Spring til hovedindhold

Er du i tvivl om, hvordan dine investeringer bliver beskattet?

Det er altid godt at have styr på skattereglerne, så du ikke pludselig får en uventet overraskelse. Problemet er bare, at det ikke altid er nemt, når det gælder investering og beskatning. Hvornår er din aktiegevinst lagerbeskattet? Er en ETF kapitalindkomst eller aktieindkomst? Og hvordan betaler du i praksis skat af dine gevinster?

Hvem indberetter hvad?

 • Nordnet rapporterer
  alle køb og salg foretaget hos Nordnet, alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer, renteindtægter og -udgifter samt din beholdning af udenlandske værdipapirer pr. den 31. december.
 • Værdipapircentralen rapporterer
  din beholdning af danske værdipapirer pr. den 31. december samt alt udbytte af danske værdipapirer.
 • Du rapporterer selv
  hvor meget du har tjent eller tabt på finansielle kontrakter, herunder certifikater og lignende, aktier handlet på et ikke-reguleret markedsåsom fx First North, Spotlight, NGM og OTC, gevinst eller tab på valutaspekulation (hvis du står kontant på en valutakonti – bagatelgrænse på 2000 DKK i gevinst eller tab) samt gevinst eller tab på shorting af aktier.
 • Har du handlet aktier på ikke-regulerede markeder, er du selv ansvarlig for at registrere gevinst/tab i rubrik 67 på din årsopgørelse. Du finder oplysninger om beholdning og handler under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på www.skat.dk. Du kan ligeledes finde oplysninger om dine handler på nordnet.dk under ”Mine sider” og ”Transaktioner og notaer”.

I denne blog får du et overblik over nogle af de vigtigste regler og et par nyttige links, som kan være guld værd, når du skal have styr på skattereglerne.

Især mod årets udgang giver det god mening at skabe overblik over dine gevinster. Du kan se mere om skat og din årsopgørelse her samt vigtige punkter i forbindelse med årsskiftet, hvor du kan finde information om de oftest stillede spørgsmål og vigtige datoer.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du holde dig opdateret på de gældende skatteregler for investeringer. Du finder informationen her.

Forekommer der en selskabshændelse i den aktie, du ejer, såsom aktiesplit, spaltning eller kapitaludvidelse er det ikke altid, at Skattestyrelsens system automatisk beregner det korrekt.

Du kan finde Skattestyrelsens vejledning via nedenstående, hvoraf kontaktoplysninger til Skattestyrelsen fremgår.

Vejledning til indrapportering af danske selskabshændelser findes her.

Vejledning til indrapportering af udenlandske selskabshændelser findes her.

Overblik: Se kort, hvilke emner vi kommer omkring i dette indlæg

Hvis du investerer for frie midler, kommer vi omkring følgende:
– Aktieindkomst eller kapitalindkomst?
– Realitions- eller lagerbeskatning?
– Beskatningseksempler
– Udbytteskat
– Aktiesparekonto

Hvis du investerer for dine børn, kommer vi omkring følgende:
– Aktieindkomst
– Kapitalindkomst
– Eksempel på investering for børn

Hvis du investerer via din pension:
– PAL-skat

Investerer du for frie midler?

Aktieindkomst eller kapitalindkomst?

Investerer du i aktier, vil dit afkast blive beskattet som aktieindkomst.

Handler du investeringsforeninger eller ETF’er, kan dit afkast blive beskattet som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Aktieindkomsten er 27/42 procent afhængig af størrelsen på din årlige gevinst.

For 2022 gælder følgende (2021-tal i parentes):

 • 27 procent i skat af de første 57.200 (56.500) kroner i aktieindkomst
 • 42 procent i skat af aktieindkomst ud over de 57.200 (56.500) kroner

Du kan altid holde dig opdateret på gældende satser direkte hos Skattestyrelsen her.

Aktier og investeringsforeninger, der er aktiebaserede og betaler udbytte, beskattes som aktieindkomst. Udbytte fra aktier og disse investeringsforeninger vil ligeledes blive medregnet i aktieindkomsten.

Er du i tvivl om, hvorvidt en investeringsforening betaler udbytte, kan du finde informationen under detaljer på nordnet.dk på siden for den pågældende investeringsforening. Heraf fremgår det. om den er distribuerende (betaler udbytte) eller akkumulerende (betaler ikke udbytte).

ETF’er og investeringsforeninger og udenlandske fonde, som ikke betaler udbytte (akkumulerende), kan beskattes som aktieindkomst, hvis de fremgår af Skattestyrelsens positivliste, som du kan finde her.

