Spring til hovedindhold

ÅOP.

Transparens om investeringsforeninger

Udviklingen i en afdeling i en investeringsforening er påvirket af en række faktorer, såvel markedsmæssige som afdelingens egne omkostninger.

Som investor har du ret til at få klar besked om, hvilke udgifter der er forbundet med at investere via investeringsforeninger, og hvor meget Nordnet modtager i provision fra foreningerne.

På denne side får du overblik over de årlige omkostninger i procent (ÅOP), samt, hvor meget investeringsforeningerne betaler Nordnet.

Årlige omkostninger i procent

ÅOP er et nøgletal, som viser de samlede forventede omkostninger ved at spare op via en afdeling i en investeringsforening. ÅOP giver et samlet overblik og gør det lettere at sammenligne omkostninger i forskellige investeringsafdelinger. Eventuel kurtage for at handle med investeringsbeviser er dog ikke inkluderet i ÅOP.

ÅOP vises også på produktsiden for den enkelte afdeling, hvis Nordnet har en samarbejdsaftale med den pågældende investeringsforening.

 

ÅOP for den enkelte afdeling finder du på investeringsforeningens produktside.

Klar besked

  • Overblik over årlige omkostninger i procent (ÅOP)
  • Klar besked om provision
  • Liste over investeringsforeninger

ÅOP beregnes med udgangspunkt i:

  • administrationsomkostninger
  • direkte handelsomkostninger
  • emissionstillæg
  • indløsningsfradrag

Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over en tidshorisont, som i det standardiserede ÅOP er på syv år.

Nej, ÅOP viser blot, hvilke omkostninger, som det forventes at afdelingen vil få, og omkostningerne trækkes fra værdien i afdelingen.

Det er generelt svært at på langt sigt få et bedre afkast end den generelle indeksudvikling på børsen. Store årlige omkostninger vil derfor ofte betyde en ringere udvikling for dine investeringsbeviser. Omvendt findes der dog også eksempler på afdelinger med høje årlige omkostninger, som alt i alt har givet bedre afkast end afdelinger med lave årlige omkostninger.

Formidlingsprovision.

Nordnet har samarbejdsaftaler med en række investeringsforeninger, og det betyder, at Nordnet modtager provision fra foreningerne. Provisionen er inkluderet i de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Provisionen trækkes således ikke fra dit depot; Nordnet modtager et samlet beløb for alle kunders beholdninger hvert kvartal.

Nej, formidlingsprovisionen udbetales fra en investeringsforening til Nordnet, hvis vi har indgået en samarbejdsaftale med den.

Nej. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er den samme i de pågældende afdelinger, uanset om du køber investeringsbeviserne via en bank, som har samarbejdsaftale med investeringsforeningen eller ej. Nordnet har en samarbejdsaftale med alle de foreninger, der er adgang til at handle via nordnet.dk.

Nej, der er ingen sammenhæng mellem, hvordan fondene vises, og hvor meget formidlingsprovision som udbetales. Toplister genereres automatisk på baggrund af statistik, og udvalget af fonde i porteføljer er udvalgt med udgangspunkt i at holde omkostningerne for dig som investerer så lavt som muligt i forhold til afkastet.

Aftaler om formidlingsprovision gør det muligt for Nordnet at levere de så kaldte kvalitetsforbedrende services til vores kunder med investeringsforeninger.

