Spring til hovedindhold

Er du i tvivl om, hvordan dine investeringer bliver beskattet?

Det er altid godt at have styr på skattereglerne, så du ikke pludselig får en uventet overraskelse. Problemet er bare, at det ikke altid er nemt, når det gælder investering og beskatning. Hvornår er din aktiegevinst lagerbeskattet? Er en ETF kapitalindkomst eller aktieindkomst? Og hvordan betaler du i praksis skat af dine gevinster?

Her får du et overblik over nogle af de vigtigste regler og et par nyttige links, som kan være guld værd, når du skal have styr på skattereglerne.

Især mod årets udgang giver det god mening at skabe overblik over dine gevinster. Du kan via nedenstående links se mere om skat og din årsopgørelse samt vigtige punkter i forbindelse med årsskiftet, hvor du kan finde information om de oftest stillede spørgsmål og vigtige datoer.

Årsopgørelse og årsskiftet

På SKAT’s hjemmeside kan du holde dig opdateret på de gældende skatteregler for investeringer. Du finder informationen her.

Forekommer der en selskabshændelse i den aktie, du ejer, såsom aktiesplit, spaltning eller kapitaludvidelse er det ikke altid, at SKATS’s system automatisk beregner det korrekt.

Du kan finde SKAT’s vejledning via nedenstående, hvoraf kontaktoplysninger til SKAT fremgår.

Vejledning til indrapportering af danske selskabshændelser findes her.

Vejledning til indrapportering af udenlandske selskabshændelser findes her.

Investerer du for frie midler?

Aktieindkomst eller kapitalindkomst?

Investerer du i aktier vil dit afkast blive beskattet som aktieindkomst.

Handler du investeringsforeninger eller ETF’er, kan dit afkast blive beskattet som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Aktieindkomsten er 27/42 procent afhængig af størrelsen på din årlige gevinst.

For 2021 gælder følgende:

  • 27 procent i skat af de første 56.500 kroner i aktieindkomst
  • 42 procent i skat af aktieindkomst ud over de 56.500 kroner

Du kan altid holde dig opdateret på gældende satser direkte hos skat her.

Aktier og investeringsforeninger, der er aktiebaserede og betaler udbytte, beskattes som aktieindkomst. Udbytte fra aktier og disse investeringsforeninger vil ligeledes blive medregnet i aktieindkomsten.

Er du i tvivl om hvorvidt en investeringsforening betaler udbytte, kan du finde informationen under detaljer på nordnet.dk på siden for den pågældende investeringsforening. Heraf fremgår det. om den er distribuerende (betaler udbytte) eller akkumulerende (betaler ikke udbytte).

ETF’er og investeringsforeninger og udenlandske fonde, som ikke betaler udbytte (akkumulerende), kan beskattes som aktieindkomst, hvis de fremgår af SKAT’s positivliste, som du kan finde her.

Kapitalindkomst forekommer typisk ved investering i investeringsforeninger baseret på obligationer, akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er med undtagelse af de ETF’er og akkumulerende investeringsforeninger – og -fonde, der fremgår af SKAT’s positivliste.

Beskatningsprocenten for kapitalindkomst afhænger af din øvrige kapitalindkomst heriblandt renteindtægter og udgifter. Skatteloftet for kapitalindkomst er 42 procent, hvilket er det samme som for aktieindkomst.

Hvordan er det med beskatning som realisation eller lagerbeskatning?

Realisationsbeskatning er typisk gældende for aktier og udbyttebetalende investeringsforeninger.
Her bliver afkastet altså først beskattet, når du sælger dine værdipapirer og når du modtager udbytte. Skatten af gevinsterne beregnes og betales som en del af din samlede årsopgørelse, og der trækkes derfor ikke nogen skat ved salg hos Nordnet, da det er SKAT, som opgør dine gevinster.

*Har du købt aktier før 31.12.2005, kan der være gældende regler om skattefrie aktier, der derfor ikke indgår i gennemsnitsmetoden. Læs mere her.

