Spring til hovedindhold

Skandinaviske storbanker

Skandinaviens seks største banker omfatter vores egen Danske Bank, Norges DNB, den nu finske Nordea samt den svenske trio bestående af SEB, Swedbank og Svenska Handelsbanken. Nedenfor kan du se bankernes kursudvikling over næsten 17 år siden december 2003. Alle kurser er i lokal valuta og uden udbytter.

Som det fremgår har DNB med 228% leveret det højeste afkast i perioden efterfulgt af Svenska Handelsbanken med 87% og SEB-A med 55%. Danske Bank har med et tab på 28% leveret det dårligste afkast i perioden.

Jeg har beregnet og udvalgt nøgletal for de seks banker, som det fremgår af nedenstående tabel:

Sv. Handelsbanken og SEB har to aktieklasser, der handles til lidt forskellige børskurser. Jeg har for fuldstændighedens skyld medtaget begge aktieklasser i tabellen. Som det fremgår, forrenter de seks storbanker i gennemsnit egenkapitalen med ca. 7,4% i 2020 (ROE2020). SEB har med 9,2% den højeste forventede egenkapitalforrentning, mens Danske Bank med 2,2% har den laveste forventede egenkapitalforrentning. I gennemsnit giver storbankernes direkte udbytteafkast på cirka 6,9%.

Som det også fremgår, er aktierne i gennemsnit vurderet svarende til K/I=0,98. Danske Bank er med K/I=0,51 lavest vurderet, mens SEB-C med K/I=1,18 er højest vurderet. Målt på Price/Earnings for indeværende år, er Svenska Handelsbanken A billigst med P/E2020=10,9, mens Danske Bank er dyrest med P/E2020=22,9. Målt på Price/Earnings for 2021 er Danske Bank billigst med P/E2021=8,6, mens Handelsbanken B er dyrest med P/E2021=10,8 – altså nærmest omvendt af 2020! Generelt kan man sige, at de otte aktier er meget ens prissat i oktober 2020. Som gruppe er storbankerne prissat svarende til P/E2021=10,0 og P/E2022=8,9.

Jeg vil i det følgende se nærmere på tre af bankerne.

Danske Bank, Danmark

Danske Banks indtjening har skuffet på det seneste, og det er endnu uklart, hvor stor en bøde selskabet får for den meget omtalte hvidvasksag. Deutsche Bank fik for nylig en bøde på 13,5 millioner euro (ca. 100 mio. kroner) for deres andel af hvidvasksagen. Markedet forventer pt., at Danske Banks indtjening falder fra 14,3 milliarder kroner i 2019 til 3,7 milliarder kroner i 2020. Indtjeningen i 2020 svarer til 4,05 kroner pr. aktie, så udbyttet på 8,5 kroner udbetalt i 2020 må nok forventes nedsat næste år. I 2021 forventes bundlinjen at vokse til 9,45 milliarder kroner svarende til 10,8 kroner pr. aktie. Med de forventninger er Danske Bank aktuelt prissat svarende til P/E2020=22,9 og P/E2021=8,6. Den aktuelle kurs på 92,6 kroner svarer endvidere til en vurdering på K/I=0,51. Danske Bank er dermed tæt på at være rekordlavt vurderet. Kun på den absolutte bund i 2009 var aktien markant lavere vurderet. Se også nedenstående kursgraf.

DNB, Norge

Den Norske Bank (DNB) leverede rekordhøj indtjening i 2019 svarende til 15,54 norske kroner pr. aktie. Den hidtidige rekord var 14,98 kroner i 2015. De seneste 20 år er indtjeningen pr. aktie øget fra 3,83 norske kroner i 1999 til 15,54 kroner i 2019 svarende til en gennemsnitlig vækst på 7,3% p.a. DNB’s indtjening forventes at falde til 10,9 kroner pr. aktie i 2020. I 2021 og 2022 forventes bundlinjen at vokse pænt uden helt at nå niveauet fra 2019. DNB er aktuelt prissat svarende til P/E2020=12,6 og P/E2021=10,7. Den aktuelle kurs på 138,4 kroner svarer endvidere til en vurdering på K/I=0,97. Se også nedenstående kursgraf.

Svenska Handelsbanken, Sverige

Handelsbankens indtjening toppede i 2018 med 8,84 svenske kroner pr. aktie. De seneste 20 år er indtjeningen pr. aktie øget fra 3,10 kroner i 1999 kroner til 8,58 kroner i 2019 svarende til gennemsnitlig vækst på 5,2% p.a. DNB’s indtjening forventes at falde til 7,21 kroner pr. aktie i 2020. I 2021 og 2022 forventes fornyet vækst, så indtjeningen når niveauet fra 2019 i 2022. Handelsbanken har som nævnt to aktieklasser, hvor A-aktien aktuelt handels med 11-12% rabat i forhold til B-aktien. Den mest omsatte aktie, Handelsbanken B, er aktuelt prissat svarende til P/E2020=12,3 og P/E2021=10,8. Den aktuelle kurs på 138,4 kroner for B-aktien svarer endvidere til en vurdering på K/I=1,08. Handelsbanken A er aktuelt vurderet svarende til K/I=0,96. Se også nedenstående kursgraf.