Kapitalindkomst forekommer typisk ved investering i investeringsforeninger baseret på obligationer, akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er med undtagelse af de ETF’er og akkumulerende investeringsforeninger – og -fonde, der fremgår af Skattestyrelsens positivliste.

Beskatningsprocenten for kapitalindkomst afhænger af din øvrige kapitalindkomst heriblandt renteindtægter og udgifter. Skatteloftet for kapitalindkomst er 42 procent, hvilket er det samme som for aktieindkomst.

Hvordan er det med beskatning som realisation eller lagerbeskatning?

Realisationsbeskatning er typisk gældende for aktier og udbyttebetalende investeringsforeninger.
Her bliver afkastet altså først beskattet, når du sælger dine værdipapirer, og når du modtager udbytte. Skatten af gevinsterne beregnes og betales som en del af din samlede årsopgørelse, og der trækkes derfor ikke nogen skat ved salg hos Nordnet, da det er Skattestyrelsen, som opgør dine gevinster.

Eksempel: Handel med aktier og relationsbeskatning

Du har købt Novo Nordisk ved tre handler:
• 100 stk. til kurs 250 = 25.000 kr.
• 50 skt. til kurs 425 = 21.500 kr.
150 stk. til kurs 410 = 61.500 kr.

Du vælger nu at sælge 100 stk. til kurs 450. Hvordan bliver afkastet beskattet?

Først udregner Skattestyrelsen din gennemsnitlige anskaffelseskurs lig med samlet anskaffelsessum / antal styk: Købspris pr. aktie: 107.750 kr. / 300 stk. = 359,16 kr. pr. aktie
Herefter beregner du din gevinst. Det vil sige forskellen mellem salgskursen for antal solgte aktier og købskursen for antal solgte aktier: (100 stk * 450 kr.) – (100 stk. * 359,16 kr.) = 9.084 kr. i gevinst.

Udbytter beskattes forskelligt afhængigt af, hvilket land din aktie eller investeringsforening er noteret i. Ved danske aktier tilbageholdes 27% i skat, inden dit udbytte tilbagebetales til din konto.
*Har du købt aktier før 31.12.2005, kan der være gældende regler om skattefrie aktier, der derfor ikke indgår i gennemsnitsmetoden. Læs mere her.

Lagerbeskatning betyder, at en eventuel værdistigning beskattes i forbindelse med årsskiftet, uanset om du har realiseret din gevinst eller ej. Det gælder eksempelvis akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er. Både kapitalgevinst beskattede værdipapirer og i nogle tilfælde aktieindkomstbeskattede værdipapirer kan være lagerbeskattede.

Derudover er der særskilte regler for pension, hvor dine investeringer altid lagerbeskattes med 15,3 procent årligt i pensionsafkastskat (den såkaldte PAL-skat).

Eksempel: Handel med ETF’er

ETF’er beskattes altid efter lagerbeskatning. Du skal derfor finde ud af, om den ETF, du har valgt, beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Det kan du via Skattestyrelsen her.

Du har købt ETF’en Globale Aktier:
• 1000 skt. til kurs 100 = 100.000 kr.

Du har købt den 1. marts 2021, og du forventer at beholde din investering i nogle år.
Frem mod den 31. december 2021 er kursen steget til 110 kr.

Selvom du ikke har solgt, vil afkastet blive beskattet af forskellen fra begyndelsen af året (eller ved køb) og frem til årsskiftet, da den er lagerbeskattet. Dine værdipapirer er nu 110.000 kr. værd, og du vil derfor skulle betale skat af 10.000 kr.

Står din valgte ETF på Skattestyrelsens positivliste, vil din gevinst blive beskattet som aktieindkomst.

Er din ETF i et år faldet i værdi, vil du tilsvarende kunne modregne det i din kapitalindkomst eller aktieindkomst afhængigt af, om din ETF fremgår af Skattestyrelsens liste.

Udbytteskat

Modtager du udbytter fra danske eller udenlandske virksomheder, skal du være opmærksom på, at beskatningen af disse kan være forskellig. I visse tilfælde kan du søge om refusion af for meget betalt udbytteskat.

Udbytter fra danske værdipapirer beskattes i henhold til almindelig aktieindkomst ved modtagelse. Her bliver der tilbageholdt 27% af beløbet til Skattestyrelsen.

Udenlandske udbytter beskattes i henhold til skattesatsen i det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende. Hvis der foreligger en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land, bør udbyttet som udgangspunkt beskattes med 15%. Den resterende beskatning vil foregå ved den danske skattemyndighed.

