Spring til hovedindhold

De bedste investeringsforeninger

Hvilke er de bedste investeringsforeninger?

Hvis du har brug for inspiration, når du skal finde investeringsforeninger, kan det være en idé at se, hvad andre investerer i. Din økonomi og dine investeringer er unikke for din situation, men det kan give mening at bruge andre investorer som inspirationskilde. Du kan ofte finde nogle i en lignende situation. På investeringsnetværket Shareville kan du se, hvilke investeringsforeninger der er populære blandt de 10 procent bedste investorer.

Morningstars vurdering

Du kan bruge Morningstars rating til at finde investeringsforeninger, som du gerne vil investere i. Morningstar vurderer investeringsforeninger på en skala fra 1-5, hvoraf fem er den bedste rating.

Det anvendte mål kaldes risikojusteret afkast og indebærer, at man undersøger, hvor god en investeringsforening historisk set har været i forhold til et stabilt stigende afkast uden store udsving.

Når det kommer til investering, defineres risiko i forhold til, hvor meget en investering svinger både op og ned. En investeringsforening med en konstant stigende kursudvikling får en højere vurdering.

På nordnet.dk kan du bruge vores investeringsforenings-screener. På den måde kan du let frasortere investeringsforeninger med for eksempel uetiske investeringer eller fremhæve investeringsforeninger med særlig lavt CO2-aftryk.