Spring til hovedindhold

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening giver dig mulighed for at sprede din risiko over flere værdipapirer. Samtidig kan du slippe noget af ansvaret for at vælge de bedste aktier eller obligationer og derved bruge tiden på noget andet. Investeringsforeninger er børsnoteret og kan derfor handles på børsen på samme vis som en almindelig aktie eller ETF.

Investeringsforeninger findes i mange afskygninger. Vil du investere bredt i hele aktiemarkedet, kan du vælge en investeringsforening, der investerer i aktiemarkedet globalt.

Investerer du selv i enkeltaktier, men mangler aktier i nye markeder (emerging markets), kan du købe en investeringsforening, der investerer i nye markeder og derved lade en del af ansvaret være op til investeringsforeningen, da den vælger de specifikke aktier for dig. Investering i nye markeder vil give dig adgang til aktiemarkedet i eksempelvis Latinamerika og Asien.

Aktiv eller passiv investeringsforening?

Der har i flere år været meget debat i forhold til, om aktiv eller passiv investering er bedst. Det vil vi lade helt op til dig. Vi giver dig blot valget til selv at bestemme, hvad du vil investere i.

Ved aktiv investering skal det forstås således, at investeringsforeningen har et hold analytikere, der aktivt forsøger at slå det marked, de investerer i. En aktiv investeringsforening, der investerer i danske aktier, vil derfor gøre deres bedste analysearbejde for at slå det danske C25 indeks.

Passiv investering er, som ordet antyder, en passiv tilgang til investering. Her forsøger man ikke at slå aktiemarkedet, men blot at få det samme afkast som det indeks, der investeres i. En global passiv investeringsforening (indeksinvestering) vil derfor forsøge at få afkastet på det globale aktiemarked minus omkostninger.

Hvad skal du være opmærksom på?

Omkostninger: Der er stor forskel på omkostningerne i investeringsforeninger. Aktive investeringsforeninger er dyrere end passive, da de har højere omkostninger til selskabsanalyse. Til gengæld har de mulighed for at skabe et merafkast i forhold til indekset. Omkostningerne har altså betydning for dit afkast, og du bør sammenligne investeringsforeningerne ved ÅOP (Årlige omkostninger i procent).

Rating ved Morningstar: Investeringsforeninger, der har eksisteret i minimum tre år, får en stjernemarkering ved Morningstar fra et til fem stjerner, hvoraf fem er det bedste. De vurderes på historisk afkast i forhold til de investeringsforeninger, de sammenlignes med.

Risikomarkering: Investeringsforeninger placeres på en risikoskala fra 1 – 7. Et har den laveste risiko og vil typisk være kontanter. To og tre har lidt højere risiko og vil ofte være stats- og realkreditobligationer. Fire er typisk virksomhedsobligationer. Fem til syv vil ofte være investeringer i aktier, hvor der er højere risiko end obligationer. Det højeste niveau er syv, og vil være investeringsforeninger, der investerer i højrisiko aktier eller investerer med gearing.

Risiko måles på volatilitet (historisk udsving i aktiekursen). Jo højere udsving der er i aktiekursen op/ned, des højere vurderes risikoen og sandsynligheden for højere tab, når aktiemarkedet er negativt.

Invester automatisk via Månedsopsparing

Vil du gøre som mange andre, kan du sætte en automatisk månedlig investering op via Månedsopsparingen. Her udvælger du de investeringsforeninger, der passer til dig, og så bestemmer du selv, hvor stort et beløb der skal investeres for hver måned. Det beløb kan være fra 500 til 50.000 kroner. Du behøver altså ikke et stort beløb for at komme i gang med investering i investeringsforeninger.

Fordelen ved Månedsopsparingen er, at du ikke skal betale kurtage, og at der handles automatisk hver måned.

Hvor kan du finde mere inspiration?

Synes du, at det er uoverskueligt med de mange muligheder? Vi har gjort det nemt at finde den investeringsforening, der passer til dit behov. Du finder inspiration her.

Vil du gerne selv lede efter en spændende investeringsforening og tilpasse efter Morningstar-stjerner, risiko og omkostninger? Så find hele oversigten i vores screener, hvor du kan tilpasse din søgning efter forskellige kriterier. Hvis du ikke helt forstår, hvordan vores screener hænger sammen, så kan du se denne video, som gerne skulle hjælpe dig godt på vej.

Ud over ovenstående kan du vælge kun at se de investeringsforeninger, der har en markering som lav CO2-risikoværdi. Samtidig kan du fjerne uønskede beholdninger, så du frasorterer investeringsforeninger med værdipapirer, der direkte eller indirekte er investeret inden for eksempelvis palmeolie, tobak, våben eller dyreforsøg.