Nordnet har en refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada som gør, at vi automatisk tilbageholder denne skat*. I de øvrige lande kan det være nødvendigt at bede om refusion af udbytter. Dette skal du selv gøre som investor, og kan kontakte Skattestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

*I visse tilfælde vil beskatningen, på trods af refusionsaftalen, blive beskattet med mere end 15%. Det er en beslutning det pågældende selskab har taget, og Nordnet kan ikke hjælpe med en aftale om yderligere refusion i de situationer.

Nordnet tilbyder ikke skattereduktion for amerikanske og canadiske værdipapirer, hvis du er skattepligtig i et land uden for vores forretningslande.

Aktiesparekonto

Når du har åbnet en aktiesparekonto, kan du investere op til 103.500 kroner (2022) til en fordelagtig beskatning på kun 17 % af afkastet. Skatten er altså lavere end ved beskatning af aktier på et almindeligt depot for frie midler. Beskatningen sker efter lagerprincippet, hvilket vil sige, at du bliver beskattet af både realiserede og urealiserede gevinster og tab, renter, udbytter og lignende.

Hvis du skal betale skat for kalenderåret, bliver det afregnet fra din aktiesparekonto den 15. januar året efter. For kalenderåret 2021 blev skatten dog trukket den 15. februar 2022.

Du kan altid udbetale penge fra din aktiesparekonto til dit almindelige aktiedepot. Herfra kan du udbetale til dine forhåndsgodkendte konti i andre banker. Hvis du har haft et positivt afkast på dine investeringer, vil der dog blive reserveret et beløb til dækning af skat, der trækkes fra din konto ved årets afslutning.

Du kan se din foreløbige skat til betaling under “Interne Overførsler”. Her vælger du din Aktiesparekonto i “fra”-feltet, hvorefter du kan klikke på spørgsmålstegnet ved siden af “Tilgængelig for overførsel”. Herefter kan du se “Foreløbig afkastskat i år” via panelvinduet i højre side.

Du skal ikke selv indberette til Skattestyrelsen ifm. din aktiesparekonto, da vi i Nordnet står for al indberetningen.

Hvordan fungerer udbytteskat på en aktiesparekonto?

På aktiesparekontoen tilbageholdes der ikke udbytteskat fra danske selskaber. Udbytte er en del af dit afkast, og din udbytteskat fra danske selskaber bliver indregnet som en del af din samlede afkastskat, når året er omme.

Ved udenlandske selskaber tilbageholdes 15% af dine eventuelle årlige udbytter til betaling af udbytteskat. Nordnet har en refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada som gør, at du ikke skal tilbagesøge udbytteskat for de nævnte lande, forudsat at aktien er handlet på det lokale marked. Det lokale marked betyder, at aktien handles på samme marked, som firmaet har sit skattemæssige hjemsted.

Nordnet kan ikke hjælpe med rettelser eller tilbagebetaling, hvis du har betalt for meget udbytteskat. Dette kan f.eks. blive tilfældet ved investeringer i tyske og norske aktier.

Læs meget mere om Nordnets aktiesparekonto her.

Investerer du for dine børn?

Du kan læse mere om depot til mindreårige her. Det kan være interessant for dig, hvis du har oprettet et depot til dine børn og investerer herfra i både aktier, investeringsforeninger og ETF’er.

Børn og investering

Gevinster ved børns investeringer beskattes forskelligt afhængig af, om det er aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Aktieindkomst

Børn under 18 år bliver beskattet på samme måde som voksne, når det gælder aktieindkomst.

Beskatning af udbytterne afhænger af, om værdipapirerne eller midlerne til køb af disse er givet som gave fra forældrene, eller om de er barnets egne.

 • Er det barnets egen opsparing eller gave fra for eksempel bedsteforældre, vil barnet selv blive beskattet ved udbytter.
 • Er investeringerne eller midlerne en gave fra forældre, er det som udgangspunkt forældrene, der beskattes af udbytterne, og barnet der beskattes af kursgevinster.

Kapitalindkomst

Børn under 18 år, der ikke har benyttet deres frikort fuldt ud, kan medregne kapitalindkomst i frikortet og derved spare skatten af deres investeringer.

Derfor kan der være en fordel ved kapitalindkomst for børn under 18 år.

Kontakt Skattestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette gælder for dit barns investeringer.