ISIN

Navn

Formidling

DK0016111511

Absalon Invest Amalie Invest Global

0,25%

DK0060057644

C WorldWide Asien KL A

0,45%

DK0015945166

C WorldWide Emerging Markets KL

0,45%

DK0060655702

C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende KL

0,45%

DK0060287217

C WorldWide Globale Aktier Etik KL

0,45%

DK0010157965

C WorldWide Globale Aktier KL A

0,45%

DK0061534963

C WorldWide Indien

0,50%

DK0010312529

C WorldWide Stabile Aktier KL

0,45%

DK0016026750

BankInvest Almen Bolig

0,10%

DK0016112832

BankInvest EM Obligationer A

0,25%

DK0060019552

BankInvest EM Obligationer Akk. A

0,25%

DK0061540937

BankInvest EM Korte Obligationer A

0,1%

DK0060012037

BankInvest EM Obl Lokalvaluta A

0,25%

DK0061295870

BankInvest Glob Obl Bæredygt Udvikl A

0,1%

DK0061296175

BankInvest Glob Obl Bæredygt Udv Akk. A

0,1%

DK0016109614

BankInvest Korte Danske Obligationer A

0,05%

DK0060130318

BankInvest Korte Danske Obl Akk. A

0,05%

DK0061066255

BankInvest Korte HY Obligationer A

0,10%

DK0016109531

BankInvest Lange Danske Obligationer A

0,10%

DK0061151016

BankInvest Lange Danske Obl. Akk. A

0,10%

DK0015908719

BankInvest Mellemlange Danske Obl. A

0,05%

DK0060461424

BankInvest Virksomhedsobligationer HY A

0,25%

DK0010296813

BankInvest Virksomhedsobligationer IG A

0,20%

DK0060019636

BankInvest Virksomhedsobl IG Akk. A

0,20%

DK0016060346

BankInvest Danske Aktier A

0,40%

DK0060622967

BankInvest Danske Aktier Akk. A

0,40%

DK0060516854

BankInvest Emerging Markets Aktier A

0,55%

DK0060571362

BankInvest Europa Small Cap Aktier A

0,50%

DK0061409711

BankInvest Globale Aktier A

0,50%

DK0061410057

BankInvest Globale Aktier Akk. A

0,50%

DK0061271426

BankInvest Glob Akt Bæredygtig Udvikl A

0,50%

DK0061271699

BankInvest Globakt Bæredygtig Udv Akk. K

0,50%

DK0060293538

BankInvest Højt Udbytte Aktier A

0,50%

DK0061151362

BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. A

0,50%

DK0061029808

BankInvest Select Small Cap DK Aktier KL

0,50%

DK0060571289

BankInvest USA Small Cap Aktier. A

0,50%

DK0060978716

BankInvest Value Globale Aktier A

0,50%

DK0060762540

BankInvest Optima 10 KL

0,30%

DK0060335552

BankInvest Optima 10 Akk. KL

0,30%

DK0060762623

BankInvest Optima 30 KL

0,40%

DK0060745966

BankInvest Optima 30 Akk. KL

0,40%

DK0060762706

BankInvest Optima 55 KL

0,45%

DK0060335636

BankInvest Optima 55 Akk. KL

0,45%

DK0060762896

BankInvest Optima 75 KL

0,55%

DK0060089092

BankInvest Optima 75 Akk. KL

0,55%

DK0061272747

BankInvest Optima Rente A

0,10%

DK0061272903

BankInvest Optima Rente Akk A

0,10%

DK0061533569

BankInvest Optima Aktier Kl

0,55%

DK0061152410

BankInvest Optima Aktier Akk. Kl

0,55%

DK0016208515

DANSKE INVEST Danmark - Akkumulerende, klasse DKK

0,49%

DK0060244325

DANSKE INVEST Danmark Fokus, klasse DKK d

0,59%

DK0060244242

DANSKE INVEST Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d

0,11%

DK0010266238

DANSKE INVEST Danmark Indeks, klasse DKK d

0,11%

DK0010252873

DANSKE INVEST Danmark, klasse DKK d

0,11%

DK0010078070

DANSKE INVEST Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d

0,18%

DK0016290422

DANSKE INVEST Danske Korte Obligationer, klasse DKK d

0,10%

DK0016105380

DANSKE INVEST Danske Lange Obligationer, klasse DKK d

0,20%

DK0016057474

DANSKE INVEST Emerging Markets, klasse DKK d

0,61%

DK0060497378

DANSKE INVEST Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

0,35%

DK0060486843

DANSKE INVEST Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

0,39%

DK0016303936

DANSKE INVEST Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d

0,27%

DK0060448751

DANSKE INVEST Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h

0,39%

DK0016290265

DANSKE INVEST Europa - Akkumulerende, klasse DKK h

0,27%

DK0010245901

DANSKE INVEST Europa 2 KL

0,53%

DK0060058618

DANSKE INVEST Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK

0,57%

DK0016253651

DANSKE INVEST Europa Højt Udbytte, klasse DKK d

0,57%

DK0015737563

DANSKE INVEST Europa Indeks BNP, klasse DKK d

0,11%

DK0010266311

DANSKE INVEST Europa Indeks, klasse DKK d

0,11%

DK0060640191

DANSKE INVEST Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK

0,59%

DK0060046019

DANSKE INVEST Europa Small Cap, klasse DKK d

0,74%

DK0010252956

DANSKE INVEST Europa, klasse DKK d

0,53%

DK0010207141

DANSKE INVEST Fjernøsten Indeks, klasse DKK d

0,13%

DK0015966758

DANSKE INVEST Fjernøsten, klasse DKK d

0,62%

DK0015989610

DANSKE INVEST Fonde, klasse DKK d

0,17%

DK0016248222

DANSKE INVEST Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h

