Spring til hovedindhold

Hvornår skal du sælge aktier?

Ofte er der meget fokus på køb af aktier, men muligheden for at sælge en aktie af den rigtige grund er mindst lige så vigtig – og netop den rigtige grund er nøgleordet i denne sammenhæng. Rent praktisk er det ikke svært at slippe af med sine aktier. Bare klik på knappen ”sælg”, og vælg derefter en pris, som nogen er villige til at købe dine aktier for.

Spørgsmålet, som mange investorer så stiller sig selv, er, om det er det rigtige tidspunkt at sælge. Her er nogle tips, der kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger, inden du sælger dine aktier.

De eneste tre grunde til at sælge aktier:

  • Du har brug for pengene til andet end aktieinvesteringer
  • Du ønsker at re-balancere dine investeringer, så den enkelte aktie ikke fylder for meget
  • Du tror ikke længere på den aktie, som du vil sælge

Den første grund

Er ret enkel og stærkt relateret til grunden til, at du engang købte aktierne. Du har muligvis haft et klart mål med din investering/opsparing, og nu er dagen kommet, hvor du vil realisere målet. Det kunne være at købe et hjem, tage ud til en pension, tage på en større rejse eller noget andet, som du har sparet op til.

Den anden grund

Kan skyldes, at du har haft en aktie der er steget meget siden dit køb. Derfor fylder den nu en meget stor andel af din investering, hvilket kan øge din samlede risiko. Du kan derfor vælge at sælge lidt ud af aktien, og derved få den til at fylde mindre af dit samlede depot.

Den tredje grund

At sælge aktien, når du ikke længere tror på den – kræver mere forklaring og en robust tilgang for at lykkes med.

Hvornår har en aktie nået dit kursmål?

Når du har lavet din analyse af en virksomhed og besluttet at købe aktier i denne, skal du også huske at tænke over kriterierne for et fremtidigt salg.

Et råd er, at når du køber en aktie, skal du altid have en målkurs, som svarer til det niveau, hvor du mener, at aktien er overvurderet. Du kan eksempelvis sætte målkursen til en 3-5 årig periode, og hvis du når hele eller en del af overskuddet før, sælger du ud og laver en ny analyse. Alternativt reviderer du denne målkurs.

Før du køber, skal du altså gerne have en idé om, hvornår det ikke længere er værd at eje aktien. Dette er dog sjældent så enkelt som et prisniveau. Da aktiekursen er en afspejling af det selskab, du har investeret i, er det mere relevant at se på virksomheden. Prøv at opbygge en idé om, hvornår virksomheden ikke længere bevæger sig i den rigtige retning, for så er det måske tid til at sælge.

Sælg efter en investeringsstrategi

Du kan også vælge at sælge, fordi det siger din strategi, at du bør gøre. For eksempel hvis du har valgt en aktieportefølje med 10 forskellige aktier jævnt fordelt. I det tilfælde bør du overveje at sælge hele eller en del af den aktie, som er steget i værdi og dermed udgør en for stor del af din portefølje. At balancere din risiko kan altså være en grund til at sælge.

Modargumentet for dette er: Aktier, der stiger, klarer sig godt – og det er dumt at sælge aktier, der klarer sig godt. Det er uden tvivl et rimeligt argument, men det er din investeringsstrategi, som skal afgøre det.

Hvis din strategi er at have en portefølje med en jævn fordeling, så skal du sælge, hvis din aktie bliver for stor. Hvis din strategi i stedet er at investere mere ujævnt – og du er villig til at have en højere risiko i porteføljen ved at lade en aktie vokse – så kan du beholde aktien.

Sælg ved klare advarselslys

Hvis den administrerende direktør eller revisoren pludselig fratræder det selskab, du ejer aktier i, eller hvis de offentliggør en rapport, bør du lytte til dette. Du skal være opmærksom på begivenheder, der sker pludseligt og føles umotiverede. Hvis du har aktier i et sådant selskab og har opnået et godt afkast, så kan dette være en mulighed for at sælge dele eller hele beholdningen i stedet for at vente og se, hvad der sker.

Hvis ledende stillinger såsom CEO eller CFO pludselig sælger store aktieposter inden en rapport – og uden at give en rimelig grund – kan dette også være et tilfælde, hvor du bør overveje at sælge.

Holder virksomheden det, de lover?

Før du købte aktien, har du beregnet og analyseret virksomhedens salgs- og overskudsprognoser. Følg op på disse, og se, om de er opfyldt. Hvis de mål, der er meddelt af virksomheden, ikke nås, bør du overveje at sælge.

Sælg, når kursen går ned?

Ved at studere historiske nøgletal kan du blive opdateret på en virksomheds normale, laveste og højeste vurdering. Hvis du bemærker store afvigelser, kan det være tid til at handle – og hvis du kender historien, vil du sandsynligvis have en god fornemmelse af, hvad der kommer.

Dette begynder dog at nærme sig, at man forsøger at time markedet, og det er generelt meget vanskeligt. Sørg for, at du har en god grund, som du kan argumentere for. Hvis det bare er en følelse, er det sandsynligvis ikke en god nok grund til at sælge.

Der er kraftige kursbevægelser på børsen. Er det tid til at sælge?

Lejlighedsvis er der stærke bevægelser på børsen. Det kan skyldes eksterne faktorer såsom finansiel krise, uro grundet krig eller risiko for en pandemi. Investorerne handler dog sjældent rationelt, når aktiemarkedet begynder at mærke virkningerne af en krise. Tippet er derfor at holde hovedet koldt.

Det er sjældent en god idé at købe eller sælge blindt, fordi alle andre gør det. Hold dig til din strategi, og prøv at se, hvad der sker på lang sigt.

Et sidste tip: Hvis du nogensinde føler dig usikker på en investering og ikke kan beslutte, om du vil beholde eller sælge – så sælg halvdelen eller en del af den.