Eksempel på investering for børn

Køb af aktier

Dit barn investerer i Novo Nordisk, og pengene er en gave fra forældrene. Ved salg bliver han/hun beskattet efter almindelig aktieindkomst på samme måde som eksemplet længere oppe i artiklen. Novo Nordisk udbetaler typisk udbytter en gang årligt. Når udbytterne udbetales til barnets konto, tilbageholdes 27% udbytteskat til Skattestyrelsen, og det resterende udbetales til kontoen.

Da aktierne er købt med penge givet som penge fra forældre, vil forældrene i princippet betale de 27% i udbytteskat. Dette er noget, I som forældre selv skal indberette til Skattestyrelsen. Er du i tvivl om, hvorvidt det er registreret korrekt, eller hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Køb af akkumulerende investeringsforeninger eller ETF

Køber du en akkumulerende investeringsforening (som ikke betaler udbytte) eller ETF, der beskattes som kapitalindkomst til dit barn, vil barnet blive beskattet hvert år af værdistigningen. På samme måde som eksemplet ved handel med ETF’er. Da akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er (der ikke fremgår af Skattestyrelsens positivliste, og derved beskattes som aktieindkomst) bliver beskattet som kapitalindkomst, kan barnet benytte sit frikort.

Er frikortet ikke allerede fuldt udnyttet, kan barnet få en skattefri gevinst af sine investeringer. Det kan være yderst fordelagtigt fremfor 27% eller 42% i beskatning, som der skal betales af aktiegevinster.

Investerer du via pension?

Investerer du via din pension, beskattes du automatisk hvert år med pensionsafkastskatten (PAL-skat) i form af lagerbeskatning, uanset hvad du har investeret i. Dit afkast i det pågældende år beskattes med 15,3 % af pensionsdepotets værdistigning. PAL-skatten opgøres af Nordnet og trækkes automatisk fra dit depot. Herved er beskatningen af afkast fra pensionsordninger typisk simplere end i frie midler.

Har du et år, eller fra tidligere år, negativ PAL-skat, kan denne modregnes i fremtidige års positive PAL-skat værdier.

PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimoværdi (31. december) fra primoværdien (1. januar).

 • Primoværdien beregnes ved at tage ordningens værdi pr. 1. januar fratrukket det tidligere års betalte PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører det foregående år
 • Ultimoværdien beregnes ved at tage ordningens værdi pr. 31. december og fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen imellem de to værdier og fratrækkes eventuelle tidligere års negative PAL-skat, samt den eventuelt betalte udbytteskat for udenlandske værdipapirer – maksimum 15%.

Modtager du udbytter fra udenlandske værdipapirer, hvor der er betalt mere end de 15% i udbytteskat, er det via en pensionsordning ikke muligt at anmode om udbytterefusion.

Anm.: Ovenstående er ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktier eller andre værdipapirer. Historiske afkast og eksempler på afkast er ikke lig med fremtidige afkast.

Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Artiklen/blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse og er ikke tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg.

Nordnet yder ikke skatterådgivning, og dette skal alene ses som vejledning. Det er op til dig som investor at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Nordnet kan ikke holdes ansvarlig for investeringer som følge af handler ud fra ovenstående information. Er du i tvivl og har spørgsmål, skal du kontakte Skattestyrelsen eller en revisor.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
27 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Peter Kraufeldt
Peter Kraufeldt
2022-03-11 16:04

Rigtig god artikel som giver et godt overblik.

Erlinger
Erlinger
2022-03-11 19:26

Men der mangler en væsentlig oplysning.
Det er de der ETF’ere, som er lagerbeskattede.
Og lad os benytte det nævnte eksempel med ETF’en Globale Aktier.
Her er gevinsten på 10000 kr. som der skal betales skat af, men hvad er procentsatsen??
Hvis det er enten 27 eller 42 procent, så kan det jo slet ikke svare sig at investere i disse ETF’ere.

Anders Mølbak
Anders Mølbak
2022-03-14 17:23

Har købt og solgt en del i unoteret aktier, findes der en nem måde at opgøre det på?Pft.

Bo
Bo
2022-03-14 22:29

bliver man beskattet 2 gange ved lagerbeskatning, altså først ved årsskiftet lagerbeskatning og så igen ved ved salg, realisation? Kan ikke finde noget på det.