0,11%

DK0010263052

DANSKE INVEST Global Indeks, klasse DKK d

0,11%

DK0010270503

DANSKE INVEST Global Plus KL

0,59%

DK0016208788

DANSKE INVEST Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK

0,57%

DK0010264530

DANSKE INVEST Global Sustainable Future, klasse DKK d

0,57%

DK0060244408

DANSKE INVEST Global, klasse DKK d

0,55%

DK0060448918

DANSKE INVEST Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

0,41%

DK0060140705

DANSKE INVEST Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

0,23%

DK0060187771

DANSKE INVEST Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h

0,23%

DK0060550523

DANSKE INVEST Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h

0,23%

DK0016255193

DANSKE INVEST Globale Obligationsmarkeder KL

0,35%

DK0016075294

DANSKE INVEST Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h

0,33%

DK0015971675

DANSKE INVEST Japan, klasse DKK d

0,55%

DK0010295336

DANSKE INVEST Kina, klasse DKK d

0,57%

DK0060010841

DANSKE INVEST Mix - Akkumulerende KL

0,41%

DK0060228633

DANSKE INVEST Mix Defensiv - Akkumulerende KL

0,37%

DK0060010924

DANSKE INVEST Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

0,27%

DK0060430627

DANSKE INVEST Mix Obligationer KL

0,27%

DK0060228716

DANSKE INVEST Mix Offensiv - Akkumulerende KL

0,46%

DK0060228989

DANSKE INVEST Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

0,50%

DK0060500502

DANSKE INVEST Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

0,34%

DK0060042026

DANSKE INVEST Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK

0,61%

DK0060548899

DANSKE INVEST Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK

0,42%

DK0060073252

DANSKE INVEST Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d

0,42%

DK0016209323

DANSKE INVEST Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h

0,39%

DK0060080380

DANSKE INVEST Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d

0,63%

DK0015710602

DANSKE INVEST Nye Markeder, klasse DKK d

0,61%

DK0010257914

DANSKE INVEST Østeuropa, klasse DKK d

0,60%

DK0016290349

DANSKE INVEST USA - Akkumulerende, klasse DKK h

0,17%

DK0010257757

DANSKE INVEST USA, klasse DKK d

0,17%

DK0060660389

Wealth Invest Linde & Partners Div. Fond

0,5%

DK0061152840

Falcon Invest Brighter Future

0,40%

DK0060854313

Falcon Invest C25 Momentum

0,40%

DK0060854586

Falcon Invest Europe Momentum

0,40%

DK0060854230

Falcon Invest Flex Momentum

0,40%

DK0060949378

Falcon Invest Global Momentum

0,40%

DK0060660462

Wealth Invest Linde&Partners Gl Val Fond

0,5%

DK0010232768

Handelsinvest Danmark

1,00%

DK0060040087

Handelsinvest Danske Obligationer

0,10%

DK0061140910

Handelsinvest Defensiv 10 AK

0,30%

DK0060774552

Handelsinvest Defensiv 30

0,40%

DK0015809065

Handelsinvest Europa

0,75%

DK0015994453

Handelsinvest Fjernøsten

1,00%

DK0061406964

Handelsinvest High Yield Bonds

0,50%

DK0060014918

Handelsinvest Højrentelande

0,50%

DK0060048064

Handelsinvest Norden

0,75%

DK0061141058

Handelsinvest Offensive 80 akk

0,60%

DK0060159218

Handelsinvest Nordamerika

1,00%

DK0060774636

Handelsinvest Offensiv 60

0,50%

DK0060774719

Handelsinvest Offensiv 80

0,60%

DK0010157296

Handelsinvest Verden

0,75%

DK0060262061

Handelsinvest Virksomhedsobligationer

0,50%

DK0060571529

Investeringsforeningenen Secure Globale Aktier

0,10%

DK0061148731

Investeringsforeningenen Secure Market Power

0,10%

DK0061553401

Investeringsforeningenen Secure Select Aktier

0,10%

DK0060575942

Investin Aktiv Balance

0,20%

DK0060518983

Investin Optimal Livscyklus 2030-2040

0,10%

DK0060946192

Investin Optimal Livscyklus 2050-50

0,10%

DK0060518710

Investin Optimal Stabil

0,10%

DK0060254712

Investin Optimal Verdensindex Moderat

0,10%

DK0061112034

Investin Othania Etisk Formuevækst KL

0,25%

DK0060005171

Maj Invest Danske Aktier

0,75%

DK0060522316

Maj Invest Emerging Markets

0,75%

DK0060157196

Maj Invest Global Sundhed

0,75%

DK0061281060

Maj Invest Grønne Obligationer

0,20%

DK0060037455

Maj Invest Kontra

0,75%

DK0061681913

Maj Invest Net Zero 2050

0,75%

DK0060005254

Maj Invest Vækstaktier

0,75%

DK0060005338

Maj Invest Value Aktier

0,75%

DK0060642726

Maj Invest Value Aktier AKK

0,75%

DK0061074432

Maj Invest Value Aktier SRI+

0,75%

DK0060447274

Multi Manager Invest Globale Aktier

0,30%

DK0060447357

Multi Manager Invest Globale Aktier AKK.

0,30%

DK0060032738

Multi Manager Invest Globale Aktier SRI Akk.

0,75%

DK0060316685

Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder

0,30%

DK0060316768

Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder Akk.