Som det fremgår, har Handelsbanken handlet langt over indre værdi det meste af tiden siden december 2003. Kun i få måneder under Finanskrisen kom kursen under indre værdi. Lige nu kan man for kun anden gang i 17 år købe Handelsbanken til under indre værdi. Det er dog kun A-aktien, der handles under indre værdi.

Hvad mener du om de seks nordiske storbanker? Ligner de gode køb i oktober 2020? Eller bør man overveje at købe lokalbanker som Ringkjøbing Landbobank i stedet? Eller bør man måske helt holde sig fra bankaktier?

Disclaimer: Thorleif Jackson ejer selv aktier i Danske Bank, Svenska Handelsbanken og Ringkjøbing Landbobank.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
23 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2020-11-06 12:11

DNB har 19. okt. aflagt regnskab for 3.kvartal 2020. Indtægterne (omsætning) faldt 8%, omkostningerne steg 3%. Omkostningsprocenten steg fra 38,8% til 42,5%. Nettoresultatet faldt 8,5%. For årets første ni måneder steg indtægterne 3,4%, mens omkostningerne steg marginalt med 0,3%. Omkostningsprocenten faldt fra 40,9% til 39,2%. Nettoresultatet faldt 26% bl.a. som følge af nedskrivninger (impairment of financial instruments).

Gæst
Gæst
2020-11-06 11:33

Danske Bank har 4. november aflagt regnskab for 3.kvartal 2020. Indtægterne (omsætning) faldt 2% til 10.727 mDKK, omkostningerne steg 6% til 7.763 mDKK. Omkostningsprocenten steg fra 66,9% til 72,4%. Nettoresultatet faldt 30% til 2.103 mDKK. Det var et dårligt regnskab omtrent som forventet.

Gæst
Gæst
2020-10-24 22:55

Jeg mener de lave priser for sektoren er berettigede. Staten er siden finanskrisen blevet en meget aktiv aktør i forhold til bankers allokering af kapital, deslige reguleringer der medfører store omkostninger. Derudover er de seneste initiativer i forhold til bestemmelse af hvem der må sidde i bestyrelser, deslige være direktører en direkte indgriben i det, der ellers må være aktionærenes ret til selvbestemmelse.

Jeg syntes konklusionen er klar: Staten er i dag majoritets aktionær i bankerne, og man er som aktionær minoritets aktionær. Dette kræver en stor pris rabat og det er så også afspejlet i aktiekurserne.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-26 11:44

Nordea har 23. okt. aflagt regnskab for 3.kvartal 2020. Indtægterne (omsætning) steg 4%, omkostningerne faldt 6%. Omkostningsprocenten faldt fra 58% til 52%. Nettoresultatet steg 24%. Resultatet forrenter egenkapitalen med ca. 10,1%. Det var et godt regnskab.

Gæst
Gæst
2020-10-23 14:34

Hej alle og Thorleif, Jeg tror at alle de nævnte bank aktier er kæmpe valuetraps. Der findes langt bedre investeringsmuligheder derude i dag. Så hvorfor bruge energi og pengene her? Banker som eksempelvis Danske Bank kan godt stige på kort sigt, men jeg tror at den vil max handle til indre værdi indenfor de næste 3 år og så hellere ikke mere under et optimistisk scenarie. Hvis man absolut skal eje en bank i DK, så kan man ikke komme udenom Ringkjøbing Landbobank, hvis man er langsigtet investor. Den er flere milepæl bedre drevet en eksempelvis de andre større danske… Læs mere

Gæst
Gæst
2020-10-22 22:23

Hej TJ, hvad tænker du om wells fargo? Den er var du engang glad for? Og især på nuværende K/I niveau. Og tak for en spændende analyse.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-23 12:03

Hej Morten,
Jeg synes Wells Fargo har skuffet forretningsmæssigt de senere år. I Jackson FamilieInvest solgte vi de sidste Wells Fargo aktier tidligere på året. I stedet købte vi livsforsikringsselskabet Aflac.

Gæst
Gæst
2020-10-22 21:02

Hvad betyder K/I?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-23 12:00

K/I står for kurs/indre værdi, altså forholdet mellem børskursen og egenkapitalen pr. aktie. I gode tider handles de fleste aktier i gennemsnit omkring K/I=2. Bankaktier handles ofte lidt lavere end gennemsnittet – typisk omkring K/I=1,5. Aktier, der handles under indre værdi er normalt i krise grundet manglende indtjening. Alternativt er de kursmæssigt underdrejede – altså billige.