Erlinger
Erlinger
2022-03-15 12:05

Nu har jeg også hidtil set med milde øjne på lagerbeskatningen. Men efter at jeg her har fået oplyst, at der gælder de samme procentsatser som ved realisationsbeskatning, må jeg herefter konkludere at lagerbeskatning er en meget hård beskatning. Og mon ikke de fleste herinde investerer med en relativ lang tidshorisont. Derfor har jeg fundet Excel-arket frem igen. Jeg vil prøve på at regne ud, om en realisationsbeskatning på 42 % er bedre for mig, end en lagerbeskatning på 27 %. Her har jeg fundet frem til, at hvis jeg har et årligt afkast på 10 %, så står mere… Læs mere

Lisbeth Kromann
Lisbeth Kromann
2022-03-16 09:30

Jeg har først for nylig (sept 2021) købt mine første aktier.
på min årsopgørelse kan jeg se at I har indberettet nogle beløb, og for de udbytter jeg har fået udbetalt i 2022, har I tilbageholdt skatten, og disse regner jeg med bliver indberettet for 2022 – eller hvad?
er der noget jeg selv skal indberette på min årsopgørelse for 2021, eller ef det gjort med det I har sendt?
mvh Lisbeth

Jesper Thygesen
Jesper Thygesen
2022-03-18 20:41

Jeg undrer mig lidt efter at have kigget årsopgørelsen igennem..
Særligt rubrik 61, der dækker udbytteskat på indenlandske aktier.
Jeg er med på udenlandske aktier dobbeltbeskattes.
Men indenlandske som f.eks. Carlsberg og Royal Unibrew figurer under rubrik 61 på årsopgørelsen, og dette selvom 27% udbytteskat allerede trækkes af Nordnet, idet udbyttet udbetales.
Først betaler jeg 27% til Nordnet, og lige 27% mere via årsopgørelsen…

Hvorfor dobbeltsbeskattes danske aktier ?

Jesper Thygesen
Jesper Thygesen
Svar til  Frederik Vest, Nordnet
2022-04-15 16:47

Mange tak for svaret 🙂
Jeg fik øje på, at skatten på udbytter for indenlandske aktier indgår under beregning af forskudsskatten under teksten “Indeholdt udbytteskat”.

Erlinger
Erlinger
2022-03-24 11:07

Men jeg kunne også godt tænke mig, at vide, hvorledes udenlandske aktier bliver beskattet i et lagerbeskattet depot.
Det er især, hvad der sker med udbyttet, for her bliver der jo normalt trukket udenlandsk udbytteskat når udbyttet bliver tilgængeligt på depotet.
Altså først trækker udlandet ca 15 % i udbytteskat af udbyttet. Og dernæst trækkes der lagerbeskatning af det resterende udbytte her i landet.
Bliver udenlandske aktier således ikke doppeltbeskattet??

Jens Helmark
Jens Helmark
2022-03-24 18:02

I et norsk rederi Hunter udbetales i januar 21 et beløp paa dkk 43368. Jeg opfatter dette beløb som nedsættelse
af aktiekapitalen i selskabet, idet 2 skibe af 5 skibe er solgt. Nordnet har noteret dette beløb som udbytte, men der er ikke trukket skat. Jeg mener at beløbet i rubrik 63 paa aarsopgørelsen skal reduceres med dkk 43368. Skat. dk mener
nej. Hvem har ret ?
Venlig hilsen

Holger Hautopp
Holger Hautopp
2022-03-27 11:53

Hej Frederik
Kan man søge om at få for “meget” betalt Pal-skat retur, når en Kapitalpension er færdig udbetalt efter 10 år. Jeg har betalt en del Pal skat, men de sidste år er værdien af mine aktier blevet en del mindre.
Mvh

Kasper Almholt
Kasper Almholt
2022-04-05 22:37

Hej Frederik,
Tak for en god artikel. Kan det passe at man ikke kan se sine gevinster og betalte skatter fra en Aktiesparekonto(ASK) på sin årsopgørelse. Jeg er med på at Nordnet automatisk har betalt 17% i skat af mine gevinster fra ASK. Og jeg har overført et tilsvarende beløb til min ASK ca. 15. februar for at dække hullet. Men burde det ikke være synligt på årsopgørelsen også. Gevinster fra 2021 tæller måske først med på årsopgørelsen i 2022 ?
Kasper

Rabi
Rabi
2022-04-09 06:59

Hej Fredrik og tak for et godt indlæg. Er det rigtigt forstået at jeg ud fra min alm. aktieindkomst ved salg selv skal beregne skatten af gevinst også indbetale til skat ? Fx jeg har et afkast på Teslaaktien på 30.000 kr. hvis jeg sælger i dag. Skal jeg når jeg har solgt så selv trække 27% fra de 30.000 kr. også indbetale til skat ? Mvh Rabi