0,30%

DK0060254043

Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder - Investec

0,30%

DK0060254126

Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk

0,30%

DK0060038347

Multi Manager Invest USA - MFS/Nykredit Akk

0,30%

DK0015357065

Nordea Invest Aktier II Udb

0,72%

DK0010250158

Nordea Invest Aktier Udb

0,72%

DK0016195860

Nordea Invest Basis 1

0,47%

DK0016195944

Nordea Invest Basis 2

0,60%

DK0016196082

Nordea Invest Basis 3

0,67%

DK0060075893

Nordea Invest Basis 4

0,75%

DK0010265859

Nordea Invest Danmark Udb

0,68%

DK0060012466

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

0,74%

DK0010308170

Nordea Invest Emerging Markets Udb

0,79%

DK0060586394

Nordea Invest Emerging Stars KL

0,80%

DK0060949964

Nordea Invest Enhanched KL

0,30%

DK0016306798

Nordea Invest Euro High Yield Bonds

0,54%

DK0010265693

Nordea Invest Europa

0,68%

DK0015960983

Nordea Invest Europa Small Cap Udb

0,72%

DK0060145183

Nordea Invest Fonde

0,28%

DK0060949881

NORDEA INVEST GLOBAL ENHANCED

0,29%

DK0016050974

Nordea Invest Global Small Cap

0,75%

DK0010301324

Nordea Invest Global Stars

0,78%

DK0060451623

Nordea Invest Globale Aktier Indeks

0,28%

DK0010170398

Nordea Invest Globale obl. Udb

0,43%

DK0010265503

Nordea Invest Globale UdbytteAktier

0,75%

DK0016254899

Nordea Invest HøjrenteLande

0,57%

DK0060950038

NORDEA INVEST JAPAN ENHANCED

0,29%

DK0060192185

Nordea Invest Klima og Miljø Udb

0,75%

DK0060268506

Nordea Invest Korte Obligationer

0,20%

DK0060014678

Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet

0,20%

DK0060187342

Nordea Invest Lange obligationer

0,25%

DK0015168686

Nordea Invest Mellemlange Obligationer

0,29%

DK0015974695

Nordea Invest Nordic Small Cap Udb

0,72%

DK0060831451

NORDEA INVEST NORTH AMERICA ENHANCED

0,30%

DK0060014595

Nordea Invest Stabil Balanceret Udb

0,60%

DK0060096030

Nordea Invest Stabile Aktier Akk

0,78%

DK0060048304

Nordea Invest Stabile Aktier Udb

0,77%

DK0010265776

Nordea Invest USA Udb

0,72%

DK0060353886

Nordea Invest Verdens Obl.markeder

0,43%

DK0016067432

Nordea Invest Virksomhedsobl. Højrente

0,58%

DK0016015399

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Udb

0,44%

DK0060361046

Nykredit Invest Bæredygtige Aktier

0,30%

DK0016188733

Nykredit Invest Balance Defensiv

0,30%

DK0016188816

Nykredit Invest Balance Moderat

0,30%

DK0060441749

Nykredit Invest Balance Offensiv

0,30%

DK0010297118

Nykredit Invest Danske Aktier

0,30%

DK0060034270

Nykredit Invest Danske Aktier Akk

0,30%

DK0060231777

Nykredit Invest Danske Fokusaktier

0,45%

DK0060356392

Nykredit Invest Europæiske Virksomhedsobligationer SRI

0,30%

DK0016286230

Nykredit Invest Globale Aktier SRI

0,30%

DK0060360824

Nykredit Invest Globale Fokusaktier

0,30%

DK0060356202

Nykredit Invest Kreditobligationer

0,30%

DK0060009405

Nykredit Invest Lange Obligationer

0,30%

DK0060034007

Nykredit Invest Lange Obligationer Akk

0,30%

DK0016002496

SEBinvest Europa Hojt Udbytte

0,60%

DK0010273523

SEBinvest AKL Balance Defensiv P

0,25%

DK0010273606

SEBinvest AKL Balance Stabil P

0,30%

DK0010273796

SEBinvest AKL Balance Vækst P

0,30%

DK0060059186

SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P

0,60%

DK0010260629

SEBinvest AKL Danske Aktier P

0,60%

DK0016283211

SEBinvest AKL Europa Small Cap P

0,60%

DK0016283484

SEBinvest AKL Japan Hybrid P

0,60%

DK0060159135

SEBinvest AKL Kreditobligationer (euro) P

0,25%

DK0060130235

SEBinvest AKL Nordiske Aktier P

0,60%

DK0060065829

SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) P

0,40%

DK0060606689

SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P

0,35%

NO0008000452

Skagen Avkastning

0,10%

NO0010735129

Skagen Focus A

0,16%

NO0008004009

Skagen Global

0,20%

NO0010140502

Skagen Kon-Tiki

0,20%

NO0010657356

Skagen M2

0,15%

NO0010327786

Skagen Tellus

0,16%

NO0008000445

Skagen Vekst

0,20%

DK0060748044

Sparindex INDEX Bæredygtige Europa KL

0,10%

DK0060747905

SPARINDEX INDEX Bæredygtige Global KL

0,10%

DK0060748200

Sparindex INDEX Bæredygtige USA KL

0,10%

LU0650088072

Sparinv SICAV - Balance EUR R

0,45%

LU0362354549

Sparinv SICAV - Equitas EUR R

0,50%

LU0362355355

Sparinv SICAV - Ethical Glob Val EUR R

0,50%

LU0264920413

Sparinv SICAV - European Value EUR R

0,50%

LU0138501191

Sparinv SICAV - Global Value EUR R

0,50%

LU0264925727

Sparinv SICAV - Inv GradeValBonds EUR R

0,25%

LU0138507396

Sparinv SICAV - Long Danish Bonds DKK R

0,15%

DK0060530764

Sparinv Val Virk.ob Gl Høj Ko Lø Ud KL A

0,20%

LU0673458609

Sparinvest SICAV - Balance DKK R

0,45%

LU1735614239

Sparinvest SICAV Emerging Mark Corp EUR R

0,30%

LU1735613934

Sparinvest SICAV Val Bo Glo Eth HY EUR R

0,30%