Lagerbeskatning betyder, at en eventuel værdistigning beskattes løbende i forbindelse med årsskiftet, uanset om du har realiseret din gevinst eller ej. Det gælder eksempelvis akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er. Både kapitalgevinst beskattede værdipapirer og i nogle tilfælde aktieindkomstbeskattede værdipapirer kan være lagerbeskattede.

Derudover er der særskilte regler for pension, hvor dine investeringer altid lagerbeskattes med 15,3 procent årligt i pensionsafkastskat (den såkaldte PAL-skat).

Udbytteskat

Modtager du udbytter fra danske eller udenlandske virksomheder, skal du være opmærksom på, at beskatningen af disse kan være forskellig. I visse tilfælde kan du søge om refusion af for meget betalt udbytteskat.

Udbytter fra danske værdipapirer beskattes i henhold til almindelig aktieindkomst ved modtagelse. Her bliver der tilbageholdt 27% af beløbet til Skat.

Udenlandske udbytter beskattes i henhold til skattesatsen i det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende. Hvis der foreligger en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land, bør udbyttet som udgangspunkt beskattes med 15%. Den resterende beskatning vil foregå ved den danske skattemyndighed.

Nordnet har en refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada som gør, at vi automatisk tilbageholder denne skat*. I de øvrige lande kan det være nødvendigt at bede om refusion af udbytter. Dette skal du selv gøre som investor, og kan kontakte SKAT, hvis du har spørgsmål.

*I visse tilfælde vil beskatningen, på trods af refusionsaftalen, blive beskattet med mere end 15%. Det er en beslutning det pågældende selskab har taget, og Nordnet kan ikke hjælpe med en aftale om yderligere refusion i de situationer.

Nordnet tilbyder ikke skattereduktion for amerikanske og canadiske værdipapirer, hvis du er skattepligtig i et land uden for vores forretningslande.

Investerer du for dine børn?

Du kan læse mere om depot til mindreårige her. Det kan være interessant for dig, hvis du har oprettet et depot til dine børn og investerer herfra i både aktier, investeringsforeninger og ETF’er.

Børn og investering

Gevinster ved børns investeringer beskattes forskelligt afhængig af, om det er aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Aktieindkomst

Børn under 18 år bliver beskattet på samme måde som voksne, når det gælder aktieindkomst.

Beskatning af udbytterne afhænger af, om værdipapirerne eller midlerne til køb af disse er givet som gave fra forældrene, eller om de er barnets egne.

  • Er det barnets egen opsparing eller gave fra for eksempel bedsteforældre, vil barnet selv blive beskattet ved udbytter.
  • Er investeringerne eller midlerne en gave fra forældre, er det forældrene, der beskattes af udbytterne, og barnet der beskattes af kursgevinster.

Kapitalindkomst

Børn under 18 år, der ikke har benyttet deres frikort fuldt ud, kan medregne kapitalindkomst i frikortet og derved spare skatten af deres investeringer.

Derfor kan der være en fordel ved kapitalindkomst for børn under 18 år.

Investerer du via pension?

Investerer du via din pension, beskattes du automatisk hvert år med pensionsafkastskatten (PAL-skat) i form af lagerbeskatning, uanset hvad du har investeret i. Dit afkast i det pågældende år beskattes med 15,3 % af pensionsdepotets værdistigning. PAL-skatten opgøres af Nordnet og trækkes automatisk fra dit depot. Herved er beskatningen af afkast fra pensionsordninger typisk simplere end i frie midler.

Har du et år, eller fra tidligere år, negativ PAL-skat, kan denne modregnes i fremtidige års positive PAL-skat værdier.

PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimo værdi (31. december) fra primo værdien (per 1. januar).

  • Primo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 1. januar fratrukket det tidligere års betalte PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører det foregående år
  • Ultimo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 31. december og fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen imellem de to værdier og fratrækkes eventuelle tidligere års negative PAL-skat, samt den eventuelt betalte udbytteskat for udenlandske værdipapirer – maksimum 15%.

Modtager du udbytter fra udenlandske værdipapirer, hvor der er betalt mere end de 15% i udbytteskat, er det via en pensionsordning ikke muligt at anmode om udbytterefusion.

Anm: Ovenstående er ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktier eller andre værdipapirer. Historiske afkast og eksempler på afkast er ikke lig med fremtidige afkast.

Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Artiklen/blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse og er ikke tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg.

Nordnet yder ikke skatterådgivning, og dette skal alene ses som vejledning. Det er op til dig som investor at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Nordnet kan ikke holdes ansvarlig for investeringer som følge af handler ud fra ovenstående information. Er du i tvivl og har spørgsmål, skal du kontakte SKAT eller revisor.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
60 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Erling Brodersen
Erling Brodersen
2020-12-11 11:22

Det er rigtig godt at Nordnet nu – i modsætning til de fleste andre banker – så småt er ved at overvinde sin angst for at give reelle oplysninger om beskatning af værdipapirer. Kun gennem den bredest mulige oplysning kan man håbe på at at få en ændring af den urimelige – og helt urimeligt komplicerede – beskatning af danskernes opsparing.

Nordnet
Nordnet
Svar til  Erling Brodersen
2020-12-14 08:51

Hej Erling,
Vi er glade for at bloggen er brugbar 🙂

Birger Sletterhage
Birger Sletterhage
2020-12-11 18:04

findes der hegnsbeskatning,dobbelbeskatning evt. hvilke lande ??

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  Birger Sletterhage
2020-12-14 09:48

Hej Birger,

Nordnet har ikke en liste over de lande, der vil jeg anbefale at du kontakter Skat.

SKM og Skat har en oversigt over lande med dobbeltbeskatningsoversenskomst.
Dobbeltbeskatningsoverenskomster | Skatteministeriet (skm.dk)
Skat.dk: C.F.9.2 Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler

Med venlig hilsen
Frederik, Nordnet

B Kyed
B Kyed
2020-12-13 10:21

Godt indlæg. Er det muligt at få mere at vide om hvilke selskaber der er tale om her. Ville være super med en liste

*I visse tilfælde vil beskatningen, på trods af refusionsaftalen, blive beskattet med mere end 15%. Det er en beslutning det pågældende selskab har taget, og Nordnet kan ikke hjælpe med en aftale om yderligere refusion i de situationer.

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  B Kyed
2020-12-14 09:50

Hej,

Det er vi glade for at høre.

Nordnet har desværre ikke en liste. Vi har blot set eksempler på, at der er enkelte selskaber hvor der beskattes med mere end 15%. I sådan et tilfælde vil vi anbefale at I kontakter Skat ved spørgsmål.

Med venlig hilsen
Frederik, Nordnet

L Nielsen
L Nielsen
Svar til  Frederik Vest, Nordnet
2021-04-03 23:21

I kan ikke sige, hvilke selskaber, det drejer sig om? Er det nogle af selskaberne i fx S&P-500-indekset (USA)? Hvordan ved man, om der evt. er tilbageholdt mere end 15% skat? Kan det ses via jeres årsopgørelse eller via transaktionsopgørelsen på Nordnet? Hvis ikke, er det så oplysninger som SKAT har?

På forhånd tak for svar.

Mvh.

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  L Nielsen
2021-04-13 16:26

Hej.

Nej, vi kan ikke sige hvilke selskaber det drejer sig om. Nordnet har ikke en oversigt over selskaberne. Vi har ikke kendskab til at det drejer sig om nogle af selskaberne i fx S&P500. Men som nævnt har vi ikke en liste over selskaberne.

Vi vil blot gøre opmærksomme på, at der i enkelte tilfælde kan være en højere beskatning. Det er i få tilfælde, hvor der beskattes med eksempelvis 37% i stedet for 15%.

Du kan se det under transaktioner, her fremgår udbyttet og udbytteskatten. Skat har ligeledes oplysninger om udbytteskat.

Med venlig hilsen
Frederik Vest, Nordnet

Yama
Yama
2021-01-17 09:31

Hvordan bliver egentlig en “day trader” beskattet? Hvis jeg sælger en aktie til en højere pris og køber den igen når den falder samme dag eller uge, bliver denne forskel beskattet eller er det først når jeg trækker pengene på min almindelig konto?

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  Yama
2021-01-19 14:25

Hej Yama,

Du vil blive beskattet i forbindelse med din årsopgørelse. Her samler Skat alle handler og beregner din samlede gevinst eller tab.

