Spring til hovedindhold

Hvordan bliver dine investeringer beskattet?

Investerer du for frie midler, for dine børn eller via din pension? Her giver vi dig overblik over nogle af de vigtigste regler, nyttige links og eksempler på, hvordan dine investeringer bliver beskattet.

Det er altid godt at have styr på skattereglerne, så du ikke pludselig får en uventet overraskelse. Problemet er bare, at det ikke altid er nemt, når det gælder investering og beskatning. Hvornår er din aktiegevinst lagerbeskattet? Er en ETF kapitalindkomst eller aktieindkomst? Og hvordan betaler du i praksis skat af dine gevinster?

I dette blogindlæg får du et overblik over nogle af de vigtigste regler og et par nyttige links, som kan være guld værd, når du skal have styr på skattereglerne. Du kan altid holde dig opdateret på de gældende skatteregler for investeringer på Skattestyrelsens hjemmeside.

Overblik: Det kommer vi omkring

1. Hvem indberetter hvad?
Hvad indberetter vi i Nordnet, hvad indberetter værdipapircentralen, og hvad skal du selv sørge for at indberette?

2. Frie midler
Investerer du for frie midler, kommer vi omkring:
– Aktieindkomst eller kapitalindkomst?
– Realisations- eller lagerbeskatning?
– Eksempler på beskatning
– Udbytteskat
– Skat på aktiesparekontoen

3. Investering for børn
Hvis du investerer for dine børn, kommer vi omkring:
– Aktieindkomst
– Kapitalindkomst
– Eksempel på beskatning af investering for børn

4. Investering af pension
Hvis du investerer via din pension, kommer vi her ind på:
– PAL-skat

1. Hvem indberetter hvad?

 • Nordnet indberetter
  alle køb og salg foretaget hos os, alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer, renteindtægter og -udgifter samt din beholdning af udenlandske værdipapirer pr. 31. december.
 • Værdipapircentralen indberetter
  din beholdning af danske værdipapirer pr. 31. december samt alt udbytte af danske værdipapirer.
 • Du indberetter selv
  hvor meget du har tjent eller tabt på finansielle kontrakter, herunder certifikater og lignende, aktier handlet på et ikke-reguleret marked, såsom fx First North, Spotlight, NGM og OTC, gevinst eller tab på valutaspekulation (hvis du står kontant på en valutakonto – bagatelgrænsen er på 2.000 DKK i gevinst eller tab) samt gevinst eller tab på shorting af aktier.
  Har du handlet aktier på ikke-regulerede markeder, er du selv ansvarlig for at registrere gevinst/tab i rubrik 67 på din årsopgørelse. Du finder oplysninger om beholdning og handler under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på skat.dk. Du kan også finde oplysninger om dine handler på nordnet.dk under ”Mine sider” og ”Transaktioner og notaer”.
 • For enkeltobligationer
  indberetter vi din beholdning og renter, herunder vedhængende renter. Men du er selv ansvarlig for at indberette tab eller gevinst ved køb og salg af obligationer.

Er der en selskabshændelse i den aktie, du ejer – såsom aktiesplit, spaltning eller kapitaludvidelse – er det ikke altid, at Skattestyrelsens system automatisk beregner det korrekt. Se derfor Skattestyrelsens vejledning herunder, hvor du også finder kontaktoplysninger til Skattestyrelsen:

 • Vejledning til indberetning af danske selskabshændelser finder du her.
 • Vejledning til indberetning af udenlandske selskabshændelser finder du her.


2. Investerer du for frie midler?

Aktieindkomst eller kapitalindkomst?

Investerer du i aktier, vil dit afkast blive beskattet som aktieindkomst.

Handler du investeringsforeninger eller ETF’er, kan dit afkast blive beskattet som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Aktieindkomstener 27/42% afhængig af størrelsen på din årlige gevinst.

For 2023 gælder følgende (2022-tal i parentes):

 • 27% i skat af de første 58.900 (57.200) kr. i aktieindkomst
 • 42% i skat af aktieindkomst ud over de 58.900 (57.200) kr.

Du kan altid holde dig opdateret på gældende satser direkte hos Skattestyrelsen.