LU1735614155

Sparinvest SICAV Val Bo-Glo Eth HY DKK R H

0,45%

DK0016059926

Sparinvest Bolig

0,10%

DK0061294048

Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A

0,50%

DK0010014778

Sparinvest Cumulus Value KL A

0,50%

DK0010068006

Sparinvest Danske Aktier KL A

0,40%

DK0060747822

SPARINVEST INDEX Globale Aktier KL

0,10%

DK0010297464

Sparindex INDEX DJSI World KL

0,10%

DK0060300762

Sparindex INDEX Emerging Markets KL

0,10%

DK0010297548

Sparindex INDEX Europa Growth KL

0,10%

DK0010297621

Sparindex INDEX Europa Small Cap KL

0,10%

DK0010297704

Sparindex INDEX Europa Value KL

0,10%

DK0060031847

Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL

0,10%

DK0060748713

Sparindex INDEX Høj Risiko KL

0,10%

DK0010297977

Sparindex INDEX Japan Growth KL

0,10%

DK0010298009

Sparindex INDEX Japan Small Cap KL

0,10%

DK0010298199

Sparindex INDEX Japan Value KL

0,10%

DK0060748556

Sparindex INDEX Lav Risiko KL

0,10%

DK0060748630

Sparindex INDEX Mellem Risiko KL

0,10%

DK0060442556

Sparindex INDEX OMX C25 KL

0,10%

DK0060057487

Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A

0,05%

DK0010298272

Sparindex INDEX USA Growth KL

0,10%

DK0010298355

Sparindex INDEX USA Small Cap KL

0,10%

DK0010298439

Sparindex INDEX USA Value KL

0,10%

DK0060444255

SparInvest Virksomhedsobligationer IG A

0,25%

DK0060105203

Sparinvest Korte Obligationer KL A

0,05%

DK0060105393

Sparinvest Lange Obligationer KL A

0,15%

DK0060105476

Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A

0,10%

DK0060623346

SPARINVEST MIX HØJ RISIKO

0,50%

DK0060623189

SPARINVEST MIX LAV RISIKO

0,35%

DK0060623262

SPARINVEST MIX MELLEM RISIKO

0,45%

DK0060012896

Sparinvest Momentum Aktier Akk KL A

0,50%

DK0010311125

Sparinvest Momentum Aktier KL A

0,50%

DK0016030786

Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A

0,20%

LU1438960566

SPARINVEST SICAV GLOB CONVER BONDS EUR R

0,45%

LU0686499277

Sparinvest SICAV Procedo DKK

0,50%

LU0139792278

Sparinvest SICAV Procedo EUR

0,50%

LU0686498972

Sparinvest SICAV Securus DKK

0,35%

LU0139791205

Sparinvest SICAV Securus EUR

0,35%

DK0060748127

SPARINVEST Sparindex INDEX Glob Akt Min. Ris Akk KL

0,10%

DK0060819324

SPARINVEST Val Virk - Glo Højr Udb KL A

0,30%

DK0060819407

SPARINVEST Val Virk - Nye Mark Udb KL A

0,30%

DK0010079631

Sparinvest Value Aktier KL A

0,50%

DK0010304856

Sparinvest Value Emerging Markets KL A

0,50%

DK0060032571

Sparinvest Value Europa KL A

0,50%

DK0061551546

Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL A

0,50%

DK0060188662

Stonehenge Globale Valueaktier KL

0,25%

DK0060300176

Stonehenge Value Mix Akk KL

0,25%

NO0010841604

Storebrand ESG Plus

0,08%

NO0010841612

Storebrand Global Solutions

0,15%

NO0010841588

Storebrand Indeks Alle Markeder

0,06%

NO0010841596

Storebrand Indeks Global Multifactor

0,15%

NO0010841570

Storebrand Indeks Nye Markeder

0,40%

DK0010246396

ValueInvest Global A

0,65%

DK0060032498

ValueInvest Global Akk A

0,65%

DK0010246479

ValueInvest Japan A

0,65%

DK0060952836

Wealth Invest AKL St. Petri L/S I

0,20%

DK0060308310

Wealth Invest Strategi Aktier

0,15%

DK0060308583

Wealth Invest Stabil

0,15%

DK0060885978

Wealth Invest Strategi Alternativer

0,15%

DK0061419199

TimeInvest Sustainable Opportunities

0,15%ISIN

Navn

Løbende provision

LU0511871054

Allianz Brazil Equity AT EUR

0,875%

LU0348825331

Allianz China Equity A USD

0,875%

LU0293315296

Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

0,875%

LU0589944643

Allianz Global Metals and Mining A

0,750%

LU0689472784

Allianz Income and Growth AT USD

0,625%

LU0396102641

Allianz Little Dragons A2 EUR

0,875%

LU0665630819

Allianz Renminbi Currency A USD

0,250%

LU0256863902

Allianz US Equity Fund AT USD

1,250%

LU0516397667

Allianz US High Yield AM

0,600%

LU2279533819

Atlas Global Macro

0,10%

SE0013358199

AuAg Silver Bullet B

0,71%

SE0014808457

AuAg Precious Green B

0,665%

LU0072462343

BGF Asian Dragon A2

0,600%

LU0011850392

BGF Emerging Europe A2 EUR

0,700%

LU0047713382

BGF Emerging Markets A2

0,600%

LU0050372472

BGF Euro Bond A2

0,300%

LU0011846440

BGF European A2

0,600%

LU0229084990

BGF European Focus A2

0,700%

LU0154234636

BGF European Growth A2

0,600%

LU0171280604

BGF European Small & Mid Cap Opps A2 USD

0,600%

LU0072462186

BGF European Value A2

0,600%

LU0072462426

BGF Global Allocation A2

0,600%

LU0238689110

BGF Global Dynamic Equity A2

0,600%

LU0054578231

BGF Global SmallCap A2

0,600%

LU0248272758

BGF India A2

0,600%

LU0006061252

BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

0,600%

LU0212924517

BGF Japan Value A2 USD

0,600%

LU0072463663

BGF Latin American A2

0,700%

LU0124384867

