FATCA - en amerikansk lov

Op

Del:

Information om FATCA

Danmark og USA har indgået en aftale om udveksling af skatterelevante oplysninger, baseret på den amerikanske skattelov FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Aftalen blev en del af dansk lovgivning den 1. juli 2014. Lovgivningen indebærer blandt andet, at vi som finansielt institut skal identificere og oplyse om finansielle konti, der tilhører såkaldte amerikanske personer. En amerikansk person er blandt andet:

  • En amerikansk statsborger eller en person hjemmehørende i USA
  • Et interessentskab eller selskab oprettet i USA eller i henhold til amerikansk føderal eller delstatslig lovgivning

Ifølge amerikansk lovgivning er en person skattepligtig i USA, hvis personen er hjemmehørende i USA, eksempelvis på grund af bosætning.

Sådan påvirkes du som kunde hos os

Som kunde hos os vil du mærke FATCA-reglerne i form af tillægsspørgsmål, når du foretager forskellige bankhandlinger. Nye kunder skal for eksempel svare på, om de er amerikanske statsborgere eller skattepligtige i USA.

Hvis du er amerikansk statsborger, bedes du udfylde den amerikanske blanket W-9. Hvis du er født i USA, men ikke er bosat dér og heller ikke er amerikansk statsborger, så skal du i stedet udfylde blanketten W-8BEN. Den udfyldte blanket skal sendes til os sammen med en kopi af dit pas.

Oplysning om visse typer af virksomhedskunder

Reglerne kræver også, at vi identificerer og oplyser om konti, som tilhører ikke-amerikanske, ikke-finansielle virksomheder, der betegnes som passive. Det er virksomheder, hvor indtægten fra andet end driften udgør mere end 50 procent, og hvor aktiverne hovedsageligt er finansielle.

SKAT skal have oplysninger om en sådan virksomheds konto, hvis én eller flere amerikanske personer udøver kontrol over virksomheden. Formålet er at forhindre, at amerikanere, der har placeret finansielle aktiver hos en juridisk person, undgår at rapportere det.

Læs mere på IRS's website.external link, opens in new window

Bemærk: Hverken fysiske personer bosat i USA eller virksomheder registreret dér, kan blive kunder hos os. Det skyldes andre amerikanske regler end FATCA. Desværre kan vi heller ikke beholde nuværende kunder, der flytter til USA.

Lovens formål er at forhindre skatteunddragelse fra USA

Information om private kunders forbindelse til USA

Information om selskabers virksomhed og ejere

Reglerne gælder i Danmark fra og med den 1. juli 2014

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.