Login nødvendigt.For at benytte dig af vores screener skal du være logget ind.
Søg
Type
Populære valg
Lav CO₂
For at få denne mærkning skal investeringsforeningen have en lav CO₂-risikoværdi og have en begrænset eksponering mod fossile brændstoffer. For at dette mål skal kunne beregnes, skal mindst 67 procent af porteføljens beholdning være omfattet af Sustainalytics analyser. Beregningen af kuldioxidmålinger foretages kvartalsvis af Morningstar.

Type
Populære valg
Lav CO₂
For at få denne mærkning skal investeringsforeningen have en lav CO₂-risikoværdi og have en begrænset eksponering mod fossile brændstoffer. For at dette mål skal kunne beregnes, skal mindst 67 procent af porteføljens beholdning være omfattet af Sustainalytics analyser. Beregningen af kuldioxidmålinger foretages kvartalsvis af Morningstar.

Region/land
Kategori
Investeringsforening
Risiko
Udbytte-policy
Uønskede beholdninger

Uønskede beholdninger

Bortfiltrer investeringsforeninger, som investerer i selskaber i uønskede industrier.

Analysen udføres af Morningstar, som bygger deres data på ranking fra Sustainalytics. Sustainalytics vurderer, om et selskab er involveret i en bestemt industri baseret på virksomhedens omsætning, med nogle undtagelser.

Investeringsforeninger