BGF New Energy A2

0,700%

LU0072461881

BGF US Basic Value A2

0,600%

LU0154236417

BGF US Flexible Equity A2

0,600%

LU0097036916

BGF US Growth A2RF

0,600%

LU0122376428

BGF World Energy A2

0,700%

LU0106831901

BGF World Financials A2

0,600%

LU0055631609

BGF World Gold Fund A2RF USD

0,700%

LU0075056555

BGF World Mining A2

0,700%

LU0010012721

BNPP L1 Equity Europe C C

0,750%

LU0185157681

BNPP L1 OBAM Equity World C C

0,750%

LU0178668348

Danske Invest China A

0,800%

LU0012089180

Danske Invest Danish Bond A

0,400%

LU0080347536

Danske Invest Danish Mortgage Bond A

0,400%

LU0012195615

Danske Invest Denmark Focus A

0,750%

LU0156840208

Danske Invest Eastern Europe Conv A

0,800%

LU0088125512

Danske Invest Europe Focus A

0,750%

LU0123484957

Danske Invest Europe High Dividend A

0,750%

LU0123485178

Danske Invest Europe Small Cap A

0,800%

LU0088125439

Danske Invest European Bond A

0,400%

LU0123484106

Danske Invest Global Corporate Bonds A

0,400%

LU0117088970

Danske Invest Global Stockpicking A

0,750%

LU0193801577

Danske Invest India A

0,850%

LU0193802039

Danske Invest Japan A

0,750%

LU0012195888

Danske Invest Nordic A

0,750%

LU0495011024

Danske Invest Russia A

1,000%

LU0074604223

Danske Invest Sweden A

0,750%

LU0249704346

Danske Invest Trans-Balkan A

1,375%

LU0289591256

East Capital (Lux) China A EUR

0,850%

LU0212839673

East Capital (Lux) China East Asia A EUR

0,850%

LU0272828905

East Capital (Lux) Russian A EUR

0,850%

LU0332315638

East Capital Lux Eastern European A EUR

0,850%

LU2279533819

Expert Investor SICAV-SIF Atlas Global Macro Class A EUR

0,100%

LU0048573561

Fidelity America A-USD

0,600%

LU0275693405

Fidelity American Growth A-Acc-USD

0,600%

LU0048573645

Fidelity ASEAN A-USD

0,600%

LU0270844607

Fidelity Asia Pacific Property A-EUR

0,600%

LU0286668966

Fidelity Asian High Yld A-Acc-Eur

0,400%

LU0048574536

Fidelity Australia A-AUD

0,600%

LU0173614495

Fidelity China Focus A-USD

0,600%

LU0303823156

Fidelity EMEA A-Acc-USD

0,600%

LU0329678253

Fidelity Emerging Asia A-EUR

0,600%

LU0064964074

Fidelity Euro Cash A-EUR

0,160%

LU0238202427

Fidelity European A-Acc-EUR

0,600%

LU0083291335

Fidelity European Aggressive A-EUR

0,600%

LU0048578792

Fidelity European Growth A-EUR

0,600%

LU0061175625

Fidelity European Sm Cos A Udb

0,600%

LU0187121727

Fidelity Fds- American Divers A USD Udb

0,600%

LU0054237671

Fidelity Fds- Asian Special Sits A Udb

0,400%

LU0048575426

Fidelity Fds- Emerging Markets A Udb

0,600%

LU0052588471

Fidelity Fds- Euro Balanced A Udb

0,400%

LU0119124278

Fidelity Fds- Eurp Larger Cos A Udb

0,600%

LU0088814487

Fidelity Fds-Euro Blue Chip A Udb

0,600%

LU0119124781

Fidelity Fds-European Dynamic Gr A Udb

0,600%

LU0048580855

Fidelity Fds-Greater China A Udb

0,600%

LU0048579410

Fidelity France A-EUR

0,600%

LU0048580004

Fidelity Germany A-EUR

0,600%

LU0114721508

Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR

0,600%

LU0114722498

Fidelity Gl Financial Servs A-EUR

0,600%

LU0417495479

Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD

0,600%

LU0114720955

Fidelity Global Health Care A-EUR

0,600%

LU0114722902

Fidelity Global Industrials A-EUR

0,600%

LU0267386448

Fidelity Global Opportunities A-USD

0,600%

LU0237698914

Fidelity Global Property A-Acc-USD

0,600%

LU0099574567

Fidelity Global Technology A-EUR

0,600%

LU0099575291

Fidelity Global Telecomms A-EUR

0,600%

LU0048581077

Fidelity Iberia A-EUR

0,600%

LU0197229882

Fidelity India Focus A-USD

0,600%

LU0055114457

Fidelity Indonesia A-USD

0,600%

LU0048584097

Fidelity International A-USD

0,600%

LU0048584766

Fidelity Italy A-EUR

0,600%

LU0413544379

Fidelity Japan Advantage A-Acc-JPY

0,600%

LU0048585144

Fidelity Japan A-JPY

0,600%

LU0048587603

Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

0,600%

LU0061324488

Fidelity Korea A-USD

0,600%

LU0050427557

Fidelity Latin America A-USD

0,600%

LU0048587868

Fidelity Malaysia A-USD

0,600%

LU0267387685

Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

0,500%

LU0048588080

Fidelity Nordic A-SEK

0,600%

LU0049112450

Fidelity Pacific A-USD

0,600%

LU0048588163

Fidelity Singapore A-USD

0,600%

LU0048597586

Fidelity South East Asia A-USD

0,600%

LU0054754816

Fidelity Switzerland A-CHF

0,600%

LU0075458603

Fidelity Taiwan A-USD

0,600%

LU0048621477

Fidelity Thailand A-USD

0,600%

LU0048621717

Fidelity United Kingdom A-GBP

0,600%

LU0132282301

Fidelity US High Yield A-USD

0,400%

LU0260852503

Franklin Asian Flex Cap A Acc $

0,700%

LU0109394709

Franklin Biotechnology Disc A Acc $

0,700%

LU0122612848

Franklin European Growth A Acc EUR

0,700%

LU0138075311

Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR

0,700%

LU0523919115

Franklin Glbl Real Estate A Acc EUR-H1

0,700%

LU0122613069

Franklin Global Growth A Acc $

0,700%

LU0144644332

Franklin Global Sm-Md Cap Gr A Acc $

0,700%

LU0496367417

Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $

0,700%

LU0231203729

Franklin India A Acc $

0,700%

LU0352132103

Franklin MENA A Acc $

0,700%

LU0070302665

Franklin Mutual Beacon A Acc $

0,700%

LU0140363002

Franklin Mutual European A Acc EUR

0,700%

LU0211331839

Franklin Mutual Global Disc A Acc $

0,700%

LU0300736062

Franklin Natural Resources A Acc $

0,700%

LU0109392836

Franklin Technology A Acc $

0,700%

LU0152903588

Franklin Temp Glbl Gth & Val A Acc $

0,700%

LU0116920520

Franklin Templeton Japan A Acc JPY

0,700%

LU0098860363

Franklin US Equity A Acc $

0,700%

LU0109391861

Franklin US Opportunities A Acc $

0,700%

LU0122613226

Franklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $

0,700%

LU0196696701

HSBC GIF Brazil Equity A Inc

0,875%

LU0164881194

HSBC GIF Indian Equity A Acc

0,750%

LU0254985343

HSBC GIF Latin American Equity M1 Acc

0,750%

LU0318934451

JPM Brazil Equity A (acc)-USD

0,950%

LU0210529656

JPM Emerging Markets Eq A (acc)-USD

0,750%

LU0053685615

JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD

0,750%

LU0208853274

JPM Glb Natural Resources A (acc)-EUR

0,750%

LU0350713698

JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR

0,750%

LU0210534227

JPM Global Focus A EUR Acc

0,750%

LU0225506756

JPM Russia A (acc) - USD

0,750%

LU0390856663

Nordea-1 African Equity BP EUR

0,780%

LU0173782102

Nordea-1 Asian Focus Equity BP EUR

0,750%

LU0064319766

Nordea-1 Danish Bond BP DKK

0,200%

LU0064321317

Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP DKK

0,000%

LU0076315968

Nordea-1 Danish Mortgage Bond BP DKK

0,125%

LU0076315455

Nordea-1 European Covered Bond BP EUR

0,240%

LU0141799501

Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

0,500%

LU0326853404

Nordea-1 European Opportunity BP EUR

0,750%

LU0278529986

Nordea-1 Global Stable Equity BP EUR

0,750%

LU0064675639

Nordea-1 Nordic Equity BP EUR

0,750%

LU0278527428

Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

0,750%

LU0173777870

Nordea-1 Senior Gen Equity BP EUR

0,750%

SE0005993078

Nordnet Indeksfond Danmark A

0,08%

SE0017832017

Nordnet Forsigtig DKK

0,10%

SE0017831944

Nordnet Balance DKK

0,10%

SE0017832397

Nordnet Offensiv DKK

0,10%

LU0823416762

Parvest Equity World Health Care C C

0,750%

LU0823421689

Parvest Equity World Technology C C

0,750%

NO0008004009

SKAGEN Global

0,500%

NO0010140502

SKAGEN Kon-Tiki

0,500%

NO0010657356

SKAGEN m2

0,375%

NO0010327786

SKAGEN Tellus

0,400%

NO0008000445

SKAGEN Vekst

0,500%

LU0519053697

Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR R

1,00 %

LU0362354549

Sparinvest SICAV Equitas EUR R

1,00%

LU0473784196

Sparinvest SICAV Eth HY Val Bnd EUR R

1,00 %

LU0362355355

Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R

1,00 %

LU0264920413

Sparinvest SICAV European Value EUR R

1,00 %

LU0264925131

Sparinvest SICAV GlbSmCap Val EUR R

1,00 %

LU0138501191

Sparinvest SICAV Global Value EUR R

1,00 %

LU0232765429

Sparinvest SICAV HY Value Bonds EUR R

0,625%

LU0264925727

Sparinvest SICAV Inv Grd Val EUR R

0,25 %

LU0138507396

Sparinvest SICAV Long Danish Bds DKK R

0,75 %

LU0139792278

Sparinvest SICAV Procedo EUR R

0,65 %

LU0139791205

Sparinvest SICAV Securus EUR R

0,45 %

LU1735614155

Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R

0,30%

LU1735613934

Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R

0,30%

LU1735614239

Sparinvest SICAV Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R

0,30%

LU0128522157

Templeton Asian Growth A Acc $

0,700%

LU0229945570

Templeton BRIC A Acc $

0,700%

LU0052750758

Templeton China A Acc $

0,700%

LU0078277505

Templeton Eastern Europe A Acc EUR

0,700%

LU0128522744

Templeton Emerging Markets A Acc $

0,700%

LU0300738514

Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $

0,700%

LU0093666013

Templeton Euroland A Acc EUR

0,700%

LU0128523122

Templeton European A Acc $

0,700%

LU0139292543

Templeton European A Acc EUR

0,700%

LU0390136736

Templeton Frontier Markets A Acc $

0,700%

LU0170475312

Templeton Glbl Total Return A Acc $

0,400%

LU0128525929

Templeton Global A Acc $

0,700%

LU0052756011

Templeton Global Balanced A QDis $

0,700%

LU0152980495

Templeton Global Bond A Acc EUR

0,315%

LU0294219869

Templeton Global Bond A Acc EUR-H1

0,100%

LU0029873410

Templeton Global Euro A YDis EUR

0,700%

LU0300740767

Templeton Global High Yield A Acc $

0,700%

LU0128526141

Templeton Global Smaller Co A Acc $

0,700%

LU0114760746

Templeton Growth Euro A Acc EUR