ETF’er og investeringsforeninger, der er aktiebaserede og betaler udbytte, beskattes som aktieindkomst. Udbytte fra aktier og disse investeringsforeninger vil ligeledes blive medregnet i aktieindkomsten.

Er du i tvivl om, hvorvidt en investeringsforening betaler udbytte, kan du finde informationen under detaljer for den pågældende investeringsforening på nordnet.dk. Her fremgår det, om den er distribuerende (betaler udbytte) eller akkumulerende (betaler ikke udbytte). ETF’er, investeringsforeninger og udenlandske fonde, som ikke betaler udbytte (akkumulerende), kan beskattes som aktieindkomst, hvis de fremgår af Skattestyrelsens positivliste.

Kapitalindkomst forekommer typisk ved investering i investeringsforeninger baseret på obligationer, akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er. Dog med undtagelse af de ETF’er samt akkumulerende investeringsforeninger og fonde, som fremgår af Skattestyrelsens positivliste ovenfor.

Beskatningsprocenten for kapitalindkomst afhænger af din øvrige kapitalindkomst, heriblandt renteindtægter og udgifter. Skatteloftet for kapitalindkomst er 42%, ligesom for aktieindkomst.

Realisations- eller lagerbeskatning?

Realisationsbeskatning gælder typisk for aktier og udbyttebetalende investeringsforeninger. Her bliver afkastet først beskattet, når du sælger dine værdipapirer, og når du modtager udbytte.

Skatten af gevinsterne beregnes og betales som en del af din samlede årsopgørelse. Der trækkes derfor ikke nogen skat ved salg hos os, da det er Skattestyrelsen, som opgør dine gevinster.

Eksempel: Handel med aktier og realisationsbeskatning

Du har købt Novo Nordisk ved tre handler:
• 100 stk. til kurs 250 = 25.000 kr.
• 50 stk. til kurs 425 = 21.500 kr.
•150 stk. til kurs 410 = 61.500 kr.

Du vælger nu at sælge 100 stk. til kurs 450. Hvordan bliver afkastet beskattet?

Først udregner Skattestyrelsen din gennemsnitlige anskaffelseskurs lig med samlet anskaffelsessum / antal styk: Købspris pr. aktie: 107.750 kr. / 300 stk. = 359,16 kr. pr. aktie

Herefter beregner du din gevinst. Det vil sige forskellen mellem salgskursen for antal solgte aktier og købskursen for antal solgte aktier: (100 stk. * 450 kr.) – (100 stk. * 359,16 kr.) = 9.084 kr. i gevinst.

Udbytter beskattes forskelligt afhængigt af, hvilket land din aktie eller investeringsforening er noteret i. Ved danske aktier tilbageholdes 27% i skat, inden dit udbytte tilbagebetales til din konto.

*Har du købt aktier før den 31. december 2005, kan der være gældende regler om skattefrie aktier, der derfor ikke indgår i gennemsnitsmetoden. Læs mere her.

Lagerbeskatning betyder, at en eventuel værdistigning beskattes i forbindelse med årsskiftet, uanset om du har realiseret din gevinst eller ej. Det gælder fx akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er. Både kapitalgevinstbeskattede værdipapirer og i nogle tilfælde aktieindkomstbeskattede værdipapirer kan være lagerbeskattede.

Derudover er der særskilte regler for pension, hvor dine investeringer altid lagerbeskattes med 15,3% årligt i pensionsafkastskat (den såkaldte PAL-skat).

Eksempel: Handel med ETF’er
ETF’er beskattes altid efter lagerbeskatning. Du skal derfor finde ud af, om den ETF, du har valgt, beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Det kan du se hos Skattestyrelsenher.

Du har købt en ETF:
• 1.000 stk. til kurs 100 = 100.000 kr.

Du har købt den 1. marts 2022, og du forventer at beholde din investering i nogle år. Frem mod den 31. december 2022 er kursen steget til 110 kr.

Selvom du ikke har solgt, vil afkastet blive beskattet af forskellen fra begyndelsen af året (eller ved køb) og frem til årsskiftet, da den er lagerbeskattet. Dine værdipapirer er nu 110.000 kr. værd, og du vil derfor skulle betale skat af 10.000 kr.

Står din valgte ETF på Skattestyrelsens positivliste, vil din gevinst blive beskattet som aktieindkomst.