Beskatningen trækkes ikke løbende ved hver handel.

Med venlig hilsen
Frederik, Nordnet

Martin
Martin
2021-01-20 15:29

Jeg har lavet ordre i tre forskellige Nordnet Indeksfonde(Dansk,Global,Nye Markeder)og oprettet månedsopsparing.Jeg synes jeg læse de er Lagerbeskattet. Skat sørger for jeg betaler skat af min kursgevinst – ved hjælp af de oplysninger i giver. Ved tab modregner Skat så også automatisk i min skat?Jeg er klar over jeg har ansvaret for at chekke om skat gør det korrekt.

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  Martin
2021-01-21 15:47

Hej Martin,
Nordnet indeksfond Danmark beskattes ved realisering. De øvrige internationale fonde beskattes som du skriver ved lagerbeskatning. Ja, Skat bør medregne både gevinst og tab, og derved beregne din Skat korrekt. God idé at dobbeltjekke om alt er registreret korrekt på din årsopgørelse.

Du kan læse mere i FAQ’en herunder, hvis du har spørgsmål til Norndet indeksfonde:
Nordnet Indeksfonde – Nordnet

Med venlig hilsen
Frederik Vest, Nordnet

Jens Christian
Jens Christian
Svar til  Frederik Vest, Nordnet
2021-02-10 16:54

Frederik, hvordan er det nærmere det kan lade sig gøre, at Nordnet Indeksfond er realisationsbeskattet, når det er en akkumulerende fond? Jeg har læst jeres FAQ, men jeg synes den er meget overfladisk. Hvor finder jeg mere dybdegående information om fonden?

På forhånd tak.

Jens Christian
Jens Christian
Svar til  Jens Christian
2021-02-10 16:56

Det er selvfølgelig Nordnet Indeksfond Danmark jeg spørger om her 🙂

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  Jens Christian
2021-02-24 15:40

Hej Jens Christian,

Du kan læse mere om beskatningen af Nordnet indeksfond Danmark her:
Nordnet Indeksfond Danmark = Aktieindkomstbeskatning til lave omkostninger – Nordnet

Med venlig hilsen
Frederik Vest, Nordnet

AKE
AKE
2021-01-30 02:48

Det gav ikke meget svar. Hvordan fungerer det med SKAT af amerikanske aktier? Har solgt for 156.000 – er det så 42% jeg skal betale, eller 42% +15%? trækker jeg de 15% fra? Kan ikke finde noget info om det her.

Ole
Ole
Svar til  AKE
2021-01-30 16:32

Det er kun dit overskud ved handlen du skal beskattes af.
De første ca 56500 beskattes 27% evt ægtefælle 56500 kan indgå så totalen hæves til 113000
derefter 42%
Evt Google ( skat ved investering i udenlandske aktier BDO )

Brian
Brian
Svar til  Ole
2021-02-24 10:46

Jeg har købt Tesla aktier og kan ikke finde ud at om jeg bliver beskattet hver år, eller kun når de bliver solgt?

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  Brian
2021-02-24 15:35

Hej Brian,
Ved almindelige aktier, herunder Tesla, bliver du beskattet ved et salg. Her bliver du beskattet af gevinsten – altså forskellen mellem din salg-og købskurs.

Med venlig hilsen
Frederik Vest, Nordnet

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  AKE
2021-02-24 15:38

Hej AKE,

Som Ole har svaret, så beskattes du kun af gevinsten. Din gevinst på de amerikanske aktier vil indgå sammen med dine øvrige gevinster og tab.

Er du i tvivl, kan du finde telefonnummer til Skats linje for værdipapirer her:
Skat.dk: Når du køber og sælger aktier og værdipapirer

Med venlig hilsen
Frederik Vest, Nordnet

t_anja2001@hotmail.com
t_anja2001@hotmail.com
2021-03-04 17:24

Ååh jeg er så dum til det her. Er helt nybegynder og er meget i tvivl ift. indberætning hos SKAT.
Jeg har lavet en opsparing og har investeret i ETF´er. 1000 kr måned (ja jeg starter ud med et lille beløb indtil jeg føler mig mere sikker)

iShares Core MSCI World UCITS ETF
85 %

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
15 %

Er der noget jeg skal indberette til SKAT?

