelte spørgsmål og efterfølgende underskrive aftalen om overførsel af din pension og oprettelse af nødvendige pensionsdepoter med NemID/MitID. Så snart overførslen er gennemført, vil vi kontakte dig ved at sende en besked på nordnet.dk. Du skal regne med en ekspeditionstid fra det afgivende pensionsinstitut på seks til otte uger

Du skal ikke bruge vores overførselsguide, hvis du vil flytte følgende:

 • En arbejdsgiveradministreret pension
 • En af dine børns pensioner
 • En ratepension under udbetaling, som ikke fremgår i Pensionsinfo
 • En pension som ikke fremgår i Pensionsinfo

I stedet skal du klikke her

Vær opmærksom på at:

 • Vi modtager ikke §15A og §15B ordninger.
 • Vi modtager ikke LD-ordninger.
 • Vi modtager ikke aktiesparekonto (ej pension).
 • Vi opsiger ikke eventuelle gruupelivsforsikringer tilknyttet til pensionen i din nuværende bank.

Hvis du har brug for mere information, kan du altid kontakte kundeservice

For at få overført din pensiosordning til Nordnet skal du følge vores online flytte-guide ovenfor. Guiden finder selv alle oplysninger om din pensionsopsparing fra Pensionsinfo. Undervejs skal du svare på nogle spørgsmål og efterfølgende underskrive aftalen om overførsel af din pension og oprettelse af nødvendige pensionsdepoter med NemID eller MitID. Så snart overførslen er gennemført, vil vi kontakte dig ved at sende en besked på nordnet.dk. Du skal regne med en ekspeditionstid fra det afgivende pensionsinstitut på seks til otte uger.

Du skal ikke bruge vores overførselsguide, hvis vil flytte følgende:

 • En arbejdsgiveradministreret pension
 • En af dine børns pensioner
 • En ratepension under udbetaling, som ikke fremgår i Pensionsinfo
 • En pension som ikke fremgår i Pensionsinfo

I stedet skal du klikke her

En police har ofte flere pensionstyper

En police hos et pensions/forsikringsselskab kan ofte have flere pensionstyper på samme policenummer. Det betyder eksempelvis, at et policenummer kan indeholde både en ratepension og en kapitalpension.

Nordnet kan modtage følgende pensionstyper:

 • Kapitalpension
 • Ratepension
 • Aldersopsparing

Følgende pensionstyper kan Nordnet kun modtage i samarbejde med Pensionsselskabet:

 • Livsvarig livrente - nogle selskaber kalder det en alderspension. Læs mere om Pensionsselskabet

Jeg vil overføre min arbejdsmarkedspension

Nordnet kan typisk kun modtage en arbejdsmarkedspension, hvis du har foretaget frivillige indbetalinger – og her kan vi kun overtage det frivillige beløb. Nogle gange vil vi dog også kunne modtage ordningen i forbindelse med et jobskifte eller i forbindelse med, at du går på pension.

 • Inden du indsender en overførselsanmodning, skal du derfor kontakte dit arbejdsmarkedspensionsselskab/pensionskasse og spørge, om du kan flytte ordningen til en bank.
 • Arbejdsmarkedspension er en pension, du har, eller har haft, via din arbejdsgiver, og som følger en overenskomst. Det kan for eksempel være ordninger i Industriens Pension, PensionDanmark eller P+.

Jeg har forsikringer tilknyttet min gamle police

 • Du skal være opmærksom på, at alle forsikringer, der måtte være tilknyttet din nuværende police, bortfalder ved overførslen.