Er din ETF i et år faldet i værdi, vil du tilsvarende kunne modregne det i din kapitalindkomst eller aktieindkomst afhængigt af, om din ETF fremgår af Skattestyrelsens liste.

Udbytteskat

Modtager du udbytter fra danske eller udenlandske virksomheder, skal du være opmærksom på, at beskatningen af disse kan være forskellig. I visse tilfælde kan du søge om refusion af for meget betalt udbytteskat.

Udbytter fra danske værdipapirer beskattes i henhold til almindelig aktieindkomst ved modtagelse. Her bliver der tilbageholdt 27% af beløbet til Skattestyrelsen.

Udenlandske udbytter beskattes i henhold til skattesatsen i det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende. Hvis der er en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land, bør udbyttet som udgangspunkt beskattes med 15%. Den resterende beskatning foregår ved den danske skattemyndighed.

Nordnet har en refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada som gør, at vi automatisk tilbageholder denne skat*. I de øvrige lande kan det være nødvendigt at bede om refusion af udbytter. Det skal du selv gøre. Har du spørgsmål, kan du kontakte Skattestyrelsen.

*I nogle tilfælde vil beskatningen, på trods af refusionsaftalen, blive mere end 15%. Det er en beslutning, det pågældende selskab har taget, og vi kan ikke hjælpe med en aftale om yderligere refusion i de situationer. Vi tilbyder ikke skattereduktion for amerikanske og canadiske værdipapirer, hvis du er skattepligtig i et land uden for vores forretningslande.

Skat på aktiesparekontoen

Når du har åbnet en aktiesparekonto, kan du investere op til 103.500 kroner (2022) til en fordelagtig beskatning på kun 17% af afkastet. Skatten er altså lavere end ved beskatning af aktier på et almindeligt depot for frie midler. Beskatningen sker efter lagerprincippet. Det vil sige, at du bliver beskattet af både realiserede og urealiserede gevinster og tab, renter, udbytter og lignende.

Hvis du skal betale skat for kalenderåret, bliver det afregnet fra din aktiesparekonto den 15. januar året efter.

Du kan altid udbetale penge fra din aktiesparekonto til dit almindelige aktiedepot. Herfra kan du udbetale til dine forhåndsgodkendte konti i andre banker. Har du haft et positivt afkast på dine investeringer, vil der dog blive reserveret et beløb til dækning af skat, som trækkes fra din konto ved årets afslutning.

Du kan se din foreløbige skat til betaling under “Interne Overførsler”, når du er logget ind. Her vælger du din aktiesparekonto i “fra”-feltet, hvorefter du kan klikke på spørgsmålstegnet ved siden af “Tilgængelig for overførsel”. Herefter kan du se “Foreløbig afkastskat i år” via panelvinduet i højre side.

Du skal ikke selv indberette til Skattestyrelsen. Vi står for al indberetning.

Hvordan fungerer udbytteskat på en aktiesparekonto?

På aktiesparekontoen tilbageholdes der ikke udbytteskat fra danske selskaber. Udbytte er en del af dit afkast, og din udbytteskat fra danske selskaber bliver indregnet som en del af din samlede afkastskat, når året er omme.

Ved udenlandske selskaber tilbageholdes 15% af dine eventuelle årlige udbytter til betaling af udbytteskat. Nordnet har en refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada som gør, at du ikke skal tilbagesøge udbytteskat for disse lande, forudsat at aktien er handlet på det lokale marked. Det lokale marked betyder, at aktien handles på samme marked, som selskabet har sit skattemæssige hjemsted.

Vi kan ikke hjælpe med rettelser eller tilbagebetaling, hvis du har betalt for meget udbytteskat. Det kan fx blive tilfældet ved investeringer i tyske og norske aktier.

Læs mere om regler for indskud og skat på aktiesparekonto

3. Investerer du for dine børn?

Du kan læse om vores alternativ til en traditionel børneopsparing her. Har du oprettet et depot til dine børn og investerer derfra i både aktier, investeringsforeninger og ETF’er, bliver gevinster ved dine børns investeringer beskattet forskelligt afhængig af, om det er aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Aktieindkomst

Børn under 18 år bliver beskattet på samme måde som voksne, når det gælder aktieindkomst.