Gæst
Gæst
2020-10-22 14:07

Swedbank har 20. okt. aflagt regnskab for 3.kvartal 2020. Indtægterne (omsætning) steg 3%, omkostningerne faldt 8%. Omkostningsprocenten faldt fra 46% til 41%. Nettoresultatet steg 13%. Resultatet forrenter egenkapitalen med ca. 14,3%. Det var et meget flot regnskab.

Gæst
Gæst
2020-10-21 12:24

Danske Bank udbetalte ikke udbytte i 2020, de udbetalte 8,50 i 2019.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-21 14:01

Hej Peter,
Du har ret. Danske Ban ks udbytte på 8,50 kroner for 2019 blev annonceret i februar, udskudt i marts, og aflyst i april 2020. Ifølge Yahoo.Finance udbetalte Danske Bank udbytte på 8,50 kroner d. 18. marts 2020. Men det er altså forkert. Jeg beklager fejlen.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-22 08:37

Alt udbyttet udbetaling blev sløjfet som følge af hjælpepakkerne til erhvervslivet i forbindelse med Corona. Spørgsmålet er om Danske Bank udbetaler ekstra udbytte/højere udbytte i 2021

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-22 11:10

Hej Thomas,
Tja. Danske Bank droppede udbyttet efter pres fra venstrefløjen. Danske Bank fulgte en tilsvarende beslutning fra Sydbank. Der var ingen formelle krav om at Sydbank og Danske Bank skulle droppe udbyttet, men de valgte altså at se stort på aktionærernes ønske om at modtage det lovede udbytte. Andre mere aktionærvenlige banker udbetalte udbytte for 2019 som lovet, herunder Ringkjøbing Landbobank og de øvrige skandinaviske storbanker. Hvis man som aktionær håber på ekstra udbytte i 2021 risikerer man at blive slemt skuffet. Bankens ledelse virker konfliksky og ikke særligt aktionærvenlig….

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-11-17 18:40

Vilka skandinaviska storbanker betalade utdelning under 2020, för räkenskapsåret 2019? Inte Swedbank. Inte Nordea. Inte SHB. Inte Danske.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-11-19 12:17

Hej Johnny,
Du har en god pointe. Mine tal for udbytte for 2019 er tilsyneladende forkerte. Det skyldes at jeg finder tallene i selskabernes årsrapporter samt på portaler som MarketScreener og Finance.Yahoo.com. Disse tre kilder viser alle at samtlige nordiske storbanker betalte udbytte for 2019. Men det er altså forkert, da udbytterne blev aflyst med kort varsel efter årsrapporterne var udkommet. MarketScreener, Yahoo! Finance og undertegnede blev dermed snydt:-)

Jeg ejer selv aktier i Danske Bank, Sydbank, Jyske Bank og Ringkjøbing Landbobank. Sidstnævnte selskab udbetalte helt sikkert udbytte for 2019: 11 kr. pr. aktie modtaget d. 9. marts 2020.

Gæst
Gæst
2020-10-21 09:54

Svenska Handelsbanken har aflagt regnskab for 3. kvartal 2020 i dag. Justeret for valuta voksede indtægterne (omsætningen) 5%. Justeret for engangsposter og valuta faldt omkostningerne 3%, så omkostningsprocenten faldt fra 51,5% til 47,7%. Justeret for engangsposter steg driftsresultatet 14%. Justeret for engangsposter steg egenkapitalforrentningen fra 10,2% til 11,6%. Banken har i kvartalet bogført engangsposter til restrukturering på 1.470 mio. kroner. Jeg synes regnskabet var flot.

Gæst
Gæst
2020-10-20 22:54

Det er ikke korrekt at Deutsche Bank har modtaget en bøde på 13,5 milliarder euro ifm. Danske Bank hvidvasksagen i Estland. Bøden som Deutsche Bank har modtaget er kun på 13,5 millioner euro.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-21 08:20

Hej Lars,

Du har helt ret. Bøden er på 13.472.500 euro (ca. 100 mio. kr.). Jeg beklager fejlen. Som jeg skriver nederst er jeg selv aktionær i Danske Bank.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-21 09:29

Så skal artiklen vil rettes, så man ikke skal helt ned i kommentarsporet for at få blodtrykket ned igen? 😉

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-21 12:01

Hej Torben og Murat, Ja, bøden til Deutsche Bank var ikke enorm som jeg fik skrevet. Beklager. Fejlen er nu rettet. Men det ændrer ikke ved, at Danske Banks indtjening forventes at dykke gevaldigt i 2020. Murat spørger: Er det tid til at gå ind i Danske Bank? Tja, det afhænger nok at din strategi og din tidshorisont. I Jackson FamilieInvest har vi solgt Danske Bank fordi vi ikke anser banken for at være en branchevinder. Kvaliteten er for lav, og nyhedsflowet er ringe. Men derfor kan Danske Bank aktien jo sagtens stige på kort sigt, og sikkert også på… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-21 09:41

Hej Thorleif.
skal man gå ind i danske bank nu ?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-10-21 11:38

Så bøden var ikke enorm, men peanuts !