Spring til hovedindhold

Årlige omkostninger.


Transparens om investeringsforeninger

Udviklingen i en afdeling i en investeringsforening er påvirket af en række faktorer, såvel markedsmæssige som afdelingens egne omkostninger.

Som investor har du ret til at få klar besked om, hvilke udgifter der er forbundet med at investere via investeringsforeninger, og hvor meget Nordnet modtager i provision fra foreningerne.

På denne side får du overblik over de årlige omkostninger samt, hvor meget investeringsforeningerne betaler Nordnet.

Årlige omkostninger

Årlige omkostninger er et nøgletal, som viser de samlede forventede omkostninger ved at spare op via en afdeling i en investeringsforening. Årlige omkostninger giver et samlet overblik og gør det lettere at sammenligne omkostninger i forskellige investeringsafdelinger. Eventuel kurtage for at handle med investeringsbeviser er dog ikke inkluderet i de årlige omkostninger.

Årlige omkostninger vises også på produktsiden for den enkelte afdeling, hvis Nordnet har en samarbejdsaftale med den pågældende investeringsforening.

 

Årlige omkostninger for den enkelte afdeling finder du på investeringsforeningens produktside.

Klar besked

  • Overblik over årlige omkostninger

  • Klar besked om provision

  • Liste over investeringsforeninger

Formidlingsprovision.

Nordnet har samarbejdsaftaler med en række investeringsforeninger, og det betyder, at Nordnet modtager provision fra foreningerne. Provisionen er inkluderet i de årlige omkostninger.

Provisionen trækkes således ikke fra dit depot; Nordnet modtager et samlet beløb for alle kunders beholdninger hvert kvartal.

Andre 3. parts betalinger

Investeringsforeninger med såkaldte "clean funds" betaler ikke formidlingsprovision, og er derfor ikke omfattet af Rabattrappen.

Foreningerne har indgået aftale om de ydelser Nordnet leverer. Disse betalinger sker fra fondsselskabet og påvirker derfor hverken produktomkostninger eller investeringsafkast. Vederlaget betragtes som en 3. partsbetaling, og er omfattet af reglerne om levering af kvalitetsforbedrende services.