Beskatning af udbytterne afhænger af, om værdipapirerne eller midlerne til køb af disse er givet som gave fra forældrene, eller om de er barnets egne.

 • Er det barnets egen opsparing eller gave fra fx bedsteforældre, vil barnet selv blive beskattet ved udbytter.
 • Er investeringerne eller midlerne en gave fra forældre, er det som udgangspunkt forældrene, der beskattes af udbytterne, og barnet, der beskattes af kursgevinster.

Kapitalindkomst

Børn under 18 år, der ikke har benyttet deres frikort fuldt ud, kan medregne kapitalindkomst i frikortet og derved spare skatten af deres investeringer. Derfor kan der være en fordel ved kapitalindkomst for børn under 18 år.

Kontakt Skattestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det gælder for dit barns investeringer.

Eksempel på investering for børn

Køb af aktier:
Dit barn investerer i Novo Nordisk, og pengene er en gave fra forældrene. Ved salg bliver han/hun beskattet efter almindelig aktieindkomst på samme måde som eksemplet længere oppe i indlægget. Novo Nordisk udbetaler typisk udbytter en gang årligt. Når udbytterne udbetales til barnets konto, tilbageholdes 27% udbytteskat til Skattestyrelsen, og det resterende udbetales til kontoen.

Køb af akkumulerende investeringsforeninger eller ETF:
Køber du en akkumulerende investeringsforening (som ikke betaler udbytte) eller ETF, der beskattes som kapitalindkomst til dit barn, vil barnet blive beskattet hvert år af værdistigningen. På samme måde som eksemplet ved handel med ETF’er. Da akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er (der ikke fremgår af Skattestyrelsens positivliste, og derved beskattes som aktieindkomst) bliver beskattet som kapitalindkomst, kan barnet benytte sit frikort.

Er frikortet ikke allerede fuldt udnyttet, kan barnet få en skattefri gevinst af sine investeringer. Det kan være yderst fordelagtigt fremfor 27% eller 42% i beskatning, som der skal betales af aktiegevinster.


4. Investerer du via pension?

Investerer du via din pension, beskattes du automatisk hvert år med pensionsafkastskatten (såkaldt PAL-skat) i form af lagerbeskatning, uanset hvad du har investeret i. Dit afkast i det pågældende år beskattes med 15,3 % af pensionsdepotets værdistigning. PAL-skatten opgøres af os og trækkes automatisk fra dit depot. Herved er beskatningen af afkast fra pensionsordninger typisk simplere end i frie midler.

Har du et år, eller fra tidligere år, negativ PAL-skat, kan den modregnes i fremtidige års positive PAL-skatteværdier.

PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimoværdi (31. december) fra primoværdien (1. januar).

 • Primoværdien beregnes ved at tage ordningens værdi pr. 1. januar fratrukket det tidligere års betalte PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører det foregående år.
 • Ultimoværdien beregnes ved at tage ordningens værdi pr. 31. december og fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen mellem de to værdier og fratrækkes eventuelle tidligere års negative PAL-skat, samt den eventuelt betalte udbytteskat for udenlandske værdipapirer – maksimum 15%.

Modtager du udbytter fra udenlandske værdipapirer, hvor der er betalt mere end de 15% i udbytteskat, er det via en pensionsordning ikke muligt at anmode om udbytterefusion.


Læs også: Reducer din aktieindkomstskat for 2022

Årsskiftet og årsopgørelsen
Det giver især god mening at skabe et overblik over dine gevinster mod årets udgang. Du kan se mere om skat ogårsopgørelsen her. Vi har også samlet de frister, du skal være opmærksom på i forbindelse med årsskiftet her.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Nordnet yder ikke skatterådgivning, og dette skal alene ses som vejledning. Det er op til dig som investor at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Nordnet kan ikke holdes ansvarlig for investeringer som følge af handler ud fra ovenstående information. Er du i tvivl og har spørgsmål, skal du kontakte Skattestyrelsen eller en revisor.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
39 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Pernille Thomsen
Pernille Thomsen
2022-12-03 14:49

Tak for en god artikel.
Hvis jeg sælger danske aktier fra First North indgår tab eller gevinst så på lige fod med øvrige tab og gevinster på aktier fra regulerede markeder i min skatteberegning? Dvs. den eneste forskel i fht. skat er at jeg selv skal rapportere tab og gevinst på min selvangivelse? Eller er det et regnskab helt for sig selv? Jeg vil bare være helt sikker på jeg har forstået det 🙂

Brian Madsen
Brian Madsen
Svar til  Pernille Thomsen
2022-12-06 21:26

Hej Pernille.