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  t_anja2001@hotmail.com
2021-03-08 10:54

Hej,

Nordnet sørger for at indberette dine handler og din beholdning til Skat. Du skal derfor som udgangspunkt ikke selv indberette noget. Skat beregner dine gevinster, ud fra de oplysninger vi har sendt til Skat. Det er altid en god idé selv, at se om Skat har beregnet korrekt.

Du skal derfor ikke selv indberette noget til Skat i forhold til de to ETF’er.

Du kan se mere via nedenstående om indberetning og årsopgørelsen:

Årsopgørelsen – Nordnet

Med venlig hilsen
Frederik Vest, Nordnet

Helle Lindbo Larsen
Helle Lindbo Larsen
2021-03-15 12:12

Hej. Jeg er ny her. Er det rigtigt forstået at man bliver beskattet af gevinst, som står i Nordnet. Og så igen når man et sælger.

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  Helle Lindbo Larsen
2021-03-16 10:56

Hej Helle.

Velkommen til 🙂

Du bliver ved nogle værdipapirer beskattet i forbindelse med et salg, hvor du beskattes af forskellen mellem din købssum og din salgssum. Ved andre typer værdipapirer, som ETF’er, beskattes du hvert år ved årsskiftet af værdistigningen. Det afhænger derfor af hvad du investerer i.

Jeg vil anbefale at du ser eksemplerne i artiklen her. Du kan desuden finde mere information her:
Årsopgørelsen – Nordnet

Med venlig hilsen,
Frederik Vest, Nordnet

Ludvig S
Ludvig S
2021-03-19 11:44

Hej Nordnet, Hvordan rapporterer jeg investeringstab på OTC-aktiemarkedet?

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  Ludvig S
2021-04-12 11:10

Hej Ludvig. 

Du skal selv beregne dine gevinster / tab på OTC og andre ikke-regulerede markeder. Almindelig gevinst herfra indrapporterer du i rubrik 67. Kontakt Skat hvis du er i tvivl på tlf. 72 22 28 94.

Med venlig hilsen

Frederik Vest, Nordnet

David Tonsberg Stabell
David Tonsberg Stabell
2021-04-09 09:12

Hej. Jeg er ny til at investere og jeg er lidt i tvivl om, hvordan det fungerer hvis jeg vælger at investere i iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (EUR) | IUSA
Jeg er både i tvivl om beskatningen og valuta forvekslingen.

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  David Tonsberg Stabell
2021-04-12 11:15

Hej David. Vedrørende beskatning, skal du slå ETF’en op på Skats positivliste Skat.dk: Beviser og aktier i investeringsforeninger og selskaber (IFPA). Hvis den fremgår af listen, bliver du beskattet som aktieindkomst. Fremgår den ikke af listen, bliver du beskattet som kapitalindkomst. Valutaveksling afhænger af om du handler via valutakonto eller konto i DKK. De fleste ETF’er afdækker ikke valutarisiko, hvilket betyder at udsing mellem DKK og USD kan have indflydelse på afkastet, da den ETF du nævner, investerer i amerikanske aktier. Du kan kontakte Skat på 72 22 28 94, hvis du er i tvivl om beskatningen. Med venlig hilsen… Læs mere

Solvej
Solvej
2021-04-12 19:34

Det hedder ikke længere SKAT, men Skattestyrelsen. I øvrigt fin vejledning.

Thomas
Thomas
2021-04-17 10:43

Hej Nordnet
Jeg læser at jeg kan slippe billigere i skat med en aktiesparekonto. Kan jeg få min konto registreret som en officiel aktiesparekonto i Danmark?

Frederik Vest, Nordnet
Frederik Vest, Nordnet
Svar til  Thomas
2021-04-19 08:54

Hej Thomas,

Der bliver mulighed for at oprette en aktiesparekonto i løbet af 2021 ved Nordnet.

Du kan læse mere her:
Nordnet lancerer Aktiesparekonto i 2021 – Nordnet

Med venlig hilsen
Frederik Vest, Nordnet