0,700%

LU0057567074

Templeton Korea A Acc $

0,700%

LU0128526570

Templeton Latin America A Acc $

0,700%

LU0078275988

Templeton Thailand A Acc $

0,700%

LU0067411347

UBS (Lux) EF Asia Opportunity (USD) P

0,819%

LU0106959298

UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P

0,714%

LU0044681806

UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc

0,525%

LU0069152568

UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc

0,714%

LU0043389872

UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

0,525%

LU0076532638

UBS (Lux) EF Eco Performance (CHF) P

0,714%

LU0171395170

UBS (Lux) EF Emerging Mkts (USD) P

0,819%

LU0118128569

UBS (Lux) EF European Growth EUR P-acc

0,714%

LU0006391097

UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P

0,714%

LU0130799603

UBS (Lux) EF Global Inno (EUR) P

0,714%

LU0049842262

UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P

0,630%

LU0049845281

UBS (Lux) EF Small & Mid Caps JP (JPY) P

0,630%

LU0038842364

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

0,630%

LU0099863671

UBS (Lux) EF-Financial Services B Akk

0,630%

LU0072913022

UBS (Lux) EF-Greater China B Akk

0,819%

LU0085953304

UBS (Lux) EF-Health Care B Akk

0,714%

LU0337456056

UBS (Lux) KSS 2 Asian Eqs 130/30 $ P

0,714%

LU0153925689

UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc

0,714%

LU0153925929

UBS (Lux) KSS US Equities $ P-acc

0,714%


Andre 3. parts betalinger

Investeringsforeninger med såkaldte "clean funds" betaler ikke formidlingsprovision, og er derfor ikke omfattet af Rabattrappen.

Foreningerne har indgået aftale om de ydelser Nordnet leverer. Disse betalinger sker fra fondsselskabet og påvirker derfor hverken produktomkostninger eller investeringsafkast. Vederlaget betragtes som en 3. partsbetaling, og er omfattet af reglerne om levering af kvalitetsforbedrende services.

ISIN

Navn

Årlig provision i DKK

DK0061136058

Carnegie Wealth Management Nordiske Aktier

25.000

DK0061532322

BankInvest Danske Aktier Indeks Bæredygtigt A


DK0061532595

BankInvest Danske Aktier Indeks Bæredygtigt Akk. A.Samlet årlig provision for ovenstående to Bank Invest afdelinger

10.000

DK0016272602

Fundamental Invest Stock Pick

80.000

DK0060521854

Fundamental Invest Stock Pick II AKK

80.000

DK0061272077

Investin ANNOX Quant Global Equity ESG KL

25.000

DK0061294634

Investin Sustainable World

25.000

DK0060005098

Maj Invest Danske Obligationer


DK0060004950

Maj Invest Globale Obligationer


DK0060422809

Maj Invest High Income Obligationer


DK0060442713

Maj Invest Makro


DK0060004877

Maj Invest PensionSamlet årlig provision for ovenstående fem Maj Invest afdelinger

120.000

DK0016283567

SEBinvest AKL Emerging Market Bond Index I


DK0016283054

SEBinvest AKL Europa Indeks I


DK0016283997

SEBinvest AKL Nordamerika Indeks I


DK0060046951

SEBinvest Lange Obligationer


DK0016015639

SEBinvest Mellemlange Obligationer


DK0060098598

SEBinvest PengemarkedSamlet årlig provision for ovenstående seks SEBInvest afdelinger

10.000

DK0061068624

Formuepleje afd. Better World


DK0061146529

Formuepleje afd. Better World Global Opportunities


DK0060269157

Formuepleje afd. Danske Aktier


DK0060632842

Formuepleje afd. EM Virksomhedsobligationer


DK0060337335

Formuepleje afd. Forbrugsaktier


DK0060498269

Formuepleje Afd. Formuepleje Epikur KL


DK0060498509

Formuepleje Afd. Formuepleje Fokus KL


DK0060498426

Formuepleje Afd. Formuepleje Merkur KL


DK0060497964

Formuepleje Afd. Formuepleje Pareto KL


DK0060498343

Formuepleje Afd. Formuepleje Penta KL


DK0060498186

Formuepleje Afd. Formuepleje Safe KL


DK0016108640

Formuepleje afd. Global High Yield


DK0060337095

Formuepleje afd. Globale Aktier


DK0060502631

Formuepleje afd. LimiTTellus


DK0060632925

Formuepleje afd. Obligationer


DK0060455962

Formuepleje afd. Optimum


DK0060182897

Formuepleje afd. PensionPlanner Balance


DK0060182541

Formuepleje afd. PensionPlanner Moderat


DK0060182707

Formuepleje afd. PensionPlanner Stabil


DK0060182970

Formuepleje afd. PensionPlanner Vækst


DK0010237809

Formuepleje afd. Rusland


DK0061146602

Formuepleje Globale Aktier - AKKSamlet årlig provision for ovenstående Formuepleje afdelinger

1.200.000

DK0061133899

Gudme Raaschou Europæiske Ejendomsaktier

25.000

DK0061294394

IA Invest MW Compounders

50.000

DK0060206316

StockRate Invest Globale Aktier Udlod

25.000

DK0060947323

SDG Invest

25.000

DK0061067220

Wealth Invest - AKL Afkast+ I

10.000

DK0061536901

Wealth Invest Forskel - Bæredygtige Akt.

50.000


Samlet årlig provision for ovenstående Wealth invest afdelinger

60.000

DK0060696656

Investin Advice Capital Globale

50.000

DK0061680279

PortfolioManager, Snowball Invest, kl n

50.000