Tak på First North og andre ikke reguleret markeder kan desværre IKKE modregnes gevinster på regulerede markeder.

Så tab på First North kan kun modregnes andre gevinster fra fx First North.

Hvis du ikke har gevinster på ikke regulerede markeder, men realiserer et tab, så kan tabes modregnes i anden indkomst hvilket ikke er muligt for tab på regulerede markeder

Kirsten H
Kirsten H
2022-12-27 16:53

Hej.
Tak for gode informationer.
Dette står dog stadig lidt uklart for mig:
Hvis jeg har realiseret tab eller lager-tab på ETF’er på positiv-listen, kan dette tab så modregnes i aktieudbytte, på samme måde som realiseret tab på salg af børsnoterede aktier ?
På forhånd tak.

Lars Pedersen
Lars Pedersen
2022-12-30 13:43

Hej. I jeres “Eksempel: Handel med ETF’er” hvordan betales der så skat af de 10000 rent praktisk? Skal der stå penge klar på Nordnet’s konto som skatten skal betales med?

Anders Wagner
Anders Wagner
Svar til  Lars Pedersen
2022-12-30 15:45

Hej Lars,

Skatten afregnes via din selvangivelse uanset om det er aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Derfor behøver du ikke have et beløb til skattebetaling stående på din Nordnet konto.

Mv.

Anders Wagner

Britta
Britta
2023-01-05 22:48

Hej, hvis jeg har månedsopsparing Nordnet One, skal jeg så selv indberette noget som helst til skal; Udbytte, tab/gevinst mm.. nogensinde ?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Britta
2023-02-03 09:55

Hej Britta
Når det kommer til Nordnet One, så foregår al indberetning til Skattestyrelsen automatisk af Nordnet.
Mvh
Sean Jensen

David klemmensen
David klemmensen
2023-01-15 07:58

Er der korrekt forstået, at en realisationsbeskattet investeringsforening eller eft’ er først opgøres, som kapitalindkomst når den eventuelle gevinst realiseres?

og kan man undgå, at det løbende udbytte indgår som kapitalindkomst hvis det straks geninvesteres i investeringsforeningen?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  David klemmensen
2023-01-16 09:07

Hej David For ETF’er gælder det, at al afkast, urealiseret som realiseret, beskattes efter lagerprincippet. Det opgøres derfor for kalenderåret. Derudover beskattes ETF’er som udgangspunkt i kapitalindkomsten, dog med undtagelse af de ETF’er som fremgår af Skats positivliste. Har du en investeringsforening som beskattes efter realisationsprincippet, er det ganske rigtigt først ved realisering af eventuel gevinst, at der er et grundlag for beskatning. Investeringsforeninger kan derudover beskattes i både aktieindkomst eller kapitalindkomst, afhængigt af foreningens udbyttepolitik samt om hvorvidt den er aktie- eller obligationsbaseret. Ved udbetaling af udbytter, foreligger der et grundlag for en skattebetaling. Dette kan man ikke undgå,… Læs mere

Henrik
Henrik
2023-01-19 16:49

Hej Nordnet.
Hvis mit barn modtager udbytte fra USA, som skal beskattes som kapitalindkomst (QYLD). Så tilbageholder I de 15%. Men da mit barn har et uudnyttet frikort, kommer de 15% så retur af sig selv, eller er de tabt?

Morten Hansen
Morten Hansen
2023-01-25 10:30

Hej Nordnet
Jeg er lidt i tvivl. betaler man skat i Norge, når man får udbytte på frie midler hos jer. hvis man f.eks. har equinor noteret i Norge i et frit depot. så bliver der trukket skat, men er der inden da også trukket Norsk skat? og skal man selv anmode om tilbagebetaling, eller køre det automatisk hos jer?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Morten Hansen
2023-02-03 11:20

Hej Morten
Kildeskatten i Norge er 25%. Ved udbetaling af norsk udbytte, bør der ligeledes blive tilbageholdt 25% i udbytteskat, som tilgår de norske skattemyndigheder. Den resterende skyldige skat, som skal tilgå de danske skattemyndigheder, vil senere bliver afregnet via din årsopgørelse.
Mvh
Sean Jensen

Martin
Martin
2023-02-02 19:12

Jeg kan se, at Nordnet i flere år har taget, hvad der svarer til ca 50% af mine udbytter og trukket det fra min konto med beskrivelsen “afkastskat”. Jeg kan dog ikke læse noget om afkastskat nogle steder, og 50% lyder af ret meget, synes jeg. Er de nogen, der kan forklare det?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Martin
2023-02-03 09:35

Hej Martin
I aktiedepoter bliver der som udgangspunkt tilbageholdt 27% i udbytteskat på udbytte fra danske selskaber. Den tilbageholdte udbytteskat kan også være lavere eller højere for udenlandske aktier, afhængigt af, hvilket land aktien er noteret i samt andre forhold.

50% lyder derfor en kende højt. Jeg vil anbefale, at du kontakter vores kundeservice på tlf. 70 20 66 85 eller skritfligt via Nordnets beskedfunktion, hvorefter vi kan undersøge sagen nærmere.

Mvh
Sean Jensen

Milyag
Milyag
2023-02-14 10:32

Hvordan er det lige det er med tilbageholdt aktieskat af udbytte fra danske investeringsforeninger. Ryger dette tilbageholdte beløb omgående i skats kasse eller hvordan og er det ikke nogen som man på et senere tidspunkt kan få retur igen, hvis man har haft negativ afkast overordnet set i indeværende år?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Milyag
2023-02-15 21:20

Hej Milyag
Det er ganske rigtigt, at tilbageholdelse af udbytteskat, foretages straks efter udbetaling af udbyttet.
Som udgangspunkt er det således, at såfremt det senere viser sig, at man har tab på disse så vil tabet blive modregnet i udbyttet og man vil få udbytteskatten tilbagebetalt hvis det er indenfor samme år.
Jeg vil dog anbefale, at du retter henvendelse til de danske skattemyndigheder, og forhører dig hos dem.
Mvh
Sean Jensen

Simon
Simon
2023-02-28 23:34

Skal jeg betale ekstra udbytteskat for amerikanske aktier

Anders Wagner
Anders Wagner
Svar til  Simon
2023-03-02 15:09

Hej Simon. Der er ingen ekstra udbytterskat på amerikanske aktier. Vi følger dobbeltbeskatningsaftalerne vedrørende landene Sverige, Finland, USA og Canada, for kunder med hjemsted i Sverige, Norge, Danmark og Finland – forudsat at aktier handles på det lokale marked. 
Det lokale marked betyder, at aktien handles på det samme marked, som firmaet har som sit skattemæssige hjemsted. Eksempelvis at amerikanske aktier handles på den amerikanske børs. 

Mvh.

Anders

Stine
Stine
2023-03-06 21:38

Hvad er beskatningen for en månedsopsparing?

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Stine
2023-03-09 16:17

Hej Stine
Vores månedsopsparing er hverken en kontotype eller et investeringsprodukt, men derimod et slags handelsværktøj. Dette handelsværktøj kan man tilknytte flere forskellige typer konti, og den kan handle for dig i flere forskellige slags fonde, ETF’er og investeringsforeninger. Derfor kan man ikke sige, at månendsopsparingen beskattes på én særlig måde, da det det hele afhænger af, hvad man sætter den til at investere i, og hvilken kontotype man gør det på.
Mvh
Sean Jensen

Brian Madsen
Brian Madsen
2023-03-07 10:27

Så bare lige for at være helt sikker. Hvis jeg køber f.eks. Tesla aktien, for frie midler via mit almindelige aktiedepot (Det i kalder AKT ) Er det først den dag jeg sælger med tab/gevinst at jeg bliver beskattet ?? (realiserings beskattet?
På forhånd tak

Sean Jensen
Sean Jensen
Svar til  Brian Madsen
2023-03-09 16:28

Hej Brian
Det er helt korrekt. Her bliver afkastet først beskattet, når du sælger dine værdipapirer, og når du modtager eventuelt udbytte.
Mvh